Прогноз COVID-19 у пацієнтів із серцевою недостатністю

Резюме. Наведено результати дослідження щодо асоціації СН з високим ризиком ускладненого перебігу COVID-19

Актуальність

На сьогодні COVID-19 прийняла масштаби пандемії та є причиною значної захворюваності й смертності людей в усьому світі. Як відомо, серцево-судинні захворювання — фактор ризику поганого прогнозу перебігу COVID-19. Наявні дані свідчать, що серед осіб, госпіталізованих з приводу COVID-19, серцева недостатність (СН) є поширеним станом, який підвищує ризик розвитку ускладнень. Однак даних щодо клінічного перебігу та результатів лікування пацієнтів із СН, інфікованих COVID-19, поки недостатньо. Крім того, залишається невизначеним питання, чи відрізняється клінічний перебіг COVID-19 у пацієнтів зі зниженою фракцією викиду або при застосуванні медикаментів, включно з інгібіторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС).

Проведено дослідження щодо асоціації СН з високим ризиком ускладненого перебігу COVID-19.

Дизайн дослідження

Проведено ретроспективне когортне дослідження, в якому взяли участь дорослі пацієнти (вік >18 років), госпіталізовані з приводу COVID-19 (діагноз підтверджено за допомогою ПЛР). Період дослідження тривав із 27 лютого по 26 червня 2020 р., спостереження пацієнтів продовжували до 18 липня 2020 р. Пацієнти проходили лікування в одній із п’яти клінік медичної системи Маунт Синай (Mount Sinai Health) в Нью-Йорку, США.

Результати дослідження

Загалом до дослідження було включено 6439 пацієнтів, з яких СН діагностовано у 422 (6,6%) осіб. Середній вік пацієнтів становив 63,5 року, 45% — жінки. Найчастішими супутніми захворюваннями виявилася артеріальна гіпертензія, ожиріння і цукровий діабет. Пацієнтів рандомізували на дві групи: перша група — із СН, друга група контролю.

Результати дослідження продемонстрували, що у пацієнтів з СН:

  • більша тривалість госпіталізації порівняно з пацієнтами без СН (8 днів проти 6 днів; p<0,001);
  • частіше виникала потреба в штучній вентиляції легень (22,8% проти 11,9%; відношення ризиків (ВР) 3,64; 95% довірчий інтервал (ДІ) 2,56–5,16; p<0,001);
  • вища смертність (40,0% проти 24,9%; ВР 1,88; 95% ДІ 1,27–2,78; p=0,002);
  • вихідний рівень фракції викиду лівого шлуночка та прийом інгібіторів РААС істотно не модифікували виявлені закономірності.

Висновки

Результати проведеного дослідження демонструють, що СН є незалежним фактором ризику поганого перебігу COVID-19 та асоціюється з підвищенням ризику смерті у 2 рази, незалежно від коригування на інші прогностичні та значущі фактори. Важливо, що ні вихідний рівень фракції викиду лівого шлуночка, ні застосування інгібіторів РААС не асоціювалося з гіршим прогнозом серед пацієнтів із СН та COVID-19. Якщо результати будуть підтверджені й іншими дослідженнями в інших популяціях пацієнтів, анамнез СН зможе стати предиктором призначення агресивної терапії при госпіталізації внаслідок COVID-19.

Нагадаємо, що результати нещодавнього дослідження продемонстрували, що карантинні заходи позитивно впливають на поширеність інших інфекційних захворювань серед дитячої популяції.

  • Alvarez-Garcia J., Lee S., Gupta A. et al. (2020) Prognostic Impact of Prior Heart Failure in Patients Hospitalized With COVID-19. J. Am. Coll. Cardiol., Oct. 28. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.09.549.
  • Huang C., Wang Y., Li X. et al. (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395: 497–506.
  • Wang D., Hu B., Hu C. et al. (2020) Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323: 1061–1069.

Анна Хиць

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.