Як покращити діагностику уроепітеліальної карциноми верхніх сечових шляхів?

Резюме. Статеві та вікові відмінності частоти та локалізації метастазів у пацієнтів з уроепітеліальною карциномою верхніх сечових шляхів.

Актуальність

Попри рідкісне виявлення, уроепітеліальна карцинома верхніх сечових шляхів (УКВСШ) становить 5–10% всіх випадків уроепітеліального раку. Біологічні особливості пухлини та анатомічне розташування зумовлюють бідну наповненість клінічної картини, пізню діагностику та, як наслідок, застосування радикальної нефректомії як першочергового терапевтичного заходу. Однак радикальне хірургічне втручання значно погіршує ниркову функцію та обмежує застосування хіміотерапії, що негативно впливає на якість та тривалість життя пацієнтів з УКВСШ. Слід зазначити, що агресивний інвазивний мультифокальний ріст пухлини призводить до метастазування у 25% пацієнтів, а ще у 17–50% пацієнтів діагностується конкомітантне ураження сечового міхура [3]. Незважаючи на стрімкий розвиток інструментальної діагностики, розуміння стадіювання та селекції УКВСШ залишається недостатнім, що негативно впливає на вибір раціо­нальної діагностичної тактики. Вчасна діагностика УКВСШ з метою вибору щадної лікувальної стратегії залишається складною проблемою як практичної онкоурології, так і організації клінічних досліджень у цій сфері медицини [2]. Особливою проблемою є діагностика УКВСШ у осіб жіночої статі, що пов’язане з хибним трактуванням дизуричних симптомів та гематурії як проявів інфекційного або гінекологічного ускладнення. Вказане спричинило поточне дослідження, яке було проведено групою дослідників з Університету м. Монреаль, Канада. Спираючись на набутий клінічний досвід та актуальні узагальнені рекомендації, дослідники простежили особливості метастазування залежно від статі та віку пацієнтів [1]. Результати, які були опубліковані в журналі Національної мережі лікарень онкологічного профілю (JNCCN), стисло представлені нижче.

Результати

У дослідження включено 1340 пацієнтів з раком ниркової мисочки та уретри, переважно чоловіків (59%). Після стратифікації за віком були утворені групи пацієнтів віком ≥63 років, 64–72 років, 73–79 років та ≥80 років. Загалом вища частота КВСШ відмічена у жінок віком 74 роки та у чоловіків віком 71 рік (інтерквартильний інтервал 63–78 років). Аналіз стратифікованих груп надав наступні результати.

1. У структурі метастазів 1-ше місце у чоловіків та жінок посідали легеневі метастази — відповідно 28,2% у чоловіків та 26,4% у жінок з подальшим вікозалежним зниженням частоти метастазів у легені у жінок з 33,3% до 24,3% порівняно з незмінною частотою у чоловіків (р=0,02).

2. 2-ге місце у чоловіків посідали метастази в кістки (22,3% проти 18% у жінок), тоді як у жінок переважали печінкові метастази (24,4% проти 20,%% у чоловіків).

3. 3-тє місце посідали метастази в лімфатичні вузли — 6,6% у чоловіків та 5,6% у жінок.

4. При порівнянні результатів після стратифікації підгруп пацієнтів за кількістю та комбінаціями метастазів виявлено клінічно та статистично значуще вікозалежне зростання частоти поодиноких печінкових метастазів у жінок з 21% до 41% (р=0,04).

5. Аналіз результатів за віком свідчить про високу частоту метастазування у головний мозок у чоловіків віком 62 роки та у жінок віком 67 років, тоді як пацієнти з іншою локалізацією метастазів мали вік ≥70 років (р=0,04). Виявлено вікозалежне зниження частоти метастазів в головний мозок у чоловіків з 6,5% до 2,9% та у жінок з 5,9% до 0,7% (р=0,01).

6. Частота виявлення кісткових метастазів у чоловіків та жінок статистично не відрізнялася та становила відповідно 22,3% у чоловіків та 18% у жінок. Однак з віком відмічали зниження частоти кісткових метастазів у жінок з 22,2% до 10,5% (р=0,02) при незмінній частоті у чоловіків.

7. У 2,2% жінок відмічали метастази в яєчники.

На діаграмі зображена частота локалізації метастазів у чоловіків та жінок з УКВСШ.

Діаграма поширеності метастазів у чоловіків та жінок з уроепітеліальним раком верхніх сечових шляхів

Висновки

Таким чином, у всіх пацієнтів з УКВСШ відмічається висока частота метастазування в легені, головний мозок та печінку. Крім очевидних випадків метастазування в легені та головний мозок, виникає клінічна ситуація, яка потребує ретельної уваги до дослідження печінки у жінок та додаткового обстеження кісток у пацієнтів обох статей. Настороженість лікарів щодо залежності розподілу метастазів від статі та віку відкриває нові практичні можливості для вчасного прийняття клінічного рішення з метою позитивного впливу на виживаність та якість життя пацієнтів з уроепітеліальним раком верхніх сечових шляхів.

Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.