Інгібітори АПФ. COVID-19. Тяжка ниркова дисфункція

Резюме. Базова терапія препаратами інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту або блокаторів рецепторів ангіотензину у пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 спричиняє гостре ураження нирок та розвиток гострої дихальної недостатності (Університетська лікарня Ненсі, Франція)

Новий коронавірус людини SARS-CoV-2, який спричиняє розвиток тяжкого гострого респіраторного дистрес-синдрому під назвою COVID-19, виявлений у Китаї у грудні 2019 р. (Zhou P. et al., 2020). Характерною особливістю захворювання COVID-19 є здатність формувати у хворих легеневе й системне запалення та подальшу гостру дихальну недостатність із поліорганною дисфункцією (Chen Chen T. et al., 2020; Oussalah A. et al., 2020). Встановлено, що вірус SARS-CoV-2 інфікує клітини шляхом його зв’язування з мембранозв’язаною формою рецептора ангіотензинперетворювального ферменту-2 (ACE2) та подальшого проникнення і обʼєднання із геномом клітини та створення комплексу клітина–хазяїн (Oussalah A. et al., 2020; Zhou P. et al., 2020). Із функціональної точки зору ACE2 — ключовий фермент ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (RAAS). Оскільки за рахунок регуляції карбоксипетидаза впливає на активність RAAS, регулюючи кліренс ангіотензину II, пептиду із множинними точками впливу, що сприяє звуженню судин, розвитку фіброзу та вивільненню прозапальних цитокінів. Є припущення, що зниження рівня ангіотензину II може мати протизапальну та антиоксидантну дію, а отже, може бути корисним у профілактиці гострого ураження легень  (Bavishi C. et al., 2020; Ferrario C.M. et al., 2005). Однак ці дані досить суперечливі, мають мізерну доказову базу щодо того, чи впливає терапія ACEI/ARB на результати захворювання серед пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19. Усе більше накопичується клінічних спостережень, які свідчать, що пацієнти з COVID-19, які отримують інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (ACEI) або терапію блокаторами ангіотензинових рецепторів (ARB), можуть мати підвищений ризик розвитку побічних наслідків (ускладнень). Саме вивчення питання користь/шкода застосування ACEI/ ARB у пацієнтів із тяжким COVID-19 присвячене масштабне дослідження, проведене в Університетській лікарні Ненсі, Франція, під керівництвом Абдеррахім Уссала, результати якого опубліковані у виданні «Clinical Infectious Diseases» (Клінічні інфекційні хвороби) 2020 р.

Методи дослідження

Проведено ретроспективне когортне дослідження лікування пацієнтів із вперше діагностованим тяжким COVID-19. Характер результатів оцінювали  за отриманими даними лікування пацієнтів із застосуванням методу  логістичної регресії та багаторівневого моделювання для повторного аналізу.

Результати дослідження

Із 149 пацієнтів, які брали участь у дослідженні, 30% (44/149) отримували лікування ACEI/ARB. Використання ACEI/ARB було незалежно пов’язане з такими біохімічними змінами: фосфор >40 мг/л (співвідношення шансів (OR) 3,35, 95% довірчий інтервал (CI) 1,83–6,14), креатинін >10,1 мг/л, OR 3,22, 95% CI 2,28–4,54) та азоту сечовини (UN) >0,52 г/л, OR 2,65, 95% CI 1,89–3,73). Використання ACEI/ARB незалежно асоціювалося зі стадією гострого ураження нирок ≥1 (OR 3,28, 95% CI 2,17–4,94). При цьому щоденне застосування дози ACEI/ARB було незалежно пов’язане зі зміненими маркерами порушення функції нирок із підвищеним ризиком на 25–31% на кожні 10 мг збільшення еквівалента дози лізиноприлу. При багатофакторному багаторівневому моделюванні UN >0,52 г/л незалежно асоціювалося з ризиком розвитку гострої дихальної недостатності (OR 3,54, 95% CI 1,05–11,96).

Висновки

Пацієнти, які отримують для основного лікування ACEI/ARB і захворіли COVID-19 у тяжкій формі, мають  підвищений ризик розвитку гострого ураження нирок. Підвищений рівень азоту сечовини, пов’язаний із застосуванням ACEI/ARB, є незалежним маркером розвитку  гострої дихальної недостатності.

  • Bavishi C., Maddox T.M., Messerli F.H. (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection and renin angiotensin system blockers. JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.1282.
  • Chen Chen T., Wu D., Chen H. et al. (2020) Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. BMJ, 368: m1091.
  • Ferrario C.M., Jessup J., Chappell M.C. et al. (2005) Effect of angiotensin-converting enzyme inhibition and angiotensin II receptor blockers on cardiac angiotensin-converting enzyme 2. Circulation, 111: 2605–2610.
  • Oussalah A., Gleye S., Urmes C.  еt al. (2020) Long-term ACE Inhibitor/ARB Use Is Associated With Severe Renal Dysfunction and Acute Kidney Injury in Patients With Severe COVID-19: Results From a Referral Center Cohort in the Northeast of France.  Clin. Infec. Dis., 71(Issue 9): 2447–2456 (https://doi.org/10.1093/cid/ciaa677).
  • Oussalah A., Gleye S., Urmes Clerc I. et al. (2020) Follow-up of multi-organ dysfunction and inflammation using biomarker kinetics in patients with severe COVID-19 disease and association with disease putcomes: results from a referral center cohort in the North East of France. doi:10.2139/ssrn.3590489 (https://ssrn.com/abstract=3590489 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3590489).

Олександр Осадчий

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.