Інтерстиціальні захворювання легень: ефективність нінтеданібу щодо зменшення прогресування фіброзу

Резюме. Наведено огляд результатів дослідження з оцінки ефективності нінтеданібу у зменшенні прогресування фіброзу легень при інтерстиціальних захворюваннях легень.

Актуальність

Нінтеданіб — синтетичний лікарський препарат, механізм дії якого полягає в інгібуванні ферменту тирозинкінази, за рахунок чого блокується низка рецепторів факторів росту клітин (тромбоцитів α і β, фібробластів та ендотелію судин), що призводить до гальмування фіброзу легень [1]. Результати попередніх рандомізованих клінічних досліджень демонстрували, що нінтеданіб пригнічує швидкість прогресування інтерстиціальних захворювань легень (ІЗЛ) [2]. Результати дослідження INBUILD, в якому рали участь пацієнти з ІЗЛ, продемонстрували, що терапія нінтеданібом протягом 52 тиж асоціювалася з уповільненням прогресування ІЗЛ (зниження форсованої життєвої ємності легень (FVC)) на 57% порівняно з плацебо у загальній популяції пацієнтів та на 61% у пацієнтів з інтерстиціальною пневмонією [3]. Наведено огляд кінцевих результатів дослідження INBUILD [4].

Методи та результати

У рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження INBUILD, в якому брали участь пацієнти (n=663) з прогресуючими (факт прогресування хвороби протягом останніх 2 років) ІЗЛ, за винятком ідіопатичного легеневого фіброзу. Усі учасники були рандомізовані на дві групи: перша група отримувала терапію нінтеданібом (n=332), друга — плацебо  (n 331). В якості кінцевої точки оцінювалося прогресування ІЗЛ.

Загалом в аналіз  включено 663 пацієнти з ІЗЛ (середній вік становив 65,8±9,8 року), середній період спостереження за якими становив 19 міс (15,6–16,8 міс). Частка пацієнтів з прогресуванням ІЗЛ (абсолютне зниження FVC ≥10%) або летальними результатами становила 13,9% в групі нінтеданібу і 19,6% в групі плацебо (відношення ризиків (ВР) 0,67; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,46–0,98; p=0,04). Частка пацієнтів з прогресуванням ІЗЛ або летальними результатами серед усіх учасників дослідження становила 15% у групі нінтеданібу і 22,8% у групі плацебо (ВР 0,62; 95% ДІ 0,39–0,97; p=0,03).

Висновок

Результати дослідження INBUILD продемонстрували ефективність та безпеку застосування нінтеданібу щодо зменшення прогресування фіброзу легень при ІЗЛ.

Нагадуємо, що результати нещодавнього дослідження свідчать, що перенесення пневмонії у дитячому віці має пряму асоціацію з розвитком бронхіальної астми після 4-річного віку.

Список використаної літератури

  1. Wollin L., Distler J.H.W., Redente E.F. et al. (2019) Potential of nintedanib in treatment of progressive fibrosing interstitial lung diseases. Eur. Respir. J.; 54: pii: 1900161.
  2. Wells A.U., Flaherty K.R., Brown K.K. et al. (2020) INBUILD trial investigators. Nintedanib in patients with progressive fibrosing interstitial lung diseases-subgroup analyses by interstitial lung disease diagnosis in the INBUILD trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Lancet Respir. Med.; 8: 453–460.
  3. Flaherty K.R., Wells A.U., Cottin V. et al. (2019) INBUILD Trial Investigators. Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases. N. Engl. J. Med.; 381: 1718–1727.
  4. Flaherty K.R., Wells A.U., Cottin V. et al. (2019) Nintedanib in progressive interstitial lung diseases: data from the whole INBUILD trial. Eur. Respir. J.; in press. doi.org/10.1183/13993003.04538-2020.

Анна Хиць
Редакція журналу «Український медичний часопис»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.