Ефективність застосування моноклональних антитіл при COVID-19

Резюме. Наприкінці жовтня оприлюднено результати проміжного аналізу двох рандомізованих досліджень, в яких оцінювали ефективність застосування моноклональних антитіл проти SARS-CoV-2 у пацієнтів із легким і середньотяжким перебігом COVID-19

Актуальність

На сьогодні відомо, що COVID-19 може мати широкий спектр тяжкості захворювання, так у більшості пацієнтів хвороба має легкий або навіть безсимптомний перебіг. Однак у незначної частки (до 10%) пацієнтів COVID-19 призводить до ускладнень з розвитком тяжкого гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), дихальної недостатності, що потребує госпіталізації пацієнтів до палати інтенсивної терапії, включно з потребою у штучній вентиляції легень (ШВЛ). Незважаючи на те що сьогодні відомі фактори ризику розвитку тяжкого перебігу COVID-19, включно з метаболічним синдромом, імунодефіцитними станами, похилим віком пацієнтів та коморбідною патологією, зв’язок між вірусним навантаженням та результатами лікування пацієнтів не перевірявся в довготривалих дослідженнях.

Минулі дослідження оцінювали лише ефективність різних варіантів лікування COVID-19, включно із протималярійними препаратами, глюкокортикостероїдами та застосуванням плазми крові реконвалесцентів. Однак поки що не було проведено великих контрольованих досліджень, які б оцінювали цілеспрямовані методи лікування COVID-19, спрямовані саме на послаблення прогресування захворювання у пацієнтів із нещодавно діагностованим COVID-19. Деякі дослідники припускають, що моноклональні антитіла, які нейтралізують вірус, зменшать вірусне навантаження SARS-CoV-2, покращать перебіг захворювання і допоможуть запобігти госпіталізації.

Наприкінці жовтня оприлюднені результати проміжного аналізу двох рандомізованих досліджень, в яких оцінювали ефективність застосування моноклональних антитіл проти SARS-CoV-2 у пацієнтів із легким і середньотяжким перебігом COVID-19.

Blocking Viral Attachment and Cell Entry with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies (BLAZE-1)

У журналі «NEJM» опубліковані проміжні результати рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження II фази BLAZE-1, яке проводили на базі 41 медичного центру США. У дослідження були включені пацієнти з підтвердженим інфікуванням SARS-CoV-2 з легким/середньотяжким перебігом. Загалом до дослідження включено 452 пацієнти. Частині пацієнтів одноразово вводили антитіла LY-CoV555 або бамланівімаб (у дозі 700; 2800 або 7000 мг) (n=309), іншим вводили плацебо (контрольна група) (n=143).

До дослідження були включені пацієнти з нещодавно встановленим інфікуванням SARS-CoV-2, досліджувані препарати вводили протягом 3 діб від отримання позитивних результатів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). На 11-й (±4) день від позитивного ПЛР здійснювали контрольний кількісний аналіз з оцінкою ступеня зниження вірусного навантаження.

На момент проміжного аналізу зниження вірусного навантаження від вихідного рівня для всієї популяції становило –3,81 для елімінації більше 99,97% вірусної РНК. Достовірне зниження вірусного навантаження продемонстроване для підгрупи пацієнтів, яким антитіла вводили в дозі 2800 мг порівняно з групою плацебо. Різниця вірусного навантаження від вихідного рівня становила (95% довірчий інтервал (ДІ), –0,98…–0,08; р=0,02), що відповідало зменшенню у 3,4 раза. Менші відмінності у зміні від вихідного рівня порівняно з групою плацебо спостерігали серед пацієнтів, які отримували дозу 700 мг (95% ДІ –0,66…–0,25, р=0,38) або дозу 7000 мг (95% ДІ –0,37 до 0,55; р=0,70).

Крім того, на 2-гу–6-ту добу у групі введення антитіл були дещо менш виражені симптоми захворювання, а частота госпіталізації протягом 28 діб у групі введення антитіл була істотно нижчою порівняно з групою плацебо (1,6% проти 6,3% відповідно).

У пацієнтів високого ризику ускладненого перебігу COVID-19 відзначали ще істотніші переваги щодо частоти госпіталізації: 4,2% у групі LY-CoV555 і 14,6% — у групі плацебо.

Результати проведеного дослідження свідчать про ефективність застосовування моноклональних антитіл при лікуванні пацієнтів із нещодавно встановленим інфікуванням SARS-CoV-2 легкого/середньотяжкого перебігу.

SARS-CoV2-REGN-COV2

28 жовтня 2020 р. компанія «Regeneron Pharmaceuticals, Inc.» опублікувала пресреліз з проміжними результатами рандомізованого подвійного сліпого дослідження II/III фази, в якому оцінювали ефективність «коктейлю» моноклональних антитіл REGN-COV2 проти SARS-CoV-2 серед амбулаторних пацієнтів із підтвердженим COVID-19 (p=0,0065). REGN-COV2 — комбінація двох моноклональних антитіл (REGN10933 та REGN10987). У дослідженні продемонстровано, що застосування коктейлю REGN-COV2 суттєво зменшувало вірусне навантаження SARS-CoV-2 та частоту звернення за медичною допомогою, включно з госпіталізацією, невідкладною медичною допомогою та/або відвідуванням кабінету лікаря/телемедицини.

Загалом до дослідження було включено 524 пацієнти з підтвердженим COVID-19, яких рандомізували на дві групи. У 1-й групі приймали коктейль моноклональних антитіл REGN-COV2 на додаток до стандартної терапії, у 2-й — приймали плацебо.

Результати цього дослідження свідчать про зниження вірусного навантаження на 7-му добу, а також на зменшення кількості звернень за медичною допомогою на 57% (p=0,024). У пацієнтів високого ризику (вік >50 років, індекс маси тіла >30 кг/м2, супутня патологія, імунодефіцитний стан) кількість звернень за медичною допомогою у групі REGN-COV2 була меншою на 72% порівняно з групою плацебо (p=0,0065).

Висновки

Результати наведених досліджень дають підстави вважати, що застосування моноклональних антитіл блокують проникнення SARS-CoV-2 у клітини-мішені та подальше прогресування захворювання. Препарати розроблялися на основі антитіл із плазми крові реконвалесцентів.

  • Chen P., Nirula A., Heller B. et al. (2020) SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody LY-CoV555 in Outpatients with Covid-19. NEJM, Oct. 28. DOI: 10.1056/NEJMoa2029849.
  • Regeneron (2020) Developing REGN-COV2 (https://www.regeneron.com/covid19).
  • Tarrytown N.Y. (2020) Regeneron’s COVID-19 Outpatient Trial Prospectively Demonstrates that REGN-COV2 Antibody Cocktail Significantly Reduced Virus Levels and Need for Further Medical Attention. PRNewswire, Oct. 28.

Анна Хиць

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.