Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: гострий мозковий інсульт

0 129

Резюме. Потребує відповідного діагностичного обладнання

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України залишаються:

Спеціальні вимоги

Медична допомога при гострому мозковому інсульті

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

пацієнтів із такими діагнозами:

 • І60 Субарахноїдальний крововилив.
 • І61 Внутрішньомозковий крововилив.
 • І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив.
 • I63 Інфаркт головного мозку.
 • 6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.
 • G45 Минущі транзиторні церебральні ішемічні стани [атаки] та пов’язані з ними синдроми.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта.
 2. Проведення нейровізуалізації всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт (протягом 60 хв з моменту госпіталізації).
 3. Анестезіологічний супровід пацієнта для проведення нейровізуалізації.
 4. Проведення тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами.
 5. Застосування ендоваскулярних методів лікування (за наявності відповідного обладнання у закладі).
 6. Моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, ЕКГ.
 7. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 8. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювання.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період.
 10. Розроблення та організація окремого заняття для родини/доглядачів з таких питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність неврологічного/нейрохірургічного відділення або неврологічних/нейрохірургічних ліжок.
 2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії чи палати інтенсивної терапії (не менше 4 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії).
 3. Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду/місце проведення тромболізису, в якому може бути забезпечений повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг пульсоксиметрії, артеріального тиску (АТ в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.
 4. Забезпечення можливості цілодобового проведення таких лабораторних досліджень (максимальна тривалість отримання результату до 60 хв): клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів, глюкоза, міжнародне нормалізоване відношення, АЧТЧ, протромбіновий час, креатинін, сечовина, АлАТ, АсАТ, рівень натрію, калію, хлору і тропоніну.
 5. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта та/або ерготерапевта у перші 48 год після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації за потреби.
 6. Забезпечення переводу пацієнтів до закладу вищого рівня, якщо лікарня не може надати необхідну допомогу (наприклад з метою проведення ендоваскулярних втручань).
 7. Наявність затвердженого клінічного маршруту пацієнта, який передбачає можливість переводу пацієнтів в інші заклади.
 8. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря закладу вищого рівня відповідно до укладених договорів — лікаря-невропатолога, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста: ургентної — протягом 3 год.
 9. Координація надання допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом закладами первинної, вторинної, третинної медичної допомоги та службою екстреної медичної допомоги.
 10. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в рамках терапевтичного вікна.
 11. Забезпечення компонентами крові у вигляді постійного запасу та/або швидкого доступу до них в цілодобовому режимі на умовах договору.
 12. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті (лікарі, середній та молодший медичний персонал), на тренінгах із тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, використання шкал (NIHSS, ASPECTS, mRS), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-невропатолог або лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 2. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини/фізичний терапевт/ерготерапевт/лікар з лікувальної фізкультури/лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини — щонайменше 2 особи.
 4. Логопед (терапевт мови та мовлення) — щонайменше 1 особа.
 5. Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:

 1. У закладі:
 • наркозний апарат/станція;
 • апарат ШВЛ;
 1. За місцем надання послуг:
 • спіральний комп’ютерний томограф (СКТ), який працює в цілодобовому режимі, та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI), який працює в цілодобовому режимі;
 • функціональні ліжка — щонайменше 4;
 • електрокардіограф багатоканальний, який працює в цілодобовому режимі;
 • монітор (апарат) для неінвазивного моніторингу АТ, ЕКГ, сатурації крові киснем, ЧСС — щонайменше 4;
 • автоматичний шприцевий дозатор за місцем надання послуги — щонайменше 4;
 • система централізованого постачання кисню.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
 2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України.
 3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
 4. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Показники ефективності надання послуг:

 1. Частка пацієнтів з гострим мозковим інсультом, які госпіталізовані у профільні відділення для лікування гострого мозкового інсульту в перші 4,5 год від початку захворювання та 24 год від початку захворювання.
 2. Середня тривалість перебування у стаціонарі у гострий період.
 3. Частка пацієнтів з гострим мозковим інсультом, обстежених за допомогою СКТ або МРТ сканування мозку у перші 60 хв з моменту госпіталізації.
 4. Частка пацієнтів з гострим мозковим інсультом, яким виконано тромболітичну терапію.
 5. Частка пацієнтів, які отримали медичну реабілітацію в гострий період.
 6. Частка пацієнтів, яким проведено оцінку потреби у медичній реабілітації.
 7. Рівень госпітальної летальності у гострий період.

Читайте також:

Вимоги прорами медичних гарантій на 2020 рік: стаціонарна консервативна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.