Знеболювання після операції. Ефективність ропівакаїну

0 37

Резюме. Ефективність лікування у разі післяопераційних нудоти і блювання (PONV)

Актуальність

Рак молочної залози у структурі онкологічної захворюваності України займає перше місце. Вчасне хірургічне втручання залишається основним методом лікування пацієнток. Однак внаслідок ураження під час виконання мастектомії нервів виникає спонтанне збудження нейронів, яке призводить до відчуття постійного болю. Первісно адаптивний характер болю змінюється на патологічний та негативно впливає на перебіг післяопераційного періоду. Подальше виникнення ознак запалення та/або нейропатій спричиняє гальмування відновлення функції верхньої кінцівки. Згідно з чинними клінічними настановами, в післяопераційний період з метою зменшення вираженості больового відчуття рекомендовано застосування препаратів групи опіоїдів (Park K.U. et al., 2020). Однак попередні дослідження надали результати негативного впливу анальгетиків групи опіоїдів на швидкість загоєння післяопераційної рани та відновлення моторної функції верхньої кінцівки (Kairaluoma P.M. et al., 2004). Тривале застосування наркотичних анальгетиків супроводжується низкою несприятливих симптомів, зокрема звиканням. Негативні соціальні наслідки проблеми внаслідок хронізації болю та порушення моторної функції у жінок після тотальної мастектомії, а також складнощі виконання блокад нервів спричинили пошук інших шляхів ефективного знеболювання (Apfelbaum J.L. et al., 2003). Одним із перспективних методів знеболювання виявилася інфільтраційна анестезія місця встановлення дренажу місцевим анестетиком ропівакаїном гідрохлоридом. Фармакологічна дія препарату полягає у пригніченні черезмембранного транспорту іонів натрію та блокуванні проведення больових імпульсів нервовими волокнами. Порівняно з іншими препаратами цієї групи ропівакаїн гідрохлорид має значно нижчий потенціал токсичного впливу на серцево-судинну та нервову систему та не викликає залежності. Дослідники на чолі з Баоною Ванг (Wang B. et al., 2020), Центр раку, Пекінська академія медичних наук та Пекінський медичний коледж, місто Пекін (КНР), дослідили ефективність інфільтраційної анестезії, виконаної у місцях встановлення дренажу після тотальної однобічної мастектомії (ChiCTR2000030139). Результати опубліковані у вересневому номері журналу «Anesthesiology» (Анестезіологія).

Результати

До дослідження було залучено 74 пацієнтки віком 20–70 років після виконання однобічного видалення молочної залози з висіченням аксилярних лімфовузлів. Інтервенційна група отримувала знеболювання шляхом виконання інфільтраційної анестезії з ропівакаїном у місцях встановлення дренажу. Контрольній групі інфільтраційну анестезію виконували за допомогою фізіологічного розчину. Стан пацієнток досліджували шляхом застосування опитувальників оцінювання болю та ступеня його вираженості відразу після операції та через 6; 12; 24 та 36 год поспіль. Додатково порівнювали частоту виникнення післяопераційного еметичного синдрому. Висновки щодо якості життя пацієнток визначали за шкалою оцінювання якості життя (VAS).

Отримані достовірні результати істотного зменшення вираженості післяопераційного болю у пацієнток з інтервенційної групи через 6 год (р˂0,0005), 12 год (р˂0,0005) та 24 год після операції (р˂0,005) порівняно із пацієнтками контрольної групи. Частота додаткового знеболення виявилася вищою в контрольній групі (р˂0,005). Відновлення проходило швидше в інтервенційній групі (р˂0,005). Загалом пацієнткам інтервенційної групи знадобилася менша тривалість госпіталізації та у них зафіксовані результати пришвидшення відновлення моторної функції верхньої кінцівки. Однак частота хронічної гіпералгезії впродовж 3 міс виявилася однаковою в обох групах.

Таким чином, дослідники дійшли висновку щодо ефективності та безпеки виконання інфільтраційної анестезії в місця встановлення післяопераційних дренажів з метою профілактики хронізації болю та підвищення якості життя пацієнток після мастектомії.

  • Apfelbaum J.L., Chen C., Mehta S.S., Gan T.J. (2013) Postoperative pain experience: results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to be undermanaged. Anesth. Analg., 97: 534–540.
  • Kairaluoma P.M., Bachmann M.S., Korpinen A.K. et al. (2004)  Single-injection paravertebral block before general anesthesia enhances analgesia after breast cancer surgery with and without associated lymph node biopsy. Anesth. Analg., 99: 1837–1843.
  • Park K.U., Kyrish K., Yi M. et al. (2020) Opioid use after breast-conserving surgery: prospective evaluation of risk factors for high opioid use. Ann. Surg. Oncol., 27: 730–735.
  • Wang B., Yan T., Kong X. et al. (2020) Ropivacaine infiltration analgesia of the drainage exit site enhanced analgesic effects after breast Cancer surgery: a randomized controlled trial. BMC Anesthesiology, 20: 257 (https://doi.org/10.1186/s12871-020-01175-8).
  • https://bmcanesthesiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12871-020-01175-8

Юлія Жарікова

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.