Вимоги ПМГ–2021: туберкульоз на первинному рівні

Резюме. Допомога надається дорослим та дітям

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки, та/або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем.

Підстави для надання послуги: направлення пацієнтів з діагнозами А15-А19 лікарем-фтизіатром до лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано або буде обрано для укладення декларації.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація проведення забору та доставка біологічного матеріалу від пацієнтів з туберкульозом до регіонального фтизіо­пульмонологічного центру для проведення лабораторних досліджень.

2. Забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень, передбачених специфікаціями надання послуг, із направленням для проведення інших необхідних методів обстеження до регіонального фтизіопульмонологічного центру.

3. Постійна взаємодія з лікуючим лікарем-фтизіатром щодо процесу лікування.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

5. Забезпечення взаємодії зі спеціалізованими закладами з надання фтизіатричної допомоги, іншими закладами охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також закладами, установами, організаціями незалежно від форм власності в наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці пацієнтів з діагнозом туберкульозу.

6. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання медичної допомоги та зміну контактних телефонних номерів.

7. Планування та управління запасами лікарських засобів для лікування туберкульозу, в тому числі організація та забезпечення доставки, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів.

8. Ведення облікової та звітної документації.

9. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у випадку відсутності лікуючого лікаря задля ефективного та своєчасного надання хворим на туберкульоз медичної допомоги.

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

1. електрокардіограф багатоканальний;

2. ваги медичні;

3. ростомір;

4. глюкометр;

5. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

6. таблиця для перевірки гостроти зору;

7. термометр безконтактний;

8. аптечка для надання невідкладної допомоги;

9. мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу);

10. пульсоксиметр.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше 1 особа, яка працює у цьому закладі і пройшла відповідний курс тематичного удосконалення або навчання з ведення та лікування пацієнтів з туберкульозом або має відповідний діючий сертифікат лікаря-фтизіатра.

2. Сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина та/або терапія, та/або педіатрія.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом туберкульоз на амбулаторному етапі.

2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

1. розгорнутий клінічний аналіз крові;

2. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);

3. загальний аналіз сечі;

4. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

5. швидкі тести на вірусні гепатити В та С;

6. швидкі тести на ВІЛ;

7. швидкі тести на вагітність.

3. Проведення інструментальних обстежень, зокрема:

a) вимірювання зросту та маси тіла;

b) електрокардіографія (ЕКГ).

4. Забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних досліджень.

5. Визначення спільно з пацієнтом/пацієнткою амбулаторної моделі лікування під безпосереднім наглядом за прийомом протитуберкульозних препаратів (відео-DOT, DOT за місцем надання послуг, DOT вдома тощо) для лікування туберкульозу, враховуючи рекомендації лікаря-фтизіатра та інших лікарів.

6. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем-фтизіатром (під безпосереднім наглядом та/або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів).

7. Формування прихильності до лікування у пацієнта/пацієнтки.

8. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції лікарського засобу з повідомленням про кожний такий випадок лікаря-фтизіатра, яким призначено відповідне лікування.

9. Первинна оцінка слуху, гостроти зору та симптомів полінейропатії.

10. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

11. Направлення пацієнтів з туберкульозом для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для діагностики, лікування супутніх захворювань, що загострилися на фоні туберкульозу, або отримання інших медичних послуг, в тому числі медичної реабілітації.

12. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на туберкульоз, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам та зниження ймовірності передачі мікобактерій туберкульозу іншим особам.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.