Державна фінансова підтримка інгаляційної анестезії: які недоліки виявила Рахункова палата?

23 січня під головуванням т.в.п. голови Рахункової палати України Олександра Яременка відбулося чергове засідання установи, у ході якого було розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії (далі — Звіт), затверджений рішенням Рахункової палати України від 23.01.2018 р. № 2-2. Від МОЗ України в розгляді питання взяв участь заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

Представляючи Звіт, член Рахункової палати України Георгій Самусь зазначив, що бюджетна програма, головним розпорядником якої є МОЗ України, у 2015–2017 рр. профінансована в обсягах затверджених бюджетних призначень — по 18,9 млн грн. щорічно (за розрахунками МОЗ України, потреба в коштах субвенції на 2017 р. визначена в обсязі 165 млн грн.).

Програма певною мірою фінансово підтримала комунальні заклади охорони здоров’я в частині надання медичної допомоги із застосуванням інгаляційної анестезії — анестетиків нового покоління, зокрема препарату Севофлуран (севофлуран), який на сьогодні є найбезпечнішим для здоров’я пацієнтів.

Обмежені обсяги субвенції дозволили лише частково забезпечити в ряді регіонів потребу в лікарських засобах для інгаляційної анестезії. Це й стало однією з головних причин того, що частка операційних втручань з інгаляційною анестезією в загальній кількості операцій з анестезією становила, наприклад, у Харківській обл. — 8%, у Житомирській — 20%, а в деяких комунальних закладах охорони здоров’я взагалі не перевищувала 1,5%. Для порівняння, в окремих європейських країнах з інгаляційною анестезією здійснюється більшість операційних втручань (у Великій Британії та Німеччині — до 60%).

До того ж законодавство дозволяє використовувати кошти зазначеної субвенції не лише на придбання лікарських засобів і витратних матеріалів для інгаляційної анестезії, а й на витратні матеріали (вату, бинти, шовний матеріал тощо) для надання інших видів медичного обслуговування. Це знижує ефективність державної підтримки надання медичної допомоги з інгаляційної анестезії, а отже, і доступність цих послуг для населення.

Інші причини, що вплинули на обмежене застосування в Україні інгаляційної анестезії, — нечітке нормативно-правове врегулювання напрямів використання субвенції, а також допущені на місцях недоліки в управлінні її коштами, а також під час розподілу придбаних за рахунок субвенції анестетиків і витратних матеріалів.

Рахункова палата України звернула увагу й на те, що згідно з п. 3 Положення про Національний перелік основних лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ від 11.02.2016 р. № 84, лікарські засоби включаються до Національного переліку основних лікарських засобів України (далі — Національний перелік) з урахуванням, зокрема, галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, до яких належить і Державний формуляр лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ від 03.04.2017 р. № 363. Водночас включено до Національного переліку такі лікарські засоби, як Ізофлуран і Галотан, хоча вони не передбачені Державним формуляром лікарських засобів, отже, визначений цими нормативно-правовими актами перелік лікарських засобів з інгаляційної анестезії є неузгодженим.

Проведений аудит показав, що планування потреби в коштах субвенції у 2015–2017 рр. було недосконалим. Визначений МОЗ України та Міністерством фінансів України обсяг субвенції на ці роки на рівні бюджетних призначень 2014 р. (щороку в сумі 18,9 млн грн.) не обґрунтований розрахунками, що є недотриманням вимог бюджетного законодавства, і не враховує рівня інфляції. МОЗ України не здійснювалася оцінка ефективності використання субвенції щодо впливу на стан забезпеченості витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії.

Аудитом охоплено Харківську, Житомирську, Одеську, Львівську області та м. Київ. Загалом аудит, проведений у регіонах, засвідчив, що обсяг неефективного управління бюджетними коштами та нерезультативного їх використання становив 1,1 млн грн., що є наслідком недостатності внутрішнього контролю за ними з боку окремих розпорядників бюджетних коштів на місцях.

В охоплених аудитом регіонах виявлено:

  • нерезультативне використання коштів субвенції на суму 844 тис. грн. (внаслідок прий­няття несвоєчасних управлінських рішень щодо розподілу придбаних анестетиків та витратних матеріалів);
  • неосвоєння і повернення до Державного бюджету внаслідок неефективного управління коштів субвенції на суму майже 269 тис. грн.;
  • недотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель під час придбання витратних матеріалів на суму 330 тис. грн., що свідчить про недостатність внутрішнього контролю з боку низки головних розпорядників коштів субвенції за місцевими бюджетами.

Наприклад, внаслідок неприйняття Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) своєчасних управлінських рішень щодо освоєння коштів субвенції в 2015 р. до Державного бюджету повернуто як невикористані майже 269 тис. грн., яких вистачило б на придбання 74 флаконів препарату севофлурану, достатніх для здійснення до 900 операційних втручань з інгаляційною анестезією.

Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації в період з вересня 2016 р. до вересня 2017 р. не розподілено між закладами охорони здоров’я закуплених коштом субвенції 2016 р. 59 флаконів препарату севофлурану та 10 датчиків кисню на загальну суму понад 340 тис. грн., а також 148 флаконів цього анестетика на суму 752 тис. грн. та витратні матеріали на суму 93 тис. грн., що були закуплені в лютому та травні 2017 р. Це обмежило можливість одержання медичних послуг з інгаляційної анестезії громадянами, що її потребували.

За результатами проведеного аудиту Рахункова палата України прийняла ряд рішень.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України. Уряду надіслано рішення Рахункової палати України, а також надано рекомендації:

  • розглянути можливість щодо збільшення в 2018 р. обсягу субвенції;
  • передбачити в наступних роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виключно на придбання лікарських засобів для інгаляційної анестезії.

Рішення Рахункової палати України та Звіт надіслано МОЗ України, якому рекомендовано:

  • при формуванні бюджетних запитів за коштами субвенції на наступний бюджетний період забезпечити дотримання вимог бюджетного законодавства в частині необхідності обґрунтувань розрахунками показників обсягу субвенції; розробити й затвердити методологічні засади формування в регіонах потреби в коштах субвенції та планування показників видатків на придбання витратних матеріалів для інгаляційної анестезії;
  • ініціювати нормативно-правове врегулювання питань взаємоузгодження переліку лікарських засобів з інгаляційної анестезії, визначених Державним формуляром лікарських засобів і Національним переліком;
  • забезпечити дотримання вимог Порядку та умов надання субвенції, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2011 р. № 371, у частині збору, узагальнення та інформування у встановлені терміни Міністерства фінансів України про стан забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії.

Рішення Рахункової палати про результати аудиту разом з рекомендаціями також надіслано Житомирській, Львівській, Харківській, Одеській обласним та Київській міській державним адміністраціям.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.