НСЗУ виплатить кошти закладам, які лікували пацієнтів з COVID-19 у квітні–травні 2021 р.

Резюме. На сайті відомства опубліковано відповідне оголошення про укладання договорів

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) виплатить кошти закладам, які лікували пацієнтів з COVID-19 у квітні–травні 2021 р., але не мали чинного договору з НСЗУ.

16 червня 2021 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації Програми медичних гарантій. Вони набули чинності.

НСЗУ зможе здійснити ці оплати після укладення договорів з лікарнями. На сайті НСЗУ опублікували відповідне оголошення.

124 медичні заклади можуть претендувати на такі виплати. Йдеться про лікарні, які знаходилися на території «червоної зони».

Усім цим медзакладам надіслали запрошення подавати свої пропозиції про укладення договорів.

НСЗУ уже розпочала процес прийому та підтвердження пропозицій від медичних закладів.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за договором 

Для належного виконання договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (U07.1 «2019-nCoV гостра респіраторна хвороба»):

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення іншого лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги

 1. Наявність закладу в переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, станом на 1 травня 2021 р.
 2. Відсутність у закладу охорони здоров’я договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главою 33 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кв. 2021 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2020 р. № 133 протягом квітня та/або травня 2021 р.
 3. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
 4. Забезпечення проведення інструментальних досліджень з використанням власного обладнання або на умовах договору підряду.
 5. Забезпечення надання медичної допомоги, направленої на полегшення чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів.
 6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
 7. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
 8. Забезпечення розділення потоків пацієнтів з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.
 9. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні з визначенням потреби в госпіталізації із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби тощо).
 10. Забезпечення ізоляції пацієнтів з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.
 11. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів засобів індивідуального захисту у разі пошкодження або значного забруднення.
 12. Забезпечення необхідною кількістю засобів для дезінфекції, які можуть бути використані для обробки медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ України).
 13. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
 14. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладу охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 15. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.
 16. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, у тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

За місцем надання медичних послуг:

 • лікар будь-якої спеціальності — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи та забезпечують надання цілодобової допомоги винятково пацієнтам з коронавірусною хворобою і не залучені до надання інших медичних послуг;
 • середній та/або молодший медичний персонал — щонайменше 12 осіб, які працюють за основним місцем роботи та забезпечують надання цілодобової допомоги винятково пацієнтам з COVID-19 і не залучені до надання інших медичних послуг.

Вимоги до переліку обладнання

За місцем надання медичних послуг:

 • дихальний мішок;
 • глюкометр;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.

Обсяг медичних послуг, який заклад зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів.
 4. Забезпечення моніторингу показників життєдіяльності (у тому числі пульсоксиметрії) для раннього виявлення ускладнень гострої респіраторної хвороби COVID-19 та проведення своєчасного лікування/корекції лікувальних заходів залежно від патологічних станів, супутніх захворювань відповідно до галузевих стандартів.
 5. Забезпечення медикаментозної терапії та знеболення.
 6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів.
 7. Забезпечення проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
  Суб’єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua, facebook.com/nszu.ukr

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.