Виявлення венозного тромбоемболізму: оновлені рекомендації

0 42

Резюме. Рекомендації з діагностики гострих тромбоемболічних ускладнень (American Society of Hematology, ASA, 2019)

Актуальність та результати

Гострий венозний тромбоемболізм залишається складним та не завжди своєчасно розпізнаним станом, що призводить до неадекватного лікування та високої смертності у всіх вікових категоріях. Крім того, зростаюча тривалість життя та пов’язані з нею коморбідні стани спричиняють зростання смертельно небезпечних ускладнень внаслідок підвищення частоти тромботичного ураження вен. Для вчасної діагностики рекомендовано визначення лабораторних показників, один з яких — тест на визначення рівня D-димера — білкового продукту деградації фібрину, який вважається маркером гіперкоагуляції та застосовується при оцінюванні потенційного ризику тромбоемболізму у пацієнтів та під час моніторингу динаміки ефективності антикоагулянтної терапії. Різке підвищення його рівня може свідчити про наявність тромбів у судинному руслі, однак не дозволяє встановити локалізації тромбів. Крім того, підвищення показників D-димера спостерігається також при інших коморбідних станах, зокрема онкопатології. Враховуючи труднощі діагностики, Американська академія сімейних лікарів (American Academy of Family Physicians) внесла уточнення в чинні рекомендації під редакцією ASA, 2019 р. На думку дослідників, проведення тестування виправдано в таких ситуаціях.

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)

 • ТЕЛА є основною причиною смертності, поширеності захворювання та зверненням за медичною допомогою серед пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Враховуючи безсимптомний перебіг та/або раптову смерть як першу ознаку ТЕЛА, встановлення діагнозу ТЕЛА при житті зумовлює неабиякі труднощі та, згідно зі статистичними даними, становить лише 7% серед передчасно померлих пацієнтів. Зазвичай для визначення імовірності виникнення тромбозу судин рекомендовано використання шкали Уеллса або Женевської шкали.
 • Пацієнтам із низьким та середнім ризиком імовірності виникнення ТЕЛА (≤25%) рекомендовано визначити показник D-димера з метою прийняття рішення щодо подальшого проведення вентиляційно-перфузійної сцинтіографії легень або комп’ютерної ангіографії легеневих артерій (КТ-ангіографія).
 • Пацієнтам групи високого ризику виникнення ТЕЛА (оцінка за шкалою ≥50%) рекомендовано проведення КТ-ангіографії легеневих артерій або визначення співвідношення вентиляції/перфузії без попереднього визначення показника D-димера.
 • У пацієнтів групи високого ризику додаткове тестування рівня D-димера після отримання результатів КТ-ангіографії легеневих артерій не рекомендоване внаслідок відсутності діагностичної цінності.
 • Попередній позитивний результат тесту на D-димер у пацієнтів із високою імовірністю виникнення ТЕЛА є підставою для проведення КТ-ангіографії легеневих артерій. Пацієнтам без попередніх результатів тестування рекомендовано визначити показники D-димера з метою виключення повторного виникнення ТЕЛА.
 • Граничне прогностичне значення показника D-димера становить 500 нг/л. У пацієнтів віком ˃50 років корекція порогового значення показника D-димера відповідно до віку має визначитися за формулою: вік пацієнта • 10 нг/л.

Венозний тромбоз нижніх кінцівок (ВТНК)

 • Пацієнтам із низьким ризиком виникнення або поширення ВТНК рекомендовано визначати рівень D-димера з метою виключення ВТНК та подальшого проведення ультразвукового дослідження (УЗД) проксимального відділу або всієї ноги, згідно з чинними клінічними настановами.
 • Пацієнти з найнижчим ризиком імовірності виникнення та поширення тромбозу (≤10%) визначення показників D-димера та подальше УЗД не рекомендовані.
 • Проведення компресійної ультрасонографії (КУСГ) проксимальної ділянки ноги з подальшим дослідженням всієї кінцівки рекомендовано пацієнтам із середнім ризиком виникнення та поширення тромбозу (≈25%). УЗД не рекомендовано у разі негативного результату тесту на D-димер.
 • Клінічна картина ВТНК або висока ймовірність виникнення та поширення тромбозу (≥50%) є підставою для проведення КУСГ усієї ноги або її проксимального відділу. Якщо візуальних ознак тромбозу під час УЗД не виявлено, рекомендовано подальше дослідження з метою проведення диференційної діагностики іншого патологічного стану.

Венозний тромбоз верхніх кінцівок

 • Результати тестування на D-димері не є підставою для встановлення діагнозу венозного тромбозу верхніх кінцівок.
 • У разі отримання позитивних результатів тесту на D-димері у пацієнтів із низькою імовірністю та/або поширення тромбозу рекомендоване проведення допплеросонографії судин з метою підтвердження або виключення тромбозу.
 • Пацієнтам із високою імовірністю виникнення чи поширення тромбозу рекомендоване подальше періодичне проведення допплеросонографії судин верхніх кінцівок із визначенням показника D-димера чи без.

Висновки

Таким чином, впровадження оновлених рекомендацій має за мету підвищення якості діагностики станів, які несуть загрозу життю, вчасного адекватного лікування та зниження смертності.

 • https://reference.medscape.com/viewarticle/913891

Юлія Жарікова

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.