Судові рішення для регуляторних прогалин… Або як аптечні заклади стягують борги за відпущені доступні ліки

0 63

За підсумками реалізації урядової програми «Доступні ліки» за 2017 р., з 700 млн грн., передбачених Держбюджетом–2017 на відшкодування вартості ліків, близько 75 млн грн. освоїти не вдалося. За даними Державної казначейської служби України, станом на 1 січня 2018 р. аптечним закладам компенсовано 627,2 млн грн. У той же час були непоодинокі випадки заборгованості, які виникли в міжбюджетний період 2017–2018 рр., пов’язані з відсутністю механізму перехідних коштів та реструктуризацією системи розпорядників бюджетних коштів в окремих територіальних одиницях.

МОЗ України, розуміючи проблему, пов’язану з випадками заборгованості, працює над змінами до Бюджетного кодексу України, які нададуть можливість освоїти в новому році невикористані в попередньому році кошти за програмою «Доступні ліки» і забезпечать її безперебійну реалізацію. У профільному міністерстві сподіваються, що це дозволить оптимізувати процес освоєння бюджетних коштів.

А поки питання не врегульовано, аптечні заклади вимушені у судовому порядку стягувати з розпорядників коштів заборгованість внаслідок несвоєчасного відшкодування їм вартості відпущених лікарських засобів. Станом на 9 серпня 2018 р. у Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься щонайменше 8 справ з окресленого питання.

Умови договору

Відшкодування аптечним закладам вартості відпущених у рамках програми «Доступні ліки» здійснюється на підставі укладеного з розпорядником коштів договору. Форма примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, затверджена наказом МОЗ України від 25.03.2017 р. № 326.

Серед іншого умови договору визначають відповідальність сторін. Так, у разі порушення розпорядником коштів своїх зобов’язань, що не викликані обставинами непереборної сили, він сплачує суб’єкту господарювання пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ), що дія­ла на момент прострочення, від розміру несплаченої суми за кожен день прострочення.

Положення договору також встановлюють, що у випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення сторонами згоди спори вирішуються в судовому порядку. Саме таким шляхом вирішили піти окремі суб’єкти господарювання, звернувшись з відповідними позовами до суду.

Справа № 910/5896/18

ТОВ «Фармастор» звернулося до Господарського суду міста Київ з позовною заявою до Управління охорони здоров’я Дарницької районної в місті Київ державної адміністрації про стягнення 353 720 грн. 12 коп., а саме: 298 841 грн. 85 коп. основ­ного боргу, 34 901 грн. 10 коп. пені, 3242 грн. 03 коп. відсотків річних та 16 735 грн. 14 коп. втрат від інфляції.

В обґрунтуваннях позовних вимог ТОВ «Фармастор» посилається на неналежне виконання відповідачем зобов’язань за договором № 8 про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, від 18.05.2017 р.

Зокрема, Управління охорони здоров’я Дарницької районної в місті Київ державної адміністрації несвоєчасно відшкодувало позивачеві понесені витрати. Як наслідок, у відповідача утворилася заборгованість, за наявності якої позивачем нараховані пеня, відсотки річних та втрати від інфляції.

13 червня 2018 р. суд відкрив провадження у справі. Судова тяганина триває.

Справа № 910/5898/18

Компанія «Фармастор» звернулася до Господарського суду міста Київ з позовною заявою до Управління охорони здоров’я Шевченківської районної в місті Київ державної адміністрації про стягнення 366 134 грн. 16 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним, на думку позивача, виконанням відповідачем зобов’язань за договором від 15.05.2017 р. № 03/10 про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується.

Судова тяганина триває.

Справа № 910/5899/18

Компанія «Фармастор» звернулася до Господарського суду міста Київ з позовними вимогами до Управління охорони здоров’я Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації про стягнення заборгованості, пені та відсотків за договором внаслідок невиконання грошового зобов’язання в розмірі 474 685 грн. 29 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов’язань за договором від 10.05.2017 р. № 13 про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, в частині здійснення розрахунків.

Як зазначає ТОВ «Фармастор», у період з 16.11.2017 до 06.12.2017 р. позивачем відпущено лікарських засобів на загальну суму 500 879 грн. 33 коп., що підтверджується наданими відповідачу звітами. Однак всупереч положенням чинного законодавства та умовам укладеного договору витрати, понесені позивачем внас­лідок відпуску лікарських засобів, відповідачем у повному обсязі не були відшкодовані, тому за ним утворилася заборгованість у розмірі 398 657 грн. 90 коп.

Управління охорони здоров’я Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації визнало позовні вимоги у повному обсязі.

За результатом розгляду справи в липні цього року Господарський суд міста Київ повністю задовольнив позов ТОВ «Фармастор».

Прийнято рішення стягнути з Управління охорони здоров’я Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації на користь «Фармастор» заборгованість у розмірі 398 657 грн. 90 коп., пеню в розмірі 49 113 грн. 36 коп., 3% річних в розмірі 4589 грн. 19 коп., інфляційні втрати в розмірі 22 324 грн. 84 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 7120 грн. 28 коп.

Справа № 910/6614/18

У травні 2018 р. до Господарського суду міста Київ звернулося КП «Фармація» з позовом до управління охорони здоров’я Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації про стягнення 360 944 грн. 71 коп.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушено грошове зобов’язання за укладеним між сторонами договором про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, від 10.05.2017 р. № 8/10, що призвело до виникнення у відповідача перед позивачем заборгованості в сумі 360 944 грн. 71 коп., з яких 315 109 грн. 67 коп. — основна заборгованість та 45 835 грн. 04 коп. — пеня.

Відповідач — управління охорони здоров’я Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації — надав суду відклик, яким позов відхилив з урахуванням того, що на кінець 2017 р. вартість відпущених лікарських засобів перевищила суму виділених бюджетних коштів, необхідних для розрахунку.

Керуючись нормами законодавства, суд відзначив, що посилання відповідача на відсутність бюджетного фінансування не звільняє останнього від виконання грошових зобов’язань за укладеним між сторонами спору договором.

Факт наявності заборгованості у відповідача перед позивачем належним чином був доведений, документально підтверджений і в той же час відповідачем не спростований. Відтак суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення з відповідача основної заборгованості є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню повністю.

За результатом розгляду справи наприкінці липня 2018 р. суд повністю задовольнив позов КП «Фармація» і прийняв рішення стягнути з управління охорони здоров’я Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації основну заборгованість у сумі 315 109 грн. 67 коп.; пеню в сумі 45 835 грн. 04 коп., витрати по сплаті судового збору в сумі 5414 грн. 17 коп.

Справа № 910/5900/18

У травні 2018 р. Господарський суд міста Київ відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Аптечне об’єднання «Біокон» до Управління охорони здоров’я Шевченківської районної в місті Київ державної адміністрації про стягнення 371 045 грн. 98 коп., у тому числі 313 014 грн. 02 коп. — основного боргу, 37 055 грн. 72 коп. — пені, 3447 грн. 45 коп. — 3% річних та 17 528 грн. 79 коп. — інфляційні втрати.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач неналежним чином виконав зобов’язання за договором від 05.05.2017 р. № 01/10 про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд серед іншого зазначив, що в разі відсутності коштів для оплати замовник був вправі та мав фактичну можливість призупинити виконання умов договору з моменту виявлення відсутності коштів для оплати, а не приймати їх результати. Таким чином, твердження відповідача, викладені в письмовому відклику про відсутність коштів на рахунках, не мають правового підґрунтя та не звільняють його від обов’язку виконати належним чином умови договору.

Керуючись чинним законодавством, 31 липня 2018 р. Господарський суд міста Київ ухвалив рішення стягнути з Управління охорони здоров’я Шевченківської районної в місті Київ державної адміністрації на користь ТОВ «Аптечне об’єднання «Біокон» 313 014 грн. 02 коп. — основ­ного боргу, 36 849 грн. 90 коп. — пені, 3421 грн. 71 коп. — 3% річних, 13 673 грн. 61 коп. — інфляційні втрати та 5504 грн. 39 коп. — судового збору.

Справа № 910/8082/18

У червні 2018 р. Господарським судом міста Київ відкрито провадження у справі за позовом КП «Фармація» до Управління охорони здоров’я Голосіївської районної в місті Київ державної адміністрації про стягнення 159 582 грн. 99 коп.

Позовні вимоги КП «Фармація» обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору від 17.05.2017 р. № 1 про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується.

Позивач просить суд стягнути з відповідача грошові кошти в розмірі 159 582 грн. 99 коп., з яких 132 419 грн. 10 коп. — основний борг, 19 594 грн. 40 коп. — пеня, 1784 грн. 94 коп. — 3% річних та 5784 грн. 55 коп. — інфляційні нарахування.

Судова тяганина триває.

Справа № 910/7410/18

На початку червня 2018 р. до Господарського суду міста Київ звернулося КП «Фармація» із заявою про видачу судового наказу про стягнення з управління охорони здоров’я Деснянської районної в місті Київ державної адміністрації заборгованості за договором про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, від 10.05.2017 р. № 3 у сумі 49 986 грн. 63 коп., яка складається з основного боргу у сумі 43 762 грн. 77 коп. та пені в сумі 6223 грн. 86 коп.

13 червня 2018 р. за вказаною заявою Господарським судом міста Київ був виданий судовий наказ за вимогою КП «Фармація» про стягнення з Управління охорони здоров’я Деснянської районної в місті Київ державної адміністрації основ­ного боргу у сумі 43 762 грн. 77 коп.

Дослідивши подану заяву в іншій частині — щодо вимог про стягнення пені у сумі 6223 грн. 86 коп., суддя дійшов висновку, що у цій частині заява про видачу судового наказу задоволенню не підлягає. Це мотивовано тим, що згідно з чинним законодавством пеня за своєю правовою природою є не грошовою заборгованістю, що виникла за договором, а видом штрафних санкцій, які сторона сплачує у разі невиконання/неналежного виконання свого грошового зобов’язання.

У зв’язку із цим суд ухвалив відмовити КП «Фармація» у видачі судового наказу про стягнення з управління охорони здоров’я Деснянської районної в місті Київ державної адміністрації заборгованості в частині пені.

Наприкінці червня 2018 р. до Господарського суду міста Київ надійшла заява управління охорони здоров’я Деснянської районної в місті Київ державної адміністрації про скасування судового наказу від 13.06.2018 р. про стягнення боргу на суму 43 762 грн. 77 коп. Заява обґрунтована тим, що боржник не погоджується з вказаною сумою заборгованості.

Суд, вивчивши подану заяву, дійшов висновку, що вона підлягає задоволенню, а наказ Господарського суду міста Київ від 13.06.2018 р. — скасуванню. В ухвалі суду зазначено: «Роз’яснити комунальному підприємству «Фармація», що останній не позбавлений права звернутися до суду з тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження».

Справа № 916/1175/18

18 червня 2018 р. Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «НАТАЛКА» до комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10» про стягнення 42 695 грн. 04 коп. заборгованості за договором від 03.05.2017 р. про забезпечення відшкодування витрат суб’єкта господарювання, пов’язаних з відпуском лікарських засобів, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню.

Судова тяганина триває.

Бюджетних коштів на реалізацію програми «Доступні ліки» у минулому році взагалі в Україні виділено достатньо. Проте проблемним виявилося питання щодо їх розподілу між розпорядниками коштів. Чи змінилася ситуація цього року та чи дозволять вирішити проблему зміни до Бюджетного кодексу України, можна буде зрозуміти лише в наступному році. Можливо, додатково МОЗ України має збирати та аналізувати статистичні дані щодо кількості виписаних рецептів та їх обслуговування в аптечних закладах. Це дозволить фахівцям Міністерства контролювати хід реалізації програми та вчасно вносити необхідні подання до Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу коштів, виділених на реалізацію програми «Доступні ліки».

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»,
за матеріалами reyestr.court.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.