Пропонуються зміни у процедуру атестації лікарів

Резюме. Відповідний проект постанови Уряду винесено на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (далі — проект).

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, проект розроблено МОЗ України з метою врегулювання питань атестації здобувачів вищої освіти у галузі охорони здоров’я.

Питання атестації здобувачів вищої освіти регламентовані статтею 6 Закону України «Про вищу освіту», якою визначено можливість здійснення атестації здобувачів ступеня магістра у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами). Цією постановою у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» визначено такі спеціальності: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія» та 229 «Громадське здоров’я».

Від якості виконання професійних функцій фахівцями у галузі охорони здоров’я безпосередньо залежать якість життя та стан здоров’я населення, що визнаються в Україні і світі найвищими соціальними цінностями. Саме тому у багатьох країнах світу професії у сфері охорони здоров’я мають статус регульованих, а рівень компетентності таких фахівців контролюється державою.

На сьогодні у системі охорони здоров’я, наприклад Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Японії, Китаю, Індії та інших країн, функціонують спеціалізовані атестаційні центри.

Ці центри створюються на державному рівні відокремлено від навчальних закладів як неприбуткові організації (Licensure Boards). Метою їхньої діяльності є визначення рівня професійної компетентності фахівців, про що їм видається сертифікат. Наявність сертифіката є підтвердженням того, що рівень професійних знань і вмінь суб’єкта навчання є не нижчим за встановлений мінімальний.

У документі зазначається, що у 1998 р. МОЗ України на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 1997 р. № 1166 «Про Основні напрями соціальної політики на 1997–2000 роки», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. № 422 «Про заходи щодо реалізації у 1998–2000 роках основних напрямів соціальної політики», Угоди про взаємодію у галузі впровадження медичного ліцензійного іспиту в Україні, укладеної між МОЗ України та Національною радою медичних екзаменаторів (США) 08.09.1997 р., запроваджено систему ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК», як форму державного контролю якості підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я в Україні. Державна атестація студентів (інтернів), які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація», регламентується наказами МОЗ України: від 31.01.2005 р. № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 р. за № 244/10524; від 14.08.1998 р. № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 р. за № 563/3003; від 15.01.1999 р. № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251 «Про затвердження положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» та «Фармація», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.1999 р. за № 563/3003; від 20.11.2006 р. № 762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 р. за № 1269/13143; від 20.11.2006 р. № 763 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 р. за № 1270/13144.

Існуюча система проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями галузі охорони здоров’я, є ефективним та обов’язковим компонентом оцінювання професійної компетентності фахівців. Відповідно до чинних нормативно-правових актів МОЗ України ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» є обов’язковою складовою атестації фахівців у галузі охорони здоров’я, а наявність сертифіката ліцензійних іспитів є обов’язковою умовою для присвоєння відповідної кваліфікації відповідного ступеня вищої освіти.

Організаційно-методичні заходи з проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК» здійснює Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» як спеціально уповноважена державна організація для здійснення МОЗ України контрольних функцій з дотримання вимог до якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я.

У новому Законі України «Про вищу освіту» не використовується поняття «державної атестації» студентів і передбачено можливість проведення атестації у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Враховуючи те, що у світі, зокрема у країнах Європейського Союзу, професії у галузі охорони здоров’я мають статус регульованих, а рівень компетентності таких фахівців контролюється державою, МОЗ України вже понад 20 років розбудовує систему зовнішнього контролю якості підготовки фахівців, використовуючи ліцензійні інтегровані іспити «КРОК». Саме тому є доцільним використовувати систему ліцензійних іспитів «КРОК», яка має міжнародне визнання, при атестації осіб, які здобувають освітній ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», як єдиного державного кваліфікаційного іспиту для визначення рівня професійної компетентності фахівців.

Обов’язковим етапом атестації фахівців з медицини та стоматології як в Україні, так і у світі є оцінювання їхньої практичної клінічної компетентності.

В Україні нормативною формою оцінювання практичної клінічної компетентності фахівця на сьогодні є практично-орієнтований іспит. Він проводиться екзаменаційною комісією у вищому навчальному закладі.

Міжнародний досвід оцінювання практичної клінічної компетентності фахівців у медицині та стоматології визнає золотим стандартом оцінювання цієї компетентності об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит.

Поліпшення якості практичної підготовки лікарів має реалізуватися шляхом запровадження при атестації також і об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 228 «Педіатрія».

Пропозиції та зауваження до проекту можна надсилати до МОЗ України протягом місяця у письмовому та/або електрон­ному вигляді на адресу: 01601, Київ, вул. Грушевського, 7, Відділ освіти і науки, e-mail: ysp@moz.gov.ua, mlkachurets@gmail.com, з темою листа «Постанова_атестація_пропозиції».

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.