Вступна кампанія у заклади вищої медичної освіти: усі подробиці та деталі

0 22

Резюме. Умови, на яких відбуватиметься зарахування на медичні спеціальності у 2019 році

10 липня 2019 р. в Україні стартує вступна кампанія. Цьогоріч вступити на лікарські спеціальності зможуть випускники, які набрали 150 балів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а на фармацію — 130 балів. Крім того, внесені зміни щодо переліку конкурсних предметів. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України розповіли, на яких умовах відбуватиметься зарахування на медичні спеціальності в 2019 р.

Завдяки новим правилам вступу на медичні спеціальності вирішальне значення мають знання абітурієнтів і їхня мотивація стати медиком.

Про конкурсні предмети

Цьогоріч введено нові дисципліни як третій конкурсний предмет — студенти мають надати сертифікат ЗНО з фізики або математики. Введення цих дисциплін як третього профільного предмета є одним з обов’язкових кроків інтеграції української медицини в міжнародну практику.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття медичних спеціальностей на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Другий конкурсний предмет Третій конкурсний предмет
221 Стоматологія Біологія або хімія Фізика або математика
222 Медицина Біологія або хімія Фізика або математика
223 Медсестринство Біологія або хімія Фізика або математика
224 Технології медичної діагностики та лікування Біологія або хімія Фізика або математика
225 Медична психологія Біологія або хімія Фізика або математика
226 Фармація, промислова фармація Біологія або хімія Фізика або математика
227 Фізична терапія, ерготерапія Біологія або хімія Фізика або математика
228 Педіатрія Біологія або хімія Фізика або математика
229 Громадське здоров’я Біологія або хімія Фізика або математика

Порогові бали ЗНО для різних спеціальностей

За спеціальностями «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» мінімальна кількість балів ЗНО не може бути меншою 150 балів для другого та третього конкурсних предметів. Водночас для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» конкурсний бал не може бути меншим за 130.

Від здібностей, мотивації та ставлення до навчання, які дозволяє оцінювати ЗНО, залежить успішність студента-медика в подальшому, відповідно, це впливає на рівень компетенції майбутніх лікарів.

Поріг ЗНО 150 балів для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія», введений минулого року, показав, що середній бал більшості абітурієнтів (84%), яких рекомендували до вступу за спеціальністю «Медицина» на бюджет, становив понад 170 балів ЗНО з конкурсних предметів, 70% майбутніх стоматологів набрали понад 190 балів, а результати зарахованих педіатрів коливалися у межах 160–175 балів.

Про строки та розподіл місць

Прийом документів до закладів вищої медичної освіти триватиме до 22 липня 2019 р. Списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою-2, — не пізніше 20 липня; для інших — не пізніше 26 липня. Переведення на вакантні місця державного бюджету триватимуть до 9 серпня 2019 р. Своє місце у конкурсі на певну спеціальність студенти зможуть перевірити на інформаційних стендах приймальних комісій, веб-сайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), де у рамках вступної кампанії можна провести пошук конкурсних пропозицій, обравши освітній рівень, базу вступу, спеціальність тощо.

Обсяг державного замовлення на медичні спеціальності цього року — 4509 місць: для рівня «магістр» (медицина, педіатрія, стоматологія, фармація, промислова фармація) — 4464 місця, для рівня «бакалавр» (медсестринство, фізична терапія, ерготерапія) — 45 місць.

Уже третій рік поспіль (з 2017 р.) місця не закріплені за конкретними закладами вищої освіти, вони розподілятимуться за процедурою «широкого конкурсу». Це означає, що заклади вищої освіти, до яких подали заяви найбільше абітурієнтів, отримають найбільше місць за державним замовленням. У своєму електронному кабінеті вступники можуть розставити пріоритети навчання від 1 до 7, де 1 — це та спеціальність, на якій вони хочуть навчатися найбільше. Так званий принцип, коли «місце йде за студентом».

Ухвалена Урядом Стратегія розвитку медичної освіти в Україні передбачає системне та структурне реформування медичних закладів вищої освіти. Вимоги до її якості стануть пріоритетними, що в свою чергу підсилить академічні вимоги не тільки до викладачів, але й до майбутніх студентів, наголошують у МОЗ України.

Пам’ятка для абітурієнтів

 1. Як дізнатися, ЗНО з яких предметів потрібні для вступу на обрані спеціальності?

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу до конкретного закладу вищої освіти, а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому цього закладу. Для вступників на базі повної загальної середньої освіти, на місця державного та регіонального замовлення, загальний перелік конкурсних предметів, зокрема творчих заліків та творчих конкурсів, є в додатку 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 р.

 1. Які документи потрібно подати для вступу до закладу вищої освіти?

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті ЄДЕБО Міністерства освіти і науки (МОН) України (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
 • пароль для входу до кабінету;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного документа.

Як саме розраховується середній бал, визначено в Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі. Так, він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи в загальну кількість не враховуються. У разі наявності кількох сертифікатів ЗНО зазначається один із них на вибір вступника.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 або квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому. Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

В умовах прийому 2019 р. не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак заклади вищої освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.

 1. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати у 2019 р. для вступу до закладів вищої освіти?

У 2019 р. приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 р., крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів 2018 та 2019 р.

 1. Що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем — до органу управління або засновника закладу освіти.

 1. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;
 • прийом заяв та документів починається 10 липня (крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), а закінчується о 18 год 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; о 18 год 22 липня — для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів, складених з 1 по 10 (12) липня;
 • творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня (12 липня — для спеціальності 025 «Музичне мистецтво») включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що попередньо погоджений МОН України). З 11 до 22 липня можуть проводитися додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;
 • вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно;
 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому закладу вищої освіти. Водночас прийом документів починається не раніше 10 липня, тривалість прийому документів становить не більш як 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

 1. Як дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку я хочу вступати?

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу спеціальність, визначається щороку відповідною постановою Кабінету Міністрів України — її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії. Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах закладу вищої освіти (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах закладів вищої освіти. Загальна кількість місць на закриті конкурсні пропозиції також публікується на їхніх сайтах.

Також звертаємо увагу, що для спеціальностей, що входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому), заклади вищої освіти можуть встановлювати кваліфікаційний мінімум державного замовлення — мінімальну кількість вступників, які здобули право навчатися на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну конкурсну пропозицію.

 1. Як дізнатися, який прохідний бал на державний бюджет на обрану мною спеціальність?

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. Отримати цю інформацію можна за посиланням.

 1. Якщо раніше я вже здобув вищу освіту безоплатно, то чи можу я отримати ще одну вищу освіту за іншою спеціальністю також безоплатно?

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти вони отримують вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Також громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти за тим же рівнем, що й першу, якщо:

 • за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
 1. Чи можна одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями, у два різні заклади вищої освіти?

Так, людина може навчатися за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти, за умови, що тільки одна з них за державним (регіональним) замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

 1. Якщо я закінчив навчання за рівнем молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету, чи можу я вступити на бакалавра на бюджетну форму?

Так.

 1. Якщо я певний час провчився у закладі вищої освіти за кошти державного бюджету, але тепер хочу вступати на цей самий рівень освіти за іншою спеціальністю, чи можу я знову претендувати на бюджетне місце?

Так, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658.

 1. Чи можуть іноземці або особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися у закладах вищої освіти за кошти державного бюджету?

Здобуття вищої освіти такими вступниками за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Однак, щоб навчатися за кошти державного бюджету, такі вступники повинні мати результати ЗНО.

 1. Як подати заяву на вступ до закладу вищої освіти на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій — див. відповідь на запитання 15).

Для подання е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті (ця можливість відкрита з 1 липня 2019 р.). За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 10 липня 2019 р. з’являється можливість подання заяв у заклади вищої освіти. Більше інформації дивіться у запитанні 2 або Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2019 р.

Також можна переглянути відеоінструкцію щодо роботи з е-кабінетом вступника.

 1. Хто має право подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)?

У паперовій формі подають вступники:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у заклади вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • для реалізації права на першочергове зарахування;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу, всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт»;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
 1. Скільки можна подати заяв на бюджетну і контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість заяв на контрактну форму навчання не обмежується.

 1. На скільки спеціальностей і в скільки закладів вищої освіти можна подати заяви на бюджетну і контрактну форми навчання?

Вступники можуть подати заяви не більш ніж з 4 спеціальностей на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на спеціальності на контрактну форму навчання, а також кількість закладів вищої освіти, куди можна подати ці заяви, не обмежується.

 1. Що таке конкурсний бал і як він розраховується?

Конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, яка обчислюється за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до умов прийому на навчання до закладу вищої освіти та правил прийому до конкретного закладу вищої освіти.

Для вступу на перший курс на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти — за формулою:

конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти — за такою формулою:

конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ.

П1, П2 — оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 — оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200 (додаток 5); ОУ — бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 — для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

 1. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?

Кожен заклад вищої освіти може в своїх правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак для всіх вступників на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» Умовами прийому 2019 року встановлено мінімально 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

Також для всіх вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління», 29 «Міжнародні відносини» та в магістратуру спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» встановлено мінімальний конкурсний бал (тобто комплексна оцінка вступника) — 130.

 1. Які мої дії щодо вступу до закладу вищої освіти, якщо я:
  • Інвалід війни. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • Маю інвалідність і неспроможний відвідувати навчальний заклад. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • Отримав відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2019 р. та/або результатами ЗНО 2017 і 2018 р. (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • Не зміг скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2019 р. та/або результатами ЗНО 2017 і 2018 р. (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2019 р. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2019 р. та/або ЗНО 2018 і 2019 р. з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017–2019 рр. з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • Учасник бойових дій. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2019 р. та/або ЗНО 2018 і 2019 р. з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017–2019 рр. з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • Звільнений з військової служби. Вступники, що є звільненими з військової служби (зокрема, є демобілізованими) починаючи з 1 грудня 2018 р. включно, можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.
  • «Чорнобилець». Пільга (право на вступ за результатами співбесіди) залежить від категорії осіб, до якої Вас віднесено.
  • Проживаю в тимчасово окупованому Криму, Севастополі або на непідконтрольній території Донбасу, виїхав після 1 січня 2019 р. Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2019 р., можуть вступати до уповноважених закладів вищої освіти (наказ МОН України від 24 травня 2016 р. № 560) за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Вступники, місцем проживання яких є територія проведення ООС, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 1 січня 2019 р., можуть вступати до закладів вищої освіти на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти (наказ МОН України від 21 червня 2016 р. № 697) за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
  • Здобув повну загальну середню освіту за кордоном. Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО). Увага! Якщо такі вступники хочуть брати участь у конкурсі на зайняття бюджетних місць, то зможуть це зробити лише в разі вступу за результатами ЗНО.
 1. Що робити, якщо приймальна комісія відмовляє у вступі за пільгами?

Звернутися письмово до приймальної комісії закладу вищої освіти, а у разі виникнення проблеми — до органу управління або засновника закладу вищої освіти.

 1. Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Сільський коефіцієнт (СК) — це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту у закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 — для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на використання СК, вже вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207). Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом з паперовою заявою.

 1. Що таке регіональний коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Регіональний коефіцієнт (РК) — це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає заклад вищої освіти не в Києві. РК дорівнює: 1,04 — якщо заклад вищої освіти або його відокремлений структурний підрозділ розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей, а також якщо це один із переміщених закладів вищої освіти; 1,00 –  якщо заклад знаходиться у Києві; 1,02 – в інших випадках.

Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

 1. Що таке першочерговий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Під час вступної кампанії 2019 р. вступники до закладів вищої медичної та педагогічної освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання (Постанова КМУ від 30 травня 2018 р. № 417).

Щоб скористатися можливістю першочергового вступу, спершу треба пройти відповідний конкурс, оголошений облдержадміністрацією (ОДА). Інформацію про конкурси можна знайти на сайтах ОДА або звернувшись в структурні підрозділи ОДА, що відповідають за освіту та медицину.

Переможці конкурсів укладають угоду про відпрацювання. Після цього вони подають заяву до закладу вищої освіти в паперовій формі, проставляють у ній відповідну помітку та пред’являють угоду приймальній комісії вишу.

 1. Що таке галузевий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Галузевий коефіцієнт (ГК) — це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави. ГК дорівнює: 1,02 — для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 — в інших випадках.

Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

 1. Якщо я брав участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи маю я якісь переваги при вступі?

Якщо ви є членом збірних команд України, які брали участь у:

 • міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів МОН України);
 • Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді і спорту України),

то вам зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань на вибір.

Важливо! Інформація про вас повинна бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має «ідентифікувати» вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті. Якщо така інформація про вас відсутня у кабінеті вступника, звертайтеся на пошту vstup2019@mon.gov.ua з прикріпленими документами, які підтверджують ваше право на застосування додаткових балів.

Зверніть увагу! Після подання першої електронної заяви буде неможливо підтвердити/спростувати вашу належність до вказаної вище категорії переможців.

Якщо Ви є:

 • призером (нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів;
 • призером III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2019 року,

то до вашого конкурсного бала додається 10 балів (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Відповідну інформацію приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Якщо ви є учасником Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для профорієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, то вам можуть нараховувати додаткові бали до оцінки ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі вищої освіти в обсязі від 1 до 20 балів.

Якщо ви є:

 • призером чи переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу (зокрема серед школярів);
 • призером чи переможцем всесвітньої Гімназіади;
 • переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту);
 • спортсменом, який посідав призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також чемпіоном України з олімпійських видів спорту протягом 2017–2019 рр.,

то під час вступу на спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ви можете отримати додаткові 10 балів до конкурсного бала. Для цього заяву на вступ треба подавати в паперовій формі, додавши до неї документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань.

 1. Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність?

Обов’язково — для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та закриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

 1. Чи можна змінити пріоритетність?

Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не була прийнята приймальною комісією. У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо.

 1. Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися за першою пріоритетністю?

У такому випадку наступна за пріоритетністю заява буде оброблятися системою на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.

 1. Де можна переглянути своє місце у конкурсі на певну спеціальність?

У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної системи.

 1. Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на державний бюджет?

Списки оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій, веб-сайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою-2, — не пізніше 20 липня; для інших — не пізніше 26 липня.

 1. До якого числа триватимуть переведення на вакантні місця державного бюджету? Хто зможе претендувати на ці місця?

У 2019 р. переведення будуть до 9 серпня. Претендувати на них можуть вступники, які зазначені у пунктах 12–14 розділу VIII Умов прийому у 2019 р., а саме:

Незалежно від конкурсного бала:

1) «діти загиблих», а саме діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.

У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов) не більш ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):

5) особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

6) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

7) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

8) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш ніж 3 роки, а також протягом 3 років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

9) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2–7 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більш ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)):

10) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

11) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

У разі, якщо їх конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):

12) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов прийому.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пунктах 1–10, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

 1. Якщо я подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують мені контрактне місце?

Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням», то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала вам може бути запропоноване контрактне місце.

 1. Як можна оскаржити, на мою думку, неправильний розподіл бюджетних місць?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем — до органу управління або засновника закладу освіти, а якщо скарги стосуються автоматичного розподілу бюджетних місць — на гарячу лінію МОН України.

Якщо ви маєте інші запитання щодо вступної кампанії 2019 р., ви можете ознайомитися з Умовами прийому, а також звернутися за електронною адресою vstup2019@mon.gov.ua, а також за номерами гарячих телефонних ліній, які працюють з 24 червня 2019 р.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами vstup.edbo.gov.ua, mon.gov.ua, moz.gov.ua


Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.