Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: гострий інфаркт міокарда

0 64

Резюме. Медичні послуги надаються стаціонарно

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України залишаються:

Спеціальні вимоги

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

пацієнтів із такими діагнозами:

 • I21  Гострий інфаркт міокарда;
 • I22  Повторний інфаркт міокарда.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференційної діагностики та динамічного спостереження пацієнтів.
 2. Безперервний моніторинг стану здоров’я пацієнтів.
 3. Моніторинг клінічних, біохімічних показників, лабораторних показників системи гемостазу.
 4. Повний спектр медичної допомоги для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфарктзалежній артерії.
 5. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії кардіологічного профілю.
 2. Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, яке включає катетеризаційну лабораторію, що працює в цілодобовому режимі.
 3. Забезпечення можливості цілодобового проведення таких лабораторних досліджень (максимальна тривалість отримання результату до 60 хв): клінічний аналіз крові (розгорнутий); визначення групи крові й резус-фактора; біохімічні показники (загальний білок, альфа-амілаза, АсАТ, АлАТ, білірубін із фракціями, креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній); показники системи згортання (ТЧ, АЧТЧ, МНВ); глюкоза крові; СРБ кількісний; кількісне визначення маркерів ураження міокарда: I-/T-тропоніну, CK-MB (МВ-фракція креатинфосфокінази); D-димер; аналіз сечі загальний.
 4. Централізований одномоментний моніторинг стану здоров’я пацієнтів.
 5. Забезпечення компонентами крові у вигляді постійного запасу та/або швидкого доступу до них в цілодобовому режимі на умовах договору.
 6. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 7. Наявність затвердженого клінічного маршруту пацієнта, який передбачає можливість переводу пацієнтів у інші заклади.
 8. Координація надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда із закладами первинної, вторинної, третинної медичної допомоги та службою екстреної медичної допомоги.
 9. Забезпечення можливості проведення консультації відповідно до укладених договорів — лікаря-невропатолога, лікаря-кардіохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста — протягом 3 год.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-кардіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 2. Лікар-кардіолог інтервенційний — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 3. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 4. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше одна особа з цього переліку, яка працює на постійній основі в цьому закладі.
 5. Сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 6. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
 7. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання

 1. За місцем надання послуг:
 • ангіограф цифровий стаціонарний (або мобільний з можливістю проведення коронарографій та екстрених ПКВ), укомплектований системою моніторингу ЕКГ та артеріального тиску (АТ) у катетеризаційній лабораторії;
 • електрокардіограф багатоканальний, який працює в цілодобовому режимі — щонайменше 2;
 • рентгенівський апарат, який працює в цілодобовому режимі;
 • система моніторного спостереження (АТ, ЕКГ, пульсоксиметрія), яка працює в цілодобовому режимі;
 • дефібрилятор із функцією синхронізації — щонайменше 2, з них принаймні один із функцією зовнішньої стимуляції;
 • стимулятор з набором внутрішньосерцевих електродів — щонайменше 2;
 • автоматичний шприцевий дозатор — щонайменше 2;
 • автоматичні інфузійні помпи — щонайменше 2;
 • апарат ШВЛ;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • набір для інтубації — щонайменше 2;
 • апарат для проведення УЗД серця.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
 2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України.
 3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
 4. Договір про співпрацю із закладом служби крові щодо постачання крові та її компонентів, у якого є чинна ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики.
 5. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Показники ефективності надання послуг:

 1. Частка пацієнтів з елевацією сегмента ST, яким виконано реперфузію, до загальної кількості пацієнтів, які підлягали цій процедурі (початок симптомів до діагнозу ˂12 год), у яких були відсутні протипоказання, або які відмовилися.
 2. Частка пацієнтів без елевації сегмента ST без протипоказань, кому виконано коронарну ангіографію впродовж 72 год після госпіталізації, до загальної кількості пацієнтів без протипоказань, та тих, які дали згоду.
 3. Оцінка ступеня тяжкості хворих на гострий інфаркт міокарда без елевації сегмента ST за шкалою GRACE , яким проводили і не проводили інтервенційні втручання.
 4. Середня тривалість перебування у стаціонарі.
 5. Частка пацієнтів, які отримали медичну реабілітацію у гострий період.
 6. Частка пацієнтів, яких було перенаправлено на отримання медичної реабілітації у відновний період.
 7. Рівень госпітальної летальності у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією та без елевації сегмента ST.

Читайте також

Вимоги програми медичних гарантій на 2020 рік: стаціонарна консервативна медична допомога

Вимоги програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

Вимоги програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.