Проект наказу Мінекономрозвитку «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914»

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 04 серпня 2015 року № 914»

І. Визначення проблеми

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі — Закон) визначення основних одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин встановлюється Мінекономрозвитку.

З метою реалізації статті 5 Закону прийнято наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467 (далі — наказ № 914).

Відповідно до Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом № 914, на маркуванні продукції, що надається на ринку України, застосовуються міжнародні позначення одиниць вимірювання (з використанням літер латинського чи грецького алфавіту). Одночасно на маркуванні можуть бути застосовані українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту).

Обов’язковість вищезазначеної норми повинна була набрати чинності 01.01.2018.

Водночас з метою поступового переходу суб’єктів господарювання до міжнародних позначень одиниць вимірювання до наказу № 914 у 2016 році були внесені зміни, якими збільшено перехідний період до 3 років коли позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції літерами грецького або латинського алфавіту стає обов’язковим, а саме починаючи з 1 січня 2019 року. При цьому продукція, яка введена в обіг до 1 січня 2019 року, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності).

Разом з тим, до Мінекономрозвитку надходять численні звернення від суб’єктів господарювання стосовно необхідності збільшення перехідного періоду застосовування міжнародних позначень одиниць вимірювання (із використанням літер латинського або грецького алфавіту) на маркуванні, зокрема, лікарських засобів, медичних виробів, харчових продуктів, дієтичних добавок, кормів для тварин, упаковок насіння та засобів захисту рослин.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914», (далі — проект наказу), яким передбачено збільшення до 01.01.2021 перехідного періоду обов’язкового застосування міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції.

Зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Держава так
Суб’єкти господарювання так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки це не буде відповідати вимогам чинного законодавства України.

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціль державного регулювання полягає у встановленні необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списання залишків існуючих пакувальних матеріалів.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Наразі суб’єкти господарювання застосовують українське позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), а починаючи з 01.01.2019 стає необхідним обов’язкове застосування міжнародних позначень (з використанням літер латинського або грецького алфавіту) одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
Для суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність, пов’язану з позначенням одиниць вимірювання на маркуванні продукції, передбачено встановлення до 01.01.2021 перехідного періоду застосування міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Суб’єкти господарювання будуть використовувати тільки українські позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Наближення законодавства України у сфері метрології у відповідність до європейського Витрат не передбачається
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
Наближення законодавства України у сфері метрології у відповідність до європейського Витрат не передбачається
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Відсутні у зв’язку із невиконанням Україною своїх зобов’язань відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Витрат не передбачається

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Вигоди відсутні Витрати громадян внаслідок підвищення вартості кінцевої продукції, пов’язаної з витратами суб’єктів господарювання на заміну маркування у короткі терміни
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
Встановлення необхідного перехідного періоду для заміни маркування продукції не призведе до значного підвищення вартості кінцевого продукту Витрат не передбачається
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Вигоди відсутні Витрати громадян внаслідок підвищення вартості кінцевої продукції, пов’язаної з витратами суб’єктів господарювання на заміну маркування

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 399 14 937 322 921 278 114 338 257
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,1 4,4 95,5 82,2

*Інформація щодо кількості суб’єктів господарювання в Україні взята на офіційному сайті Державної служби статистики України станом на 01.01.2018 (https://www.ukstat.gov.ua).

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Відсутні Витрати суб’єктів господарювання пов’язані зі заміною маркування у короткі терміни та списання залишків старих пакувальних матеріалів
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
Суб’єкти господарювання матимуть необхідний перехідний період застосування міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) Додаткові витрати відсутні
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Відсутні Витрати пов’язані із друком нової упаковки та списання старих пакувальних матеріалів

17.09.2018 проведено зустріч з представниками бізнесу (загальна кількість учасників склала 20 осіб), які висловили позицію що необхідності прийняття відповідних змін до наказу № 914 з метою відтермінування дії положень Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом № 914.

За результатами зустрічі отримано пропозиції та інформацію щодо витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (додаток 1).

Якщо не враховувати інфляцію, то можна припустити, що внаслідок прийняття проекту наказу витрати великого і середнього підприємництва зміняться наступним чином:

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Велике підприємництво
Середнє підприємництво
248000000*/248000000*
345780348800/345780348800
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
Велике підприємництво
Середнє підприємництво
0/0
0/0
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, щодо застосування українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Велике підприємництво
Середнє підприємництво
62000000**/62000000**
86445087200**/86445087200**

*Витрати пов’язані з придбанням нового та переналаштуванням існуючого обладнання для зміни дизайну упаковки та утилізації старих упаковок.

**Припускаємо, що 50% суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва застосовують українське позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
2 З 01.01.2019 суб’єкти господарювання на маркуванні продукції, що надається на ринку України повинні застосовувати міжнародні позначення одиниць вимірювання (з використанням літер латинського або грецького алфавіту). Одночасно на маркуванні можуть бути застосовані українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту)
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
4 Дозволить суб’єктам господарювання адаптуватись до переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування продукції та списанні залишків старих пакувальних матеріалів
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування тільки українське позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
1 Запропоновані зміни дозволять застосування тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), що призведе до фінансових витрат суб’єктів господарювання, які здійснюють експорт продукції на світові та європейські ринки
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Відсутні Витрати на процес заміни маркування та списання залишків старих пакувальних матеріалів Проблема існуватиме, що не забезпечить поставленої мети
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого регуляторного акта
Суб’єкти господарювання матимуть необхідний перехідний період застосування міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) Можливі витрати, пов’язані із заміною маркування та списання залишків старих пакувальних матеріалів Мета буде досягнута в повному обсязі
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Відсутні Витрати суб’єктів господарювання, які здійснюють експорт продукції, пов’язані з невідповідністю міжнародним вимогам до маркування продукції Проблема існуватиме, що не забезпечить досягнення поставленої мети

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання існуючої проблеми Мінекономрозвитку розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914», яким передбачено встановлення необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списання залишків існуючих пакувальних матеріалів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування державними органами, що реалізують державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності та не потребує додаткових витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту наказу сприятиме встановленню необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списання залишків існуючих пакувальних матеріалів.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проекту наказу не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі відповідних змін нормативно-правових актів, на вимогах яких базується проект наказу.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта — не передбачено;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта;

час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання на виконання вимог акта;

кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта;

кількість одиниць обладнання, необхідного для заміни маркування продукції;

кількість звернень від суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта;

кількість скарг споживачів стосовно невідповідності міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Мінекономрозвитку буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності акта буде здійснено через 1 рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Проведення відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом збирання статистичних даних щодо вищезазначених показників та аналізу звернень заінтересованих сторін щодо положень нормативно-правового акта.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниС.І. Кубів

Додаток 1

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта*

Аналіз витрат суб’єктів господарювання, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, а саме при заміні маркування проведено на прикладі роботи компаній-членів асоціацій товаровиробників.

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.
Альтернатива 1
Не приймати запропонований регуляторний акт
Великі
Середні
1240000*
46301600*
1240000*
46301600*
Альтернатива 2
Прийняти наказ Мінекономрозвитку «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914»
Великі
Середні
0
0
0
0
Альтернатива 3
Внести зміни до регуляторного акта, передбачивши застосування тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки)
Великі
Середні
620000**
23150800**
620000**
23150800**
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн. 0 0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам — включаючи транспортні витрати, грн. 0 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн. 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) — включаючи транспортні витрати, грн. 0 0
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. 0 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн. 0 0
8 Інше, гривень
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.
1) Альтернатива 1
Великі
Середні
1240000*
46301600*
1240000*
46301600*
2) Альтернатива 2.
Великі
Середні
00 00
3) Альтернатива 3.
Великі
Середні
620000**
23150800**
620000**
23150800**
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
1) Альтернатива 1
Великі
Середні
200*
7468*
200*
7468*
2) Альтернатива 2
Великі
Середні
200*
7468*
200*
7468*
3) Альтернатива 3
Великі
Середні
100**
3734**
100**
3734**
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.
1) Альтернатива 1
Великі
Середні
248000000
345780348800
248000000
345780348800
2) Альтернатива 2
Великі
Середні
0
0
0
0
3) Альтернатива 3
Великі
Середні
62000000
86445087200
62000000
86445087200

*За інформацією наданою суб’єктами господарювання (копія листа додається), витрати пов’язані з придбанням нового та переналаштуванням існуючого обладнання для зміни дизайну упаковки та утилізації старих упаковок. Сума витрат суб’єкта господарювання наведена як середня по компаніям.

Припускаємо, що кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції становить 50 відсотків.

**Припускаємо, що 50 відсотків суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції, будуть змушені перейти на використання тільки українських позначень одиниць вимірювання на упаковках для українського ринку (придбання нового та переналаштування існуючого обладнання для друку нової упаковки та утилізації старих упаковок).

Водночас, припускаємо що кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва за п’ять років не зміниться.

Інформація щодо кількості суб’єктів господарювання в Україні взята на офіційному сайті Державної служби статистики України (https://www.ukrstat.gov.ua).

Додаток 2

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20 квітня 2018 року по 25 жовтня 2018 року

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 17.09.2018 проведено зустріч з представниками бізнесу 20 Обговорено та підтримано необхідність збільшення перехідного періоду застосування одиниць вимірювання на маркуванні продукції, шляхом внесення змін до наказу
3 Надіслано запити до асоціацій товаровиробників 22 Отримано інформацію для складання аналізу регуляторного впливу

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (малі, у тому числі мікро):

кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 322921 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 278114 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,5 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» зазначеного аналізу регуляторного впливу).

Припускаємо, що 20 відсотків суб’єктів малого підприємництва здійснюють свою діяльність, пов’язану з позначенням одиниць вимірювання на маркуванні продукції.

Інформацію щодо орієнтовних витрат на заміну маркування та списання залишків старих пакувальних матеріалів надано суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність, пов’язану з позначенням одиниць вимірювання на маркуванні продукції.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

п/н Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання (переналаштування) необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
4359420
0
2179710
0
0
0
4359420
0
2179710
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури 0 0 0
6 Разом, гривень
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
4359420
0
2179710
0
0
0
4359420
0
2179710
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3.
64584*
64584*
32292**
64584*
64584*
32292**
64584*
64584*
32292**
*За інформацією наданою суб’єктами господарювання (копія листа додається), витрати пов’язані з придбанням нового та переналаштуванням існуючого обладнання для зміни дизайну упаковки та утилізації старих упаковок. Сума витрат суб’єкта господарювання наведена як середня по компаніям.
Припускаємо, що кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції становить 20 відсотків.
**Припускаємо, що 50 відсотків суб’єктів господарювання малого підприємництва, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції будуть змушені перейти на використання тільки українських позначень одиниць вимірювання на маркуванні для українського ринку (переналаштування існуючого обладнання для друку нової упаковки та утилізації старих упаковок).
Водночас, припускаємо що кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва за п’ять років не зміниться.
8 Сумарно, гривень
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
281548781280*
0
70387195320**
0
0
0
281548781280*
0
70387195320**
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання******
Припускаємо, що для отримання та аналізу інформації стосовно вимог регуляторного акта необхідно витратити 0,5 робочого дня.Витрати визначено із врахуванням середньої заробітної плати по Україні за вересень 2018 (9141 грн.) (за даними фінансового порталу Мінфіну (https://index.minfin.com.ua/index/average/)
208 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання********
Припускаємо, що для організації виконання вимог регулювання необхідно витратити 10 робочих днів.
4155 0 0
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (отримання вимог та опрацювання вимог) 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
14 Разом, гривень 4363 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
64584*
64584*
32292**
64584*
64584*
32292**
64584*
64584*
32292**
16 Сумарно, гривень
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
281779992*
281779992*
140889996**
0
0
0
281779992*
281779992*
140889996**

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

п/н Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
281548781280*
0
70387195320**
281548781280*
0
70387195320**
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
281779992*
281779992*
140889996**
281779992*
286142992*
140889996**
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
281830561272*
286142992*
70528085316**
281830561272*
286142992*
70528085316**
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
0
0
0
0
0
0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
1) Альтернатива 1
2) Альтернатива 2
3) Альтернатива 3
281830561272*
286142992*
70528085316**
281830561272*
286142992*
70528085316**

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання недоцільне.

Проект

оприлюднений 03.12.2018 р.

на сайті Мінекономрозвитку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

НАКАЗ
Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2015 року за № 1022/27467, такі зміни:

у пункті 3:

в абзаці першому цифри «2019» замінити цифрами «2021»;

в абзаці другому цифри «2019» замінити цифрами «2021»;

3. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниС.І. Кубів

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.