Неклапанна фібриляція передсердь: порівняння ефектів дабігатрану та варфарину

Резюме. Наведено результати огляду ефективності та безпеки для пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь застосування препаратів із антикоагулянтною дією (за даними Cochrane Library, Pubed, Clinical Trials.gov, CNKI та WanFang)

Актуальність

Враховуючи патогенез порушення гемодинаміки серед  пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь (НФП), які призводять до виникнення ішемічного інсульту, одним зі стратегічних напряків терапії НФП є призначення антикоагулянтів, найчастіше варфарину. Проте вузьке терапевтичне вікно, велика вірогідність виникнення кровотечі та залежність дії препарату від сталості раціону харчування ускладнює вибір і контроль максимально ефективної дози антикоагулянта. Одним з альтернативних варфарину препаратів є дабігатран — препарат із прямою антикоагулянтною дією синтетичного походження, механізм якого пов’язаний із запобіганням утворенню фібриногену.

Мета і методи

Оглядачі провели аналіз результатів рандомізованих досліджень, отриманих за період з січня 1990 р. до грудня 2017 р., з метою порівняння ефективності та безпеки варфарину та дабігатрану у пацієнтів із НФП.

Результати

Загалом до метааналізу було залучено результати 726 рандомізованих досліджень, в яких взяли участь 20 086 пацієнтів, включно із 19 313 пацієнтами з ішемічним інсультом в анамнезі. Усіх пацієнів розподілили на дві великі групи: у першій застосовували дабігатран, у другій — варфарин. Додатково у групах дабігатрану виокремили дві підгрупи залежно від дози препарату (110 та 150 мг). Кількість ішемічних інсультів, частота виникнення емболічних епізодів і кровотечі в обох підгрупах дабігатрану порівнювалися з такими самими показниками у підгрупах пацієнтів, які застосовували варфарин.

Отримані результати не виявили суттєвої різниці у частоті виникнення ішемічного інсульту у пацієнтів, які приймали дабігатран у дозі 110 мг порівняно з тими, хто застосовував варфарин (відносний ризик (ВР) =0,9; 95% достовірний інтервал (ДІ) 0,71–1,12; р=0,34). Частота виникнення емболії в цих підгрупах теж виявилася подібною (ВР=0,89; 95% ДІ 0,71–1,12; р=0,32). Однак у підгрупі пацієнтів, які отримували дабігатран у дозі 110 мг, виявлено зниження ризику виникнення кровотечі порівняно з пацієнтами, які отримували варфарин (ВР=0,81; 95% ДI 0,69–0,95; р= 0,01).

У пацієнтів, які застосовували дабігатран у дозі 150 мг, кількість випадків ішемічного інсульту виявилася меншою порівняно з іншими підгрупами (ВР=0,96; 95% ДІ 0,83–1,12; р=0,62), а кількість епізодів емболії була достовірно меншою (ВР=0,67; 95% ДІ 0,53–0,86; р= 0,001). Проте кількість кровотеч була такою самою, як у групі варфарину (ВР=0,67; 95% ДI 0,53–0,86; р= 0,001).

Висновки

Таким чином, вибір препарату з антикоагулянтною дією та дози для пацієнтів із НФП залежать від клінічної картини та залишається на розсуд лікаря.

  • Yu Y., Liu J., Fu G. et al. (2018) Medicine (Baltimore), 97(46): e12841. doi: 10.1097/MD.0000000000012841.
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6257591/

Юлія Жарікова

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.