Синдром вигорання у лікарів нового тисячоліття: чи є різниця між поколіннями?

Резюме. Порівняльне дослідження особливостей психологічного виснаження та рівня емпатії серед представників медичної професії покоління Х та міленіалів

Емпатія та синдром вигорання в медичній професії

На зламі тисячоліть у медицині та деяких наукових колах постало питання щодо потенційного впливу зміни поколінь на охорону здоров’я суспільства. Відповідно до визначення Бюро перепису населення США (The US Census Bureau), міленіали – покоління народжених у період 1982–2000 рр., генерація X – особи, народжені з 1965 р. по 1981 р. Раніше проведеними дослідженнями, зосередженими на порівнянні поколінь студентів-медиків, встановлено, що представники покоління Х переважно демонстрували підвищену впевненість в собі, мотивовану бажанням впливу на інших. Натомість студенти-міленіали виявляли більше чутливості та відкритості до змін, емоційної стабільності, тяжіння до перфекціонізму, мотивованого досягненнями та приналежністю професійній спільноті (Borges N.J. et al., 2006; 2010). Подібні висновки сприяли тому, що деякі дослідники, представники старших поколінь, висловили гіпотезу про важливість виявлених рис для генерації міленіалів та, відповідно, вплив цих якостей на професійні характеристики клініцистів. Це професіоналізм у широкому визначенні, вразливість до розвитку синдрому вигорання, що впливає на якість обслуговування пацієнтів. З іншого боку, зазначені особливості, навпаки, можуть формувати підґрунтя для розвитку професійної емпатії, водночас, запобігаючи синдрому вигорання.

Незважаючи на поширену думку, що лікарі-міленіали більш схильні до розвитку синдрому вигорання та менш вираженої емпатії порівняно зі старшими поколіннями представників медичної професії, в новому дослідженні вченими Північно-Західного університету (Northwestern University), Чикаго, США, доведено відсутність подібного розриву між поколіннями.

Стаття за результатами дослідження опублікована в журналі «Academic Psychiatry» 5 травня 2020 р.

Дизайн дослідження

Мета роботи — дослідження зв’язку між поколіннями представників медичної професії щодо здатності до емпатії та схильності до розвитку синдрому вигорання серед міленіалів (особи, народжені в період 1982–2000 рр.) та представників покоління Х (народжені в період 1965–1981 рр.). Протягом навчального року (2013/2014) резидентам та стипендіатам відповідного навчального закладу було запропоновано оцінити власні якості за шкалою емпатії Джефферсона (Jefferson Scale of Physician Empathy) та опитувальником вигорання Маслач (Maslach Burnout Inventory — MBI). Статистична обробка отриманих даних із використанням багатоваріантного регресивного аналізу містила оцінку таких показників як приналежність до певного покоління, раса, стать, рік післядипломної освіти.

Результати дослідження

Загалом проаналізовано дані 388 студентів-міленіалів (середній вік — 29,3 року) та 200 представників покоління Х (середній вік — 34,6 року). Після внесення корективів за статтю, расою та терміном післядипломної підготовки не виявлено статистично значимої різниці між групами за шкалами емпатії та вигорання. Проте встановлено прямий зв’язок між рівнем емпатії та роком післядипломного навчання (p=0,0008), а також расовою приналежністю професіоналів (p<0,0001) із відповідним зниженням здатності до емпатії у представників старших курсів післядипломного стажування та зростанням її серед представників негроїдної раси. Швидкість розвитку вигорання асоціювалася із терміном післядипломного стажування (p<0,0001), але не фактом приналежності до певного покоління (р=0,6).

Висновки

Загалом автори представленого дослідження дійшли висновку про те, що лише рівень післядипломної освіти має достовірний зв’язок із швидкістю розвитку синдрому вигорання. Таким чином, результати нової роботи продемонстрували чергові докази зменшення емпатії та закономірного зниження ризику професійного вигорання протягом часу медичної практики, виключаючи спекуляції щодо впливу такого фактора як різниця поколінь серед представників медичної спільноти.

  • Hamm B., Karafa M., Yu P.C. et al. (2020) Comparison of Burnout and Empathy Among Millennial and Generation X Residents and Fellows: Associations with Training Level and Race but Not Generation Affiliation. Acad. Psychiatry, May 5. DOI: 10.1007/s40596-020-01226-9.

Наталія Савельєва-Кулик

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.