Зловживання алкоголем після баріатричної операції: чи існує зв’язок?

Резюме. Наведено результати дослідження щодо оцінки асоціації між проведенням баріатричних операцій та зловживанням алкоголем у пацієнтів з ожирінням

Актуальність

Ожиріння — хронічне поліетіологічне захворювання, що характеризується надмірним відкладенням жирової тканини в різних ділянках тіла людини і призводить до метаболічних, нейрорегуляторних порушень і розвитку соматичних наслідків. Згідно зі статистичними даними, у >30% усього населення світу діагностують ожиріння. Найгостріше ця проблема стоїть в економічно розвинених країнах: США, Канаді, Німеччині. У США кожен другий із п’яти дорослих осіб має ожиріння. На сучасному етапі розвитку медицина не може запропонувати ефективного лікування пацієнтам із тяжким ожирінням. Препарату, який би мав значну клінічну ефективність у боротьбі з ожирінням, досі немає. Тому погляд спеціалістів все більше прикутий до найефективнішого способу лікування у разі ожиріння — баріатричної хірургії. Баріатрична хірургія — сфера хірургії, спрямована на зменшення надмірної маси тіла шляхом виконання операцій на органах шлунково-кишкового тракту. Відповідно, проведення баріатричних операцій у США є вкрай поширеними заходом у боротьбі із надмірною масою тіла.

Дані літератури свідчать, що баріатрична хірургія має підтверджені переваги для осіб з ожирінням, включно зі стійкою втратою маси тіла, а також ремісією хронічних захворювань. Згідно з оновленими гайдлайнами Американської академії педіатрії (The American Academy of Pediatrics), рекомендовано збільшити доступ до баріатричної хірургії для пацієнтів віком 13–18 років із тяжкими формами ожиріння. Однак баріатрична хірургія має і певні ризики, зокрема наявні дані свідчать про те, що пацієнти після перенесеної баріатричної операції часто зловживають алкогольними напоями. Сьогодні більшість проведених досліджень щодо оцінки асоціації між баріатричною операцією та зловживанням алкоголем є обмеженими. Крім того, більшість попередніх досліджень включали когорти пацієнтів лише жіночої статі [1]. Проведено дослідження, мета якого — оцінка кількості вживаного алкоголю у пацієнтів, яким проводили шлункове шунтування (ШШ) та рукавну гастроектомію (РГ) [2].

Дизайн дослідження

Проведено ретроспективне когортне дослідження, в якому проаналізовані дані ветеранів США, яким проводили баріатричну операцію в одному з медичних центрів US Department of Veterans Affairs у період з жовтня 2008 р. по вересень 2016 р. Загалом до дослідження включено дані 1 684 пацієнтів з ожирінням, яким проводили РГ та дані 924 пацієнтів, яким проводили ШШ. До групи контролю були включені пацієнти, яким не проводилася баріатрична операція.

Кількість вживаного алкоголю оцінювали за допомогою анкети — опитувальника AUDIT-C.

Результати

Загалом до дослідження було включено 2 608 пацієнтів з ожирінням, з яких 75,3% — чоловічої статі (середній вік — 53 роки).

Серед пацієнтів, які не зловживали алкоголем (протягом двох років до проведення барітаричної операції), середній бал за шкалою AUDIT-C та ймовірність зловживання алкоголем значно зростали протягом 3,8 року після баріатричної операції, порівняно з пацієнтами групи контролю.

Через 8 років після проведення операції імовірність зловживання алкоголем була вищою у групі ШШ — 7,9% (95% довірчий інтервал (ДІ) 6,4–9,5), порівняно з групою контролю 4,5% (95% ДІ 4,1–4,9), відмінність між групами становила 3,4% (95% ДІ 1,8–5,0). Аналогічні результати отримані в групі РГ — 9,2% (95% ДІ 8,0–10,3) проти групи контролю 4,4% (95% ДІ 4,1–4,6), відмінність між групами становила 4,8% (95% ДІ 3,6–5,9).

За даними аналізу, ймовірність відсутності вживання алкоголю достовірно знижувалася протягом 5–8 років після обох баріатричних операцій порівняно із групою контролю. Серед усіх прооперованих пацієнтів, які зловживали алкоголь, частота зловживання згодом була ще вищою в учасників групи РГ.

Висновок

Результати проведеного дослідження демонструють, що серед пацієнтів, які не зловживали алкоголем протягом двох років до проведення баріатричної операції, імовірність зловживання алкоголем достовірно підвищується протягом 3–8 років після операції.

  1. Svensson P.A., Anveden Å., Romeo S. et al. (2013) Alcohol consumption and alcohol problems after bariatric surgery in the Swedish Obese Subjects Study. Obesity (Silver Spring), 21(12): 2444–2451.
  2. Maciejewski M.L., Smith V.A., Berkowitz T.S. et al. (2020) Association of Bariatric Surgical Procedures With Changes in Unhealthy Alcohol Use Among US Veterans. JAMA Netw Open, 3(12): e2028117.

Анна Хиць

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.