Указ Президента України від 19.05.2018 р. № 138/2018

0 80

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 19.05.2018 р. № 138/2018

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

  1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2017 року:

— за роботу «Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи»:

ХАРЧЕНКУ Валерію Володимировичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

ЧИРКОВУ Олександру Юрійовичу — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

ГАЧКЕВИЧУ Олександру Романовичу — докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

ТЕРЛЕЦЬКОМУ Ростиславу Федоровичу — докторові фізико- математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

ЯСІНСЬКОМУ Анатолію Васильовичу — докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

МАХНЕНКУ Олегу Володимировичу — докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ЛОБОДІ Володимиру Васильовичу — докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПОПОВИЧУ Василю Степановичу — докторові технічних наук (посмертно);

— за роботу «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур»:

КУЧМІЮ Степану Ярославовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу — докторові хімічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

ГОМОННАЮ Олександру Васильовичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Інституту електронної фізики НАН України

АЖНЮКУ Юрію Миколайовичу — докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електронної фізики НАН України

ЮХИМЧУКУ Володимиру Олександровичу — докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ТАРАСОВУ Георгію Григоровичу — докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу — кандидатові фізико- математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

НОСИЧУ Олександру Йосиповичу — докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України;

— за роботу «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки»:

ЮЩЕНКУ Костянтину Андрійовичу — академікові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ФЕДІРКУ Віктору Миколайовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ОСТАШУ Оресту Петровичу — докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка ПАН України

УЧАНІНУ Валентину Миколайовичу — докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛАБУР Тетяні Михайлівні — докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

БИЧКОВУ Андрію Сергійовичу — кандидатові юридичних наук, заступникові завідувача відділу Державного науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України

НЕЧИПОРЕНКО Ользі Юріївні — кандидатові технічних наук, провідному інженерові-технологу державного підприємства «Антонов»

КОЦЮБІ Олександру Анатолійовичу — радникові голови правління публічного акціонерного товариства «ФЕД»;

— за роботу «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України»

СОКОЛУ Євгену Івановичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ЦАРЮКУ Анатолію Корнійовичу — кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ЧЕРКАСЬКОМУ Олексію Юрійовичу — першому заступникові генерального директора публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

ІЩЕНКУ Григорію Івановичу — головному інженерові публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

ЛИННИКУ Олександру Васильовичу — головному конструкторові публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

ВАКУЛЕНКУ Олексію Миколайовичу — головному конструкторові державного підприємства «Завод «Електроважмаш»

ГАЛАТУ Віктору Вячеславовичу — технічному директорові публічного акціонерного товариства «Укргідропроект»

СИРОТІ Ігорю Григоровичу — генеральному директорові публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»;

— за роботу «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України»:

МОЙСИШИНУ Василю Михайловичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

БОЙКУ Василю Степановичу — докторові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу — кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

ГУНДІ Миколі Васильовичу — заступникові директора дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

ЗАРУБІНУ Юрію Олександровичу — докторові технічних наук, головному науковому співробітникові дочірнього підприємства «Науково- дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

ДОРОШЕНКУ Володимиру Михайловичу — докторові технічних наук, директорові департаменту публічного акціонерного товариства «Укрнафта»

ПРОКОПІВУ Володимиру Йосиповичу — кандидатові геологічних наук, виконавчому віце-президентові публічного акціонерного товариства «Укрнафта»

ГРИШАНЕНКУ Володимиру Петровичу — кандидатові технічних наук, директорові з розвідки та розробки родовищ нафти і газу товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Центр нафтогазових ресурсів»;

— за роботу «Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії»:

ГОЛОВЕНКУ Миколі Яковичу — докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ПАВЛОВСЬКОМУ Віктору Івановичу — докторові хімічних наук, заступникові завідувача відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ЄГОРОВІЙ Аллі Володимирівні — докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені ОВ.Богатського НАН України

КАРАСЬОВІЙ Тамарі Леонідівні — докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

РЕДЕРУ Анатолію Семеновичу — кандидатові хімічних наук, генеральному директорові товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»

ПОЗІГУНУ Дмитру Володимировичу — кандидатові хімічних наук, заступникові генерального директора товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»

СТЕЛЬМАХУ Ігорю Борисовичу — кандидатові хімічних наук, директорові з виробництва товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»

НІКІТІНУ Євгену Васильовичу — докторові медичних наук, науковому консультантові товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»;

— за роботу «Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України»:

ОСАДЧОМУ Володимиру Івановичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

КОРНІЛОВИЧУ Борису Юрійовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НИКИФОРОВИЧУ Євгену Івановичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту гідромеханіки НАН України

ЛИННИКУ Петру Микитовичу — докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту гідробіології НАН України

ПРОТАСОВУ Олександру Олексійовичу — докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ЩЕРБАКУ Володимиру Івановичу — докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ Валентину Кириловичу — докторові географічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАБИВАНЦЮ Юрію Богдановичу — кандидатові географічних наук, заступникові директора Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

— за роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття»

КАПЛУНУ Віктору Володимировичу — докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЧАБАНУ Віталію Васильовичу — докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЗДОРЕНКУ Валерію Георгійовичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЧУБУКОВІЙ Ользі Юріївні — докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Володимиру Юрійовичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ПІПІ Борису Федоровичу — докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Юрію Юрійовичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості»;

— за роботу «Хірургічне лікування патології грудної аорти»:

КРАВЧЕНКУ Віталію Івановичу — кандидатові медичних наук, завідувачеві • відділу державної установи «Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

ПОПОВУ Володимиру Владиславовичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

ЗАХАРОВІЙ Валентині Петрівні — докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

КРАВЧЕНКУ Івану Миколайовичу — докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

ФУРКАЛУ Сергію Миколайовичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України

ЄМЦЮ Іллі Миколайовичу — докторові медичних наук, директорові державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

РУДЕНКО Надії Миколаївні — докторові медичних наук, заступникові директора державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

РОМАНЮКУ Олександру Миколайовичу — кандидатові медичних наук, доцентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

— за роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини»:

СУШКУ Віктору Олександровичу — докторові медичних наук, першому заступникові генерального директора державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Олександровичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

КРАСНОСЕЛЬСЬКОМУ Миколі Віллєновичу — докторові медичних наук, директорові державної установи «Інститут медичної радіології імені С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України»

САНДОМИРСЬКОМУ Борису Петровичу — докторові медичних наук (посмертно)

ХУДЕЦЬКОМУ Ігорю Юліановичу — докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ЛЕЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу — заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Пульс»

КОРПАНУ Миколі Миколайовичу — докторові медичних наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, директорові Міжнародного інституту кріохірургії (Австрія);

— за роботу «Шевченківська енциклопедія»:

ДЗЮБІ Івану Михайловичу — академікові Національної академії наук України, радникові президії НАН України

БОРОНЮ Олександру Вікторовичу — кандидатові філологічних наук, завідувачеві відділу Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ХАРЧУК Роксані Борисівні — кандидатові філологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ЮР Марині Володимирівні — кандидатові мистецтвознавства, старшому науковому співробітникові Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

СМІЛЯНСЬКІЙ Валерії Леонідівні — докторові філологічних наук, пенсіонерові

ЧАМАТІ Ніні Павлівні — кандидатові філологічних наук, пенсіонерові

БОРОДІНУ Василю Степановичу — докторові філологічних наук (посмертно);

— за роботу «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес»

ПОПОВИЧУ Мирославу Володимировичу — академікові Національної академії наук України (посмертно)

ГАРДАШУК Тетяні Василівні — докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ПРОЛЕЄВУ Сергію Вікторовичу — докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ГУБЕРСЬКОМУ Леоніду Васильовичу — академікові Національної академії наук України, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІЛЬЇНУ Володимиру Васильовичу — докторові філософських наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАКІРОВУ Вілю Савбановичу — академікові Національної академії наук України, ректорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

АНДРУЩЕНКУ Віктору Петровичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова

РАФАЛЬСЬКОМУ Олегу Олексійовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

— за роботу «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»:

СІДЕНКУ Володимиру Романовичу — члену-кореспондентові Національної академії наук України, науковому консультантові громадської організації «Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова»

СКРИПНИЧЕНКО Марії Іллівні — члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту економіки та прогнозування НАН України

ЛУНІНІЙ Інні Олександрівні — докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України

ПОНОМАРЕНКУ Володимиру Степановичу — докторові економічних наук, ректорові Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ЗАПАТРІНІЙ Ірині Вікторівні – докторові економічних наук, директорові Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету

БЛАКИТІ Ганні Владиславівні – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

ЧУГУНОВУ Ігорю Яковичу – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

КВАЧУ Ярославу Петровичу – докторові економічних наук, директорові Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

  1. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2017 рік двісті сімдесят тисяч гривень кожна.
Президент України П. Порошенко

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.