Законопроект про сімейну медицину: які переваги він несе для лікарів?

0 88

Резюме. Як вже повідомляло наше видання, до порядку денного Верховної Ради України на поточну сесію включено проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» (законопроект № 6634), розроблений за ініціативою Ірини Сисоєнко, народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. У цій публікації ми спробуємо приділити увагу тому, які переваги отримають сімейні лікарі у разі прийняття цього законопроекту.

— Ірино Володимирівно, що нового може з’явитися у роботі сімейних лікарів у разі прийняття законопроекту № 6634 «Про первинну медичну допомогу (ПМД) на засадах сімейної медицини»?

Слід зазначити, що законопроект № 6634 визначає основні засади сімейної медицини, такі як:

 • сімейний підхід: сімейні лікарі тісніше взаємодіятимуть із пацієнтом і членами його родини; матимуть більше інформації, корисної для збереження, зміцнення або відновлення здоров’я пацієнта; консультуватимуть і лікуватимуть кілька поколінь сім’ї;
 • орієнтованість на пацієнта: передбачено, що пацієнти будуть активніше залучатися до прийняття рішень, з ними обговорюватимуться питання про те, який метод діагностики, профілактики й лікування доцільніше вибрати;
 • профілактична спрямованість: сімейний лікар має оцінити ризики розвитку найпоширеніших захворювань та своєчасно здійснити профілактику;
 • доступність: незалежно від того, де проживає пацієнт, його потрібно забезпечити безперешкодним доступом до ПМД;
 • рівність і недискримінація: ПМД повинна бути надана усім, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового або іншого становища;
 • багатопрофільність: сімейний лікар має широкий спектр компетенцій, саме він здійснює профілактику, діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів у рамках надання ПМД;
 • безперервність: здійснюється постійне спостереження за станом здоров’я пацієнта у процесі надання ПМД;
 • довготривалість: забезпечення медичним наглядом та опікою в усі періоди життя людини незалежно від характеру захворювання, стану органів і систем її організму;
 • координація: професійна діяльність лікаря загальної практики — сімейного лікаря передбачає взаємодію зі спеціалістами та закладами охорони здоров’я, які надають інші види медичної допомоги.

Головна мета ПМД на засадах сімейної медицини — забезпечити надання гарантованого обсягу доступної, своєчасної, якісної та ефективної ПМД пацієнту, покращити стан громадського здоров’я, відновити та зміцнити здоров’я населення.

Новела законопроекту № 6634 — запровадження видів ПМД. Вона поділяється на:

 • первинну долікарську (надається сімейною медичною сестрою, фельдшером закладів охорони здоров’я або їх структурних підрозділів, що надають ПМД, незалежно від форми власності й організаційно-правової форми, а також сімейними медичними сестрами, медичними сестрами та фельдшерами, які працюють як фізична особа — підприємець (ФОП) і перебувають із цими закладами у цивільно-правових відносинах);
 • первинну лікарську (надається лікарями загальної практики-сімейної медицини, які працюють у будь-яких закладах охорони здоров’я та їх структурних підрозділах, які надають ПМД, або такими ж фахівцями, що працюють як ФОП і перебувають із цими закладами у цивільно-правових відносинах);
 • первинну спеціалізовану (надають стоматологи, педіатри, терапевти — співробітники медичних закладів, які надають ПМД, та їх підрозділів, і ті, що працюють як ФОП і перебувають із цими закладами у цивільно-правових відносинах).

Говорячи про заклади охорони здоров’я, які надають ПМД, та їх структурні підрозділи, мають на увазі центри ПМД, амбулаторії сімейної медицини, медичні пункти сімейної медицини.

Чітко визначені професійні обов’язки лікаря загальної практики — сімейного лікаря.

Він повинен:

 • консультувати населення щодо здорового способу життя і запобігання хворобам;
 • проводити комплексну профілактику захворювань, травм, отруєнь, сприяти зниженню рівня захворюваності, інвалідності й смертності населення;
 • застосовувати методи профілактики, діагностики, лікування, медичної реабілітації та лікарських засобів відповідно до галузевих стандартів (якщо такі знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, то вони можуть використовуватися задля інтересів пацієнта лише після отримання його письмової згоди);
 • здійснювати раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування пацієнтів відповідно до медичних показань;
 • організовувати й надавати ПМД в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта;
 • організовувати та надавати деякі елементи екстреної медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації за медичними показаннями у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України;
 • організовувати й надавати невідкладну допомогу;
 • забезпечувати безперервність усіх видів медичної допомоги з урахуванням потреб пацієнта шляхом направлення для отримання екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації за медичними показаннями у порядку, визначеному МОЗ України;
 • організовувати і здійснювати обов’язкові медичні огляди;
 • консультувати сім’ї з питань щеплення, годування дітей, їх виховання, підготовки до садочків і шкіл, поведінки, психології, гігієни, соціальних, медичних і статевих сторін сімейного життя;
 • надавати інформацію пацієнту про методи та засоби діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку із хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • брати на облік пацієнтів, які підлягають диспансеризації, забезпечувати динамічне спостереження за станом їх здоров’я та проводити лікувально-оздоровчі заходи;
 • розробляти індивідуальні програми обстеження та спостереження за здоров’ям пацієнта;
 • оцінювати індивідуальні ризики інфекційних, неінфекційних та соціально небезпечних захворювань;
 • виконувати профілактичні щеплення відповідно до чинного законодавства;
 • проводити медичну експертизу тимчасової втрати працездатності;
 • направляти пацієнтів з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та медико-соціальну реабілітацію;
 • брати участь в організації медико-соціальної та психологічної допомоги одиноким, людям похилого віку, особам з інвалідністю та пацієнтам із хронічними захворюваннями;
 • надавати достовірну та повну інформацію пацієнту про стан його здоров’я, ознайомлювати його з медичними документами;
 • зберігати лікарську таємницю;
 • здійснювати медичне втручання після отримання згоди пацієнта (якщо стан невідкладний, така згода не потрібна);
 • здійснювати організацію безперешкодного доступу до медичного обслуговування;
 • постійно удосконалювати свій професійний рівень;
 • виконувати інші професійні обов’язки відповідно до законодавства.

У законопроекті визначено, яка роль сімейного лікаря у наданні паліативної допомоги, медичної реабілітації, який механізм взаємодії зі спеціалістами та закладами охорони здоров’я інших рівнів (вторинного, третинного).

— Які професійні обов’язки фельдшера й сімейної медичної сестри згідно із законопроектом № 6634?

Надавати первинну долікарську допомогу, брати участь у наданні первинної лікарської допомоги під керівництвом сімейного лікаря, удосконалювати свої знання та навички, виконувати інші професійні обов’язки відповідно до законодавства.

У проекті Закону чітко перераховано професійні права спеціалістів ПМД:

 • безпечні умови роботи і захист від протиправних посягань на життя і здоров’я;
 • підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, які визначені Кабінетом Міністрів України;
 • матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу (порядок визначає Кабінет Міністрів України);
 • обов’язкове страхування.

Також важливим є те, що у законопроекті сказано, що сімейний лікар, лікар первинної спеціалізованої медичної допомоги (стоматолог, педіатр, терапевт) мають право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, якщо це не загрожує життю хворого і здоров’ю населення.

Дуже важливим є те, що підготовка спеціалістів ПМД на засадах сімейної медицини за державні кошти здійснюватиметься за державним замовленням.

Я сподіваюся, що проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» (№ 6634) отримає належну підтримку і буде ухвалений Верховною Радою України вже найближчим часом, адже його переваги численні й очевидні.

Прес-служба «Українського медичного часопису»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.