Абелацимаб: ефективніше, ніж еноксапарин, запобігає венозній тромбоемболії після ортопедичних операцій

Резюме. Наведено огляд результатів дослідження щодо ефективності застосування абелацимабу — інгібітора фактора XI, з метою профілактики венозних тромбоемболій після тотального ендопротезування колінного суглоба.

Актуальність

Тотальне ендопротезування суглобів — одна з найбільш поширених ортопедичних операцій у всьому світі. Статистичні дані свідчать, що кожного року у світі виконується до 1,5 млн операцій з тотального ендопротезування. При прогресивному збільшенні кількості оперативних втручань неминуче зростає і кількість ускладнень, що розвиваються на різних етапах лікування. Так, дані літератури свідчать, що частим ускладненням після ендопротезування є ризик розвитку тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), які сьогодні прийнято об’єднувати під загальним терміном «венозна тромбоемболія» (ВТЕ) [1].

Упродовж тривалого часу золотим стандартом для запобігання венозним тромбоемболічним ускладненням при ортопедичних втручаннях вважався один із перших представників низькомолекулярних гепаринів — еноксапарин. Утім, сучасні дані свідчать, що хоча еноксапарин є ефективним, його застосування асоціюється із кровотечею. Окрім того, на сучасному етапі наявні нові антикоагулянти, які не лише не поступаються, а й перевершують еноксапарин за своєю ефективністю і безпекою.

Результати нещодавніх досліджень свідчать, що фактор XI — один із ключових компонентів внутрішнього шляху згортання крові, здатен пригнічувати тромбоз з незначним порушенням гемостазу. Пацієнти зі спадковим дефіцитом фактора XI мають нижчий ризик розвитку ВТЕ, ніж пацієнти з нормальним рівнем фактора XI, і у них рідко виникають спонтанні кровотечі [2, 3]. Результати дослідження H.R. Büller та співавторів (2015) продемонстрували, що введення антисмислового олігонуклеотиду, який є інгібітором фактора XI, асоціюється зі значно нижчим ризиком післяопераційної ВТЕ, ніж застосування еноксапарину [4].

Абелацимаб (MAA868) — моноклональне антитіло, яке зв’язується із каталітичним доменом фактора XI і фіксує його, тим самим запобігаючи його активації фактором XIIa або тромбіном [5]. У журналі NEJM опубліковані результати дослідження, в якому терапія абелацимабом в трьох режимах дозування порівнювалася з еноксапарином у дозі 40 мг/добу у пацієнтів після тотального ендопротезування колінного суглоба [6].

Методи та результати

Проведено відкрите рандомізоване дослідження 2-ї фази, в яке включено 400 пацієнтів після тотального ендопротезування колінного суглоба. Усіх пацієнтів рандомізовано на дві групи: 1-ша група отримувала одну післяопераційну внутрішньовенну ін’єкцію абелацимабу в трьох режимах 30 мг (n= 102), 75 мг (n=99) або 150 мг (n=98)), 2-га група — 40 мг еноксапарину підшкірно один раз на добу (n=101).

Первинною кінцевою точкою дослідження обрана ВТЕ. В якості основної кінцевої точки безпеки розглядали тяжкі або клінічно значущі кровотечі протягом 30 днів після операції.

Результати

Результати дослідження продемонстрували, що ВТЕ виявлена у 13% пацієнтів на фоні терапії абелацимабом у дозі 30 мг, у 5% — абелацимабом 75 мг та у 4% — абелацимаб 150 мг, тоді як у групі застосування еноксапарину ВТЕ відзначалася у 22% осіб.

Схема прийому абелацимабу в дозі 30 мг не поступалася ефективністю еноксапарину, тоді як схеми терапії абелацимабом 75 та 150 мг перевищували її (р<0,001).

За даними аналізу безпеки, частота кровотеч становила 2% в групі абелацимабу 30 мг і 75 мг, жодної кровотечі не зафіксовано у пацієнтів групи абелацимабу 150 мг і групи еноксапарину.

Висновок

Результати цього дослідження підтверджують важливу роль фактора XI в розвитку післяопераційної ВТЕ. Застосування абелацимабу — інгібітора фактора XI після тотального ендопротезування колінного суглоба є ефективною стратегією профілактики післяопераційної ВТЕ та асоційоване з низьким ризиком кровотеч.

Нагадуємо, що 10 вересня 2021 р. у цифровому форматі відбувся вебінар «Що нового в менеджменті ревматоїдного артриту».

Список використаної літератури:

  1. Canadian Institute for Health Information (2019) Hip and Knee Replacements in Canada — Canadian Joint Replacement Registry (CJRR) 2017-2018 Annual Report. Ottawa, ON.
  2. Duga S., Salomon O. (2013) Congenital factor XI deficiency: an update. Semin. Thromb. Hemost.; 39: 621–631.
  3. Salomon O., Steinberg D.M., Zucker M. еt al. (2011) Patients with severe factor XI deficiency have a reduced incidence of deep-vein thrombosis. Thromb. Haemost.; 105: 269–273.
  4. Büller H.R., Bethune C., Bhanot S. et al. (2015) Factor XI antisense oligonucleotide for prevention of venous thrombosis. N. Engl. J. Med.; 372: 232–240.
  5. Koch A.W., Schiering N., Melkko S. et al. (2019) MAA868, a novel FXI antibody with a unique binding mode, shows durable effects on markers of anticoagulation in humans. Blood; 133: 1507–1516.
  6. Verhamme P., Yi B.A., Segers A. et al. (2021) Abelacimab for Prevention of Venous Thromboembolism. N. Engl. J. Med.; 385(7): 609–617. doi: 10.1056/NEJMoa2105872.

Анна Хиць
Редакція журналу «Український медичний часопис»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.