Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: паліативна допомога

0 54

Резюме. Включає стаціонару і мобільну допомогу дорослим та дітям

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України залишаються:

Спеціальні вимоги

Вимоги до паліативної медичної допомоги включають:
– надання паліативної допомоги дорослим та дітям, що надаються у стаціонарних умовах;
– надання паліативної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними паліативними бригадами.
Ці вимоги не включають паліативну допомогу, надання якої передбачено Наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення від лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання цілодобової паліативної медичної допомоги і лікарського догляду пацієнту, який потребує паліативної медичної допомоги, у стаціонарних умовах лікарем та медичною сестрою, які пройшли підготовку з паліативної допомоги.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка, запобігання та лікування у разі хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів).
 4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 5. Оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки із забезпеченням спеціальними продуктами для клінічного харчування.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі медикаментозної) та догляду.
 7. Надання респіраторної підтримки.
 8. Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності.
 9.  Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
 10. Проведення консультацій лікарями різних спеціальностей відповідно до стану пацієнта, але не пізніше ніж за 24 год після виникнення потреби.
 11. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Будівля, доступна для людей з інвалідністю, згідно з ДБН В.2.2–10:2018 «Заклади охорони здоров’я. Будинки і споруди».
 2. Забезпечення координації та безперервності надання паліативної медичної допомоги.
 3. Співпраця з іншими закладами охорони здоров’я, установами, соціальними службами, громадськими та релігійними організаціями, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання паліативної допомоги.
 4. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання паліативної допомоги (зокрема тренінги з комунікації, оцінки болю, призначення знеболення, симптоматичної терапії та ін.).

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар дитячий гастроентеролог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-анестезіолог дитячий, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги, — щонайменше дві особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
 2. Лікар-психолог та/або психолог, та/або психотерапевт — щонайменше одна особа.
 3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фахівці не лікарських спеціальностей (фізичний терапевт та/або ерготерапевт) — щонайменше одна особа.
 4. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК/сестра медична з масажу — щонайменше одна особа.
 5. Сестра медична стаціонару, яка пройшла підготовку з надання паліативної допомоги, — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі. Забезпечення цілодобового сестринського догляду протягом усіх днів тижня (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:

 1. У закладі:
 • апарат ШВЛ;
 • електрокардіограф.
 1. За місцем надання послуги:
 • пульсоксиметр;
 • кардіомонітор для відділень і закладів, які надають паліативну медичну допомогу дорослим;
 • глюкометр;
 • дихальний мішок типу Амбу;
 • кисневі концентратори та/або джерело кисню;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • протипролежневі матраци;
 • дозатор для введення лікувальних речовин;
 • інгалятор;
 • тонометр;
 • лікарняне функціональне ліжко для кожного пацієнта;
 • засоби для переміщення та підняття хворих.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
 2. Наявність програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю, в тому числі епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги.
 3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
 4. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: направлення лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Координації та надання паліативної медичної допомоги пацієнту (дорослим та дітям) за місцем його перебування зі створенням стаціонару вдома за потреби, або з використанням засобів телекомунікації у режимі 24/7.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 4. Оцінка нутритивного стану та консультування з нутритивної підтримки із забезпеченням спеціальними продуктами для клінічного харчування.
 5. Оцінка, запобігання та лікування у разі хронічного больового синдрому (призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), знеболення ненаркотичними знеболювальними препаратами.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.
 7. Консультування з респіраторної підтримки.
 8. Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 10. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання паліативної медичної допомоги.
 2. Співпраця з іншими закладами охорони здоров’я, установами, соціальними службами, громадськими та релігійними організаціями, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання паліативної допомоги.
 3. Наявність транспортного засобу для забезпечення оперативного доїзду до пацієнта.
 4. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання паліативної допомоги (зокрема тренінги з комунікації, оцінки болю, призначення знеболення, симптоматичної терапії та ін.).

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар дитячий гастроентеролог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-анестезіолог дитячий, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше дві особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.
 2. Сестра медична загальної практики — сімейної медицини, сестра медична, фельдшер, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше 4 особи.
 3. Лікар-психолог та/або психолог, та/або психотерапевт — щонайменше одна особа.
 4. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фахівці не лікарських спеціальностей (фізичний терапевт та/або ерготерапевт) — щонайменше одна особа.
 5. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК/сестра медична з масажу — щонайменше одна особа.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. У службі:
 • пульсоксиметр;
 • дихальний мішок типу Амбу;
 • кисневі концентратори;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • помпа для ентерального харчування та витратні матеріали для неї;
 • електрокардіограф для служб, які надають паліативну медичну допомогу дорослим;
 • інфузійний насос — мінімум 2 штуки на службу;
 • інгалятор;
 • тонометр;
 • засоби для проведення антропометрії;
 • отоскоп;
 • електричний термометр.

Інші вимоги:

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
 2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Читайте також:

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

 

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.