Хронічний вірусний гепатит С: сучасні терапевтичні схеми та комбінації

0 131

Резюме. У публікації висвітлено сучасні схеми лікування пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С без та з компенсованим цирозом печінки із застосуванням препаратів прямої противірусної дії.

Препарати прямої противірусної дії для лікування пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С

Хронічний вірусний гепатит С (ХВГС) — інфекційне захворювання, спричинене РНК-вмісним вірусом гепатиту С (ВГС). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на сьогодні у світі 71 млн людей живуть із ХВГС. Щороку реєструють близько 1,75 млн нових інфекцій, спричинених ВГС. Після контакту з ВГС у 55–85% людей розвивається ХВГС. За відсутності специфічного лікування хронічне запалення печінки призводить до прогресування фіброзу, розвитку цирозу печінки (ЦП) та гепатоцелюлярної карциноми. Зауважимо, що нині існують високоефективні схеми противірусного лікування пацієнтів із ХВГС.

У цій публікації висвітлені сучасні принципи лікування пацієнтів із ХВГС, які базуються на рекомендаціях Американського товариства фахівців з інфекційних хвороб (Infectious Diseases Society of America — IDSA) та Американської асоціації з вивчення захворювань печінки (American Associations for the Study of Liver Diseases — AASLD).

Оскільки ВГС не інтегрується у людський геном, сучасні терапевтичні схеми противірусного лікування дозволяють досягти повної ерадикації вірусу. Лікування пацієнтів із ХВГС має такі цілі:

1. Досягнення стійкої вірусологічної відповіді (СВВ) — відсутність РНК ВГС при визначенні методом полімеразної ланцюгової реакції через 12 тиж після завершення противірусної терапії.

2. Запобігання ускладненням: прогресуванню ЦП, розвитку гепатоцелюлярної карциноми та декомпенсованого захворювання, що потребує трансплантації печінки.

Ефективність сучасних противірусних препаратів, які застосовують для лікування пацієнтів із ХВГС, перевищує 95%.

Оскільки всі пацієнти з ХВГС не можуть бути негайно забезпечені противірусними препаратами у зв’язку з їх високою вартістю, пріоритет у лікуванні, згідно з попередніми рекомендаціями IDSA/AASLD, мали хворі з вираженим фіброзом печінки, компенсованим ЦП, тяжкими позапечінковими ускладненнями та реципієнти печінкового трансплантата. Лікування також спрямоване на зниження ризику передачі ВГС, тому повинне пріоритетно призначатися чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, людям, які вживають ін’єкційні наркотики, особам, які знаходяться у місцях позбавлення волі, та хворим, які перебувають на гемодіалізі.

У подальшому в рекомендаціях IDSA/AASLD виключена пріо­ритетність у наданні лікування хворим на ХВГС та наголошено, що всі хворі на ХВГС потребують противірусного лікування (за винятком випадків, коли тривалість життя не може бути подовжена за допомогою противірусного лікування, трансплантації печінки чи іншої етіотропної терапії). У свою чергу, ВООЗ рекомендує лікування всім особам із ХВГС віком >12 років, за винятком вагітних.

Препарати прямої противірусної дії (Direct-acting antiviral agents — DAAs) впливають на конкретні мішені реплікації ВГС: NS3/4, NS5A та NS5B. Подібно антиретровірусній терапії застосування комбінацій цих препаратів, затверджене Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration), спрямоване на пригнічення реплікації ВГС та сприяє СВВ у 90–95% випадків, на відміну від подвійної терапії пегільованим інтерфероном/рибавірином, яка сприяє СВВ у 50–70% випадків.

Класифікація DAAs залежно від їх механізму дії та мішені реплікації ВГС:

 • NS3/4-інгібітори протеаз: боцепревір, телапревір, сімепревір, пратіпревір, гразопревір, глекапревір;
 • NS5B-інгібітори полімераз: нуклеотидні інгібітори (софосбувір), ненуклеозидні інгібітори (дасабувір);
 • NS5A-інгібітори комплексу реплікації: ледіпасвір, даклатасвір, омбітасвір, елбасвір, велпатасвір, пібрентасвір.

ХВГС: рекомендації ВООЗ

ВООЗ рекомендує застосування пангенотипних DAAs для лікування хворих із ХВГС віком ≥18 років. Схеми з застосуванням пангенотипних DAAs включають:

 • глекапревір/пібрентасвір (для хворих без ЦП тривалість лікування становить 8 тиж, з компенсованим ЦП — 12 тиж);
 • софосбувір/даклатасвір (для хворих без ЦП тривалість лікування становить 12 тиж, з компенсованим ЦП — 24 тиж);
 • софосбувір/велпатасвір (для хворих без ЦП та з компенсованим ЦП тривалість лікування становить 12 тиж).

ВООЗ рекомендує застосування DAAs для лікування дітей віком 12–17 років та масою тіла ≥35 кг за такими схемами:

 • генотип 1, 4, 5, 6: софосбувір/ледіпасвір протягом 12 тиж;
 • генотип 2: софосбувір/рибавірин протягом 12 тиж;
 • генотип 3: софосбувір/рибавірин протягом 24 тиж.

Дітям із ХВГС віком <12 років ВООЗ рекомендує відтермінувати лікування до досягнення віку 12 років та припинити застосування схем на основі інтерферону, якщо їх використовували.

Лікування наївних пацієнтів із ХВГС

Наївними називають пацієнтів із ХВГС, які не мають досвіду противірусного лікування. Наведені терапевтичні схеми лікування наївних пацієнтів із ХВГС базуються на рекомендаціях ISDA/ AASLD.

Генотип 1а (без ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • добова фіксована комбінація (ДФК) елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів, у яких не виявлено субституції, асоційованої з резистентністю (resistance-associated substitutions — RASs) NS5A щодо елбасвіру);
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 8 тиж для нетемношкірих пацієнтів, які не мають ВІЛ-інфекції та в яких рівень вірусного навантаження ДНК ВГС <6 млн МО/мл;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з дасабувіром 600 мг протягом 12 тиж, або в поєднанні з дасабувіром 250 мг 2 рази на добу та рибавірином;
 • сімепревір 150 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг в поєднанні з рибавірином протягом 16 тиж (для пацієнтів, у яких виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру).

Генотип 1а (з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів, у яких не виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру);
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 16 тиж (для пацієнтів, у яких виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру).

Генотип 1b (без ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 8 тиж для нетемношкірих пацієнтів, які не мають ВІЛ-інфекції та в яких рівень вірусного навантаження ДНК ВГС <6 млн МО/мл;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з дасабувіром 600 мг або дасабувіром 250 мг 2 рази на добу протягом 12 тиж;
 • сімепревір 150 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж.

Генотип 1b (з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з дасабувіром 600 мг або дасабувіром 250 мг 2 рази на добу протягом 12 тиж.

Генотип 2 (без ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу у поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж.

Генотип 2 (з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 16–24 тиж.

Генотип 3 (без ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж.

Генотип 3 (з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж (якщо наявна мутація Y93H);
 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 24 тиж з/без рибавірину.

Генотип 4 (без ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж.

Генотип 4 (з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж.

Генотип 5, 6

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж для хворих без ЦП та протягом 12 тиж для хворих на ЦП;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж (незалежно від наявності/відсутності ЦП);
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж (незалежно від наявності/відсутності ЦП).

Лікування хворих на ХВГС, які мають досвід терапії

Нижченаведені рекомендації стосуються пацієнтів із ХВГС, які в минулому отримували противірусну терапію та зазнали невдачі попереднього лікування. Наведені терапевтичні схеми базуються на рекомендаціях ISDA/AASLD.

Генотип 1а (пацієнти без ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів, у яких не виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру);
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з дасабувіром 600 мг, або в поєднанні з дасабувіром 250 мг 2 рази на добу та рибавірином протягом 12 тиж;
 • сімепревір 150 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 16 тиж (для пацієнтів, у яких виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру).

Генотип 1а (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів, у яких не виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру);
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • Глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 16 тиж (для пацієнтів, у яких виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру).

Генотип 1b (пацієнти без ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування:

 • ДФК елбасвір (50 мг)/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з дасабувіром 600 мг або в поєднанні з дасабувіром 250 мг 2 рази на добу протягом 12 тиж;
 • сімепревір 150 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу у поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж.

Генотип 1b (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з дасабувіром 600 мг або в поєднанні з дасабувіром 250 мг 2 рази на добу протягом 12 тиж.

Генотип 1 (пацієнти без ЦП, які раніше отримували NS3-інгібітори протеаз (телапревір, боцепревір, сімепревір) + пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж (для всіх пацієнтів з генотипом 1b та пацієнтів із генотипом 1а, у яких не виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру). Лікування необхідно подовжити до 16 тиж для пацієнтів з генотипом 1а, в яких виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру.

Генотип 1 (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували NS3-інгібітори протеаз (телапревір, боцепревір, сімепревір) + пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж;

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж (для всіх пацієнтів з генотипом 1b та пацієнтів з генотипом 1а, у яких не виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру). Лікування необхідно подовжити до 16 тиж для пацієнтів з генотипом 1а, в яких виявлено NS5A-RASs щодо елбасвіру.

Генотип 1 (пацієнти без ЦП, які раніше отримували не-NS5A-інгібітор та софосбувірвмісну схему терапії)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів з генотипом 1а);
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж (незалежно від субтипу ВГС);
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів з генотипом 1b).

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг у поєднанні з рибавірином (за винятком випадків терапевтичної невдачі з сімепревіром) протягом 12 тиж.

Генотип 1 (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували не-NS5A-інгібітор та софосбувірвмісну схему терапії)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж для хворих з генотипом 1а;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж (незалежно від субтипу ВГС);
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж (для пацієнтів з генотипом 1b).

Генотип 1 (пацієнти, які раніше отримували NS5A-інгібітор, DAA-вмісну схему лікування без ЦП/з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг (за винятком застосування NS3/4-інгібіторів протеаз) протягом 16 тиж.

Генотип 2 (пацієнти без ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу у поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж.

Генотип 2 (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу у поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 16–24 тиж.

Генотип 2 (пацієнти, які раніше отримували лікування софосбувіром у поєднанні з рибавірином без ЦП/з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Генотип 2 (пацієнти, які раніше отримували лікування софосбувіром у поєднанні з NS5A-інгібіторами без ЦП/з компенсованим ЦП)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж.

Генотип 3 (пацієнти без ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • даклатасвір 60 мг 1 раз на добу в поєднанні з софосбувіром 400 мг 1 раз на добу протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 16 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж (якщо наявна мутація Y93H).

Генотип 3 (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж у поєднанні з софосбувіром 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 16 тиж.

Генотип 3 (пацієнти без ЦП/з компенсованим ЦП, які раніше отримували DAAs,
у тому числі NS5A-інгібітори)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж;
 • рибавірин протягом 12 тиж для пацієнтів з ЦП, які мали попередню терапевтичну невдачу при лікуванні NS5A-інгібітором.

Генотип 4 (пацієнти без ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж для пацієнтів, які мали вірусологічний рецидив після лікування пегільованим інтерфероном/рибавірином;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 16 тиж для пацієнтів, які мали вірусологічну невдачу впродовж лікування пегільованим інтерфероном/рибавірином.

Генотип 4 (пацієнти з компенсованим ЦП, які раніше отримували пегільований інтерферон/рибавірин)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг протягом 12 тиж для пацієнтів, які мали вірусологічний рецидив після лікування пегільованим інтерфероном/рибавірином;
 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 12 тиж.

Альтернативні схеми противірусного лікування

 • ДФК паритапревір 150 мг/ритонавір 100 мг/омбітасвір 25 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж;
 • ДФК елбасвір 50 мг/гразопревір 100 мг у поєднанні з рибавірином протягом 16 тиж для пацієнтів, які мали вірусологічну невдачу впродовж лікування пегільованим інтерфероном/рибавірином;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг у поєднанні з рибавірином протягом 12 тиж.

Генотип 4 (пацієнти без ЦП/з компенсованим ЦП, які раніше отримували DAAs, у тому числі NS5A-інгібітори)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж.

Генотип 5, 6 (пацієнти без ЦП/з компенсованим ЦП, які раніше отримували лікування пегільованим інтерфероном/рибавірином)

Рекомендовані схеми противірусного лікування

 • ДФК глекапревір 300 мг/пібрентасвір 120 мг протягом 8 тиж для пацієнтів без ЦП або протягом 12 тиж для пацієнтів з компенсованим ЦП;
 • ДФК ледіпасвір 90 мг/софосбувір 400 мг протягом 12 тиж;
 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг протягом 12 тиж.

Генотип 5, 6 (пацієнти без ЦП/з компенсованим ЦП, які раніше отримували DAAs, у тому числі NS5A-інгібітори)

 • ДФК софосбувір 400 мг/велпатасвір 100 мг/воксілапревір 100 мг протягом 12 тиж.

Висновки

На сьогодні застосування противірусних схем на основі DAAs є лікуванням вибору для хворих на ХВГС та характеризується високою терапевтичною ефективністю. Водночас противірусні схеми лікування пацієнтів із ХВГС дуже високовартісні. Рекомендації щодо діагностики та лікування регулярно оновлюються, у зв’язку з чим спеціалістам рекомендується стежити за актуальною інформацією щодо менеджменту ХВГС на офіційних сайтах AASLD та ISDA.

Список використаної літератури

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Анастасія Козловська

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.