Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: амбулаторна спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога

0 56

Резюме. Що надається дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

Амбулаторні медичні послуги включають лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання, планову стоматологічну допомогу дітям віком до 16 років, ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям, медичну реабілітацію (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг).
Окремо, в межах Програми медичних гарантій, виділено пакети пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики новоутворень: гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія та мамографія. Цей напрям визначено пріоритетним у сфері охорони здоров’я у 2020–2022 рр. Пріоритетні послуги — це переважно високовартісні обстеження, які відповідають міжнародним рекомендаціям до їх проведення. Підвищений тариф на оплату цих послуг сприятиме модернізації матеріально-технічного оснащення закладів і підвищенню якості надання медичної допомоги.
Окремим пакетом медичних послуг визначено лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Загальні вимоги

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) залишаються:

Спеціальні вимоги

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта чи з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-ортопеда-травматолога дитячого;
 • самозвернення до лікаря, в якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення при невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 3. Проведення загальноклінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного та генетичного скринінгу відповідно до чинного законодавства
 4. Лікування в амбулаторних умовах.
 5. Організація спостереження пацієнтів із хронічними захворюваннями.
 6. Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
 7. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
 8. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
 10. Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям і планової стоматологічної дітям віком до 16 років відповідно до переліку станів.
 • Надання планової стоматологічної допомоги дітям із такими захворюваннями:
  • глибокі фісури тимчасових і постійних зубів;
  • карієс;
  • видалення тимчасових зубів;
  • системна гіпоплазія зубів;
  • флюороз зубів;
  • періодонтит (гострий, хронічний);
  • пародонтит (локалізований, генералізований);
  • гінгівіт (катаральний гінгівіт, гіпертрофічний, виразковий (гострий перебіг);
  • захворювання слизової оболонки порожнини рота (герпетичний стоматит, виразково-некротичний гінгівостоматит, кандидози, багатоформна ексудативна еритема, лейкоплакія, червоний плескатий лишай);
  • травматичні пошкодження слизової оболонки порожнини рота.
 • Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям із такими захворюваннями:
  • пульпіти постійних і тимчасових зубів;
  • гострий періодонтит та загострений періодонтит постійних і тимчасових зубів;
  • гостра травма зубів;
  • виразково-некротичний стоматит Венсана;
  • виразково-некротичний гінгівіт;
  • герпетичний гінгівостоматит;
  • хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;
  • гострі кандидози слизової оболонки порожнини рота;
  • багатоформна ексудативна еритема;
  • перикоронарит;
  • періостит щелеп;
  • альвеоліт щелеп;
  • абсцеси щелепно-лицевої ділянки;
  • фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки;
  • гострі лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки;
  • запальні захворювання слинних залоз;
  • травматичні ушкодження щелепно-лицевої ділянки (перелом/вивих зуба, вивих скронево-нижньощелепного суглоба);
  • травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, губ, слизової оболонки порожнини рота та язика;
  • невралгія трійчастого нерва.
 • Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим із такими захворюваннями:
  • пульпіт;
  • гострий та загострений періодонтит;
  • хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;
  • виразково-некротичний стоматит Венсана;
  • герпетичний гінгівостоматит;
  • багатоформна ексудативна еритема;
  • перикоронарит;
  • періостит;
  • альвеоліт щелепи;
  • слинокам’яна хвороба;
  • перелом зуба;
  • вивих зуба;
  • невралгія трійчастого нерва;
  • вивих скронево-нижньощелепного суглоба;
  • абсцеси щелепно-лицевої ділянки;
  • карбункул і фурункул щелепно-лицевої ділянки.
 1. Виклик у разі потреби бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 2. Направлення пацієнта за наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-генетик, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-психолог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар/нарколог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-стоматолог, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-уролог, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог, та/або лікар-імунолог, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий,  та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-психіатр дитячий, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-стоматолог дитячий та/або лікар стоматолог-хірург — щонайменше дві особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
 2. Сестра медична — щонайменше дві особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Читайте також:

Вимоги програми медичних гарантій на 2020 рік: первинна медична допомога

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: хірургічна допомога в стаціонарах

Вимоги Програми медичних гарантій на 2020 рік: екстрена медична допомога

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

 

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.