Вибори ректора НМУ імені О.О. Богомольця відбудуться 30 травня 2019 року: програми кандидатів

Резюме. Конкурс на заміщення посади продовжено, представлено програми кандидатів

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оголошує продовження проведення конкурсу на заміщення посади ректора Національного медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця у зв’язку з набранням законної сили постанови Київського апеляційного суду від 15 травня 2019 р.

Вибори ректора відбудуться 30 травня 2019 р. Усього до конкурсу допущено трьох кандидатів, які відповідають вимогам статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та умовам конкурсу: Олександра Канюру, Олександра Науменка, Юрія Кучина. Саме з-поміж цих претендентів трудовий колектив закладу вищої освіти обиратиме ректора.

Нагадаємо, що МОЗ України оголосило конкурс 23 квітня 2018 р., проте через необґрунтовані рішення суду було заборонено проводити конкурс. 15 травня 2019 р. Київський апеляційний суд дозволив МОЗ України організувати конкурс на посаду ректора.

Пропонуємо до вашої уваги програми кандидатів на заміщення посади ректора НМУ імені О.О. Богомольця.

Олександр Канюра — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Стратегічна мета — інтеграція університету у світовий освітньо-науковий та медичний простір

Основні принципи:

― професіоналізм і відповідальність на всіх рівнях;

― гласність управлінських рішень;

― демократизм в усіх сферах діяльності;

― відкритість до новацій та збереження традицій;

― з повагою до кожного.

  1. Кадровий менеджмент:

— розвиток повноважень конференції трудового колективу, вченої ради університету та вчених рад факультетів;

— розвиток факультетів, інститутів, університетських клінік як основних структурних підрозділів університету;

— сприяння розвитку кадрового потенціалу;

— подолання корупції в університеті;

— повернення для особливої категорії професорів університету посади професор-консультант;

— впровадження системи матеріального та морального заохочення викладачів з урахуванням їх досягнень у науково-педагогічній та лікувальній діяльності;

— розвиток програми формування кадрового резерву науково-педагогічних працівників, у тому числі відродженням програми «старший лаборант».

  1. Конкурентоспроможна освіта за міжнародними стандартами:

— адаптація та удосконалення навчальних програм відповідно до актуальних міжнародних стандартів — на додипломному та післядипломному рівнях;

— удосконалення практичної підготовки студентів на фундаментальних та клінічних кафедрах шляхом розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази;

— подальше удосконалення системи незалежного оцінювання та контролю знань на додипломному та післядипломному рівнях підготовки фахівців;

— розвиток принципів освітньої мобільності студентів та науково-педагогічних працівників;

— конструктивна відкритість до програм подвійних дипломів із зарубіжними закладами вищої освіти;

— розвиток засад приватно-державного партнерства щодо доступу до інноваційних технологій у підготовці лікарів та фармацевтів;

— створення інституту сестринства за програмою подвійних дипломів спільно із зарубіжними закладами вищої освіти — партнерами (Канада, Польща, Словаччина);

— розвиток дистанційної освіти на додипломному та післядипломному рівнях, удосконалення освітнього порталу безперервної освіти лікарів, фармацевтів, науково-педагогічних працівників.

  1. Наука та інноваційна діяльність:

— удосконалення матеріально-технічного забезпечення наукової діяльності структурних підрозділів університету (кафедр, інститутів, університетських клінік);

— створення науково-практичних центрів/міжкафедральних лабораторій за суміжними науковими напрямами;

— подальший розвиток наукової кооперації та інтеграції з академічними лікувально-діагностичними установами та науковими лабораторіями;

— розвиток науково-інформаційного забезпечення шляхом оптимізації доступу до міжнародних наукових інформаційних ресурсів;

— створення «зони дослідницького комфорту» для майбутніх, молодих та досвідчених науковців.

  1. Лікувально-консультативна робота:

— створення мережі університетських клінік на засадах фінансової автономії;

— розвиток засад матеріально-технічної бази щодо забезпечення телемедицини;

— модернізація Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця як діючої університетської клініки та забезпечення його сталого розвитку на рівні провідних європейських та світових університетських стоматологічних клінік, встановлення лідерства на національному та міжнародному ринках стоматологічних медичних та науково-освітніх послуг за рахунок використання сучасної техніки, медичних та освітніх технологій, постійного контролю якості надання стоматологічних послуг і освіти на додипломному та післядипломному рівнях.

  1. Розвиток молодіжного самоврядування та молодіжної політики:

— підтримка органів студентського самоврядування;

— залучення студентів до участі в проектах міжнародних студентських організацій;

— розвиток спортивного та художньо-самодіяльного студентського руху.

  1. Міжнародне співробітництво та євроінтеграція:

— створення та впровадження програми інтеграції університету у світову систему освіти і науки;

— забезпечення інтеграції університету до міжнародних освітянських, дослідницьких програм;

— розвиток міжнародної діяльності університету щодо участі в наукових та освітніх грантах (для студентів, аспірантів, викладачів).

  1. Фінансово-економічна діяльність і соціальний розвиток:

— удосконалення системи планування фінансового обліку та внутрішнього аудиту, розвиток системи багатоканального фінансування, збільшення його за рахунок позабюджетних джерел;

— оптимізація раціонального використання університетських ресурсів і надходжень, здійснення громадського контролю (вчена рада, тендерний комітет, студентське самоврядування) за ефективністю та якістю виконання всіх статей кошторису;

— підтримка студентських гуртожитків та навчальних корпусів (поточні та капітальні ремонти);

— оптимізація мережі університетських пунктів громадського харчування (у тому числі в санітарно-гігієнічному, фармацевтичному та адміністративному корпусах) з конкурентоспроможними цінами;

— організація та підтримка пільгового медичного обслуговування співробітників університету, у тому числі медичного та соціального патронату ветеранів університету.

Юрій Кучин — професор, доктор медичних наук

«Здоров’я нації — питання національної безпеки держави»

Якість надання медичних послуг напряму залежить від якості отриманих студентами знань, які виходять зі стін медичних університетів. В свою чергу, якість випускників — головна репутація Університету. Медична освіта без корупції!!! — це гасло Університету на наступні роки.

Наше завдання на найближче майбутнє — створити: 1) доступ до європейського рівня освіти та професійної практики і 2) умови, за яких головну роль будуть відігравати виключно знання.

«Створимо нову якість медичної освіти разом:

– НМУ — це не про бетонні стіни на проспекті Перемоги, 34, не про кабінети на бульварі Шевченка, 13, не про численні коридори на клінічних базах, НМУ — це про тисячі студентів зі всіх куточків України і десятків країн закордону, це про сотні викладачів — прекрасних педагогів, науковців та відмінних лікарів, це про всіх тих, хто складає мозаїку провідного медичного університету країни; НМУ — це про кожного з нас. Доба патерналізму та нав’язаного бачення роботи університету лишилася позаду, кожен із нас — це самодостатня особистість, тому лише разом і в рівності з кожним ми будемо спроможні досягти нової якості медичної освіти, нової якості української медицини, нової якості життя для кожного з нас», — Ю.Л. Кучин.

Разом із професорсько-викладацьким та адміністративним складом університету:

— проведемо гармонізацію та стандартизацію навчальних програм;

— забезпечимо стабільне підвищення заробітних плат співробітникам НМУ імені О.О. Богомольця, у тому числі за рахунок встановлення штатним працівникам надбавок за складність і напруженість у роботі;

— зламаємо неефективну, часомістку та економічно невигідну систему відпрацювань пропущених занять;

— запровадимо обов’язкове фізичне виховання за спортивно-секційною системою: протягом всього терміну навчання для студентів факультету підготовки лікарів для Збройних сил України та протягом першого року навчання для всіх інших факультетів;

— збільшимо загальну аудиторну площу завдяки продовженню будівництва навчально-аудиторного комплексу за адресою: просп. Перемоги, 34;

— запровадимо нову захищену автоматичну систему управління навчальним процесом;

— розробимо ефективну нормативно-правову базу для академічної мобільності викладачів університету та імплементуємо її;

— проведемо масштабну реконструкцію спортивного комплексу університету та забезпечимо рівний доступ до його потужностей для студентів та співробітників;

— поліпшимо умови проживання студентів університету, продовживши будівництво гуртожитку № 8 за адресою: вул. Заболотного, 148;

— розробимо концепцію та запустимо процес створення університетської клініки;

— реалізуємо програму економного використання та збереження теплової та електроенергії;

— розширимо співпрацю із міжнародними організаціями з оцінки якості освіти та рейтингування університетів.

Разом із науковцями університету:

— імплементуємо новітню систему захисту дисертацій докторів філософії та докторів наук в разових спеціалізованих вчений радах;

— залучимо міжнародні грантові програми для розвитку наукового процесу;

— створимо систему незалежного фінансування науково-дослідних робіт;

— забезпечимо реєстрацію університетських фахових наукових видань «Медична наука України» та «Український науково-медичний молодіжний журнал» у науково-метричних базах Scopus та/або Web of Science із забезпеченням квот на безкоштовну публікацію для співробітників та студентів університету;

— забезпечимо оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних інститутів та фундаментальних кафедр університету;

— розширимо тристоронню співпрацю у галузі клінічних досліджень;

— реформуємо бібліотеку, перетворивши її на новітній інформатизований центр накопичення та обміну науковою інформацією, проведемо капітальні ремонти приміщень бібліотеки;

— запровадимо програму підтримки молодих вчених університету для забезпечення їхньої участі у міжнародних програмах академічної мобільності у галузі медико-біологічних досліджень, міжнародних галузевих конгресах, конференціях, а також публікації у виданнях, включених до науково-метричних баз Scopus та/або Web of Science, у наукових журналах із високим impact factor;

— вдосконалимо організацію і проведення наукових конференцій та конгресів на базі університету;

— вдосконалимо та довершимо проведення на базі університету всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та всеукраїнських олімпіад.

Разом зі студентами університету:

— відновимо незалежну та потужну систему студентського самоврядування із фінансуванням потреб студентства;

— запустимо систему академічної мобільності;

— продовжимо розвиток мистецьких на соціальних проектів на кшталт MedDrive;

— завершимо створення університетського аматорського театру для студентів та співробітників;

— перетворимо табір «Медик» на масштабний тематичний центр відпочинку та розвитку;

— розширимо систему дистанційної освіти в університеті;

— створимо єдину інформаційну систему всіх заходів, що проводяться в університеті.

Задля досягнення основної мети:

— забезпечити сталий прогресивний розвиток НМУ імені О.О. Богомольця та добробут всіх учасників освітнього процесу закладу.

Олександр Науменко — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Дорогі друзі, шановні колеги! Всі ви добре знаєте мій життєвий і науковий шлях, тому не зупинятимусь на фактах моєї біографії. Усе своє життя я присвятив рідному Університетові та його людям.

НМУ імені О.О. Богомольця — кращий український медичний навчальний заклад, здатний забезпечити належну якість медичної освіти та діяльність його колективу. В основі нашого успіху лежать професіоналізм, відданість справі, використання ефективних новітніх технологій навчання та передових інноваційних наукових розробок. Вважаю, що мій професійний шлях, знання рідного колективу та бажання змін на краще дозволяють звернутись до Вас, мої дорогі колеги та студенти, зі своїм баченням нашого, сподіваюсь, кращого спільного майбутнього. Ваша довіра до мене — найвища цінність.

Хочу поділитися з Вами основними векторами моєї майбутньої роботи.

Європейський медичний університет — європейські стандарти освіти та роботи — високий соціальний статус колективу

Університет має стати відкритим для суспільства та студентоцентричним. Це означає розширення прав і можливостей тих, хто навчається, розробку нових підходів до викладання і навчання, навчальних програм, що формують практичні навики і компетенції у майбутніх фахівців.

Наш колектив має надзвичайно високий потенціал, тому ми спільно зможемо спрямовувати нашу роботу на поліпшення якості підготовки медичних кадрів. Ми разом запровадимо сучасні стандарти освіти та прозорі правила удосконалення навчального процесу з урахуванням думки колективу та національних традицій.

З метою створення належних умов викладання для подальшого розвитку Університету залучатимемо гранти європейських освітніх та фінансових організацій.

Ми створимо освітню платформу «Електронний Національний медичний університет» та додаток до смартфонів «Мобільний НМУ».

Моїм пріоритетом завжди були і будуть люди, збереження викладацьких кадрів. Особливу увагу приділятиму нашим ветеранам, бо наші ветерани — це наш золотий фонд. Планую забезпечити їм можливості працювати в Університеті стільки часу, скільки вони хочуть та можуть.

Буде оптимізований щорічний прийом на навчання відповідно до можливостей та баз Університету з метою надання якісної освіти.

Для підвищення якості навчання та зменшення навантаження на викладачів будемо намагатися зменшити кількість студентів у групах, запровадивши співвідношення 1:6, замість 1:7,5, як було раніше. При цьому заробітна плата викладачам буде збільшена.

НМУ імені О.О. Богомольця завжди вирізнявся високим якісним складом викладачів. Кожен кандидат медичних наук та доктор філософії, який працює в Університеті, достойний вченого звання доцента. Кожен доктор наук — звання професора, тому науково-педагогічний склад у найкоротші терміни матиме змогу отримати вчені звання.

Викладачі зі знанням іноземної мови будуть отримувати збільшену у рази заробітну плату.

Зроблю постійними щорічні доплати до зарплат викладачів та навчально-допоміжного персоналу. Мною також буде запроваджена щоквартальна додаткова зарплата для усіх працівників Університету за результатами його діяльності.

Буде започатковано традицію виплат матеріальної допомоги здобувачу наукового ступеня та його керівнику у випадку успішного захисту дисертаційної роботи.

Стане традицією надання матеріальної допомоги нужденним працівникам та студентам Університету.

Запровадимо ректорські стипендії для кращих вітчизняних та іноземних студентів незалежно від форми навчання.

Будуть вжиті заходи щодо передачі з місцевого бюджету до державного гуртожитку по вул. Трьохсвятительській, в якому з 1923 р. проживають наші студенти. Буде завершене будівництво гуртожитку № 8 та навчально-лабораторного комплексу з бібліотекою.

Створимо Університетську клініку та консультативний діагностичний центр, де на умовах договорів зможуть у позаурочний час консультувати всіх пацієнтів кращі клініцисти Університету.

Буде створений Університетський харчувальний комплекс з доступними цінами для викладачів та студентів.

Дорогі колеги і студенти, певен, що головні тези моєї програми близькі вам, тому давайте разом будувати Європейський медичний університет за європейськими стандартами освіти та високим соціальним статусом колективу.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua, nmuofficial.com


Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.