Стан закупівель через міжнародні організації за кошти бюджету 2017 р.

0 135
Відповідно до закону з 2015 р. закупівлі лікарських засобів та медичних виробів (МВ) за централізованими програмами МОЗ України було передано міжнародним закупівельним агенціям ПРООН, ЮНІСЕФ та Crown Agents. У 2015 р. міжнародні організації закуповували лікарські засоби та МВ за окремими програмами, а з 2016 р. закупівлі за всіма централізованими програмами передані міжнародним організаціям. Такі закупівлі стають предметом жвавих дискусій та викликають багато питань у експертів фармацевтичного ринку, які наголошують на їх неефективності. У свою чергу, представники профільного міністерства, навпаки, запевняють у їх ефективності та значній економії коштів при здійс­нені таких закупівель. У даній публікації ми розглянемо, як відбуваються поставки лікарських засобів та МВ, закуплених міжнародними організаціями за кошти державного бюджету 2017 р. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

МЕТОДОЛОГІЯ

Компанія «Proxima Research» отримує та систематизує наступні дані: дані міжнародних закупівельних організацій; інформацію щодо обсягів фінансування державних програм, яка міститься в паспортах бюджетних програм; інформацію щодо номенклатури закупівель, розміщену на сайті МОЗ України; інформацію щодо кількості, яку планувалося закупити, що міститься в постанові КМУ від 12.07.2017 р. № 494; інформацію щодо розподілу закуплених лікарських засобів та МВ, яка міститься у відповідних наказах МОЗ.

ЗАКУПІВЛІ ЗА КОШТИ 2017 Р.

Кошти державного бюджету 2017 р. на закупівлю лікарських засобів та МВ перераховані на рахунки міжнародних організацій у серпні–грудні 2017 р. Перші оголошення про закупівлі лікарських засобів та МВ за кош­ти бюджету 2017 р. були опубліковані міжнародними організаціями в серпні 2017 р., перші акцепти і поставки відбулися в листопаді 2017 р.

Таким чином, закупівлі за кошти Держбюд­жету 2017 р. знову відбуваються за предоплатою. Хоча під час підписання договорів з міжнародними організаціями виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун наголошувала, що під час закупівель за кошти Держбюджету 2016 р. було багато нарікань щодо повної перед­оплати послуг міжнародних організацій. Тому у закупівлях за 2017 р. оплата міжнародним організаціям буде надходити лише після закінчення тендерного процесу, коли буде відомо, яка точна сума необхідна на закупівлю, та що саме на ці кош­ти буде закуповуватися.

Номенклатура та обсяги закупівель затверджені в липні 2017 р. (постанова КМУ від 12.07.2017 р. № 494). У першій редакції номенклатури містився перелік препаратів та МВ з обсягами закупівель за 23 державними програмами. У подальшому до номенклатури неодноразово вносилися зміни щодо переліку препаратів та їх кількості. Останні зміни до зазначеної постанови вносилися у вересні 2018 р. На сьогодні чинна редакція постанови містить номенклатуру та обсяги закупівель за 39 державними програмами.

Щодо поставок ліків та МВ, закуплених за кош­ти бюджету 2017 р., то станом на 12.10.2018 р. загалом у регіони доставлено 64% загальної кількості з урахуванням обсягу фінансування в натуральному та 56% — у грошовому вираженні. Дані щодо обсягів поставок препаратів та МВ за окремими програмами наведені в таблиці.

Таблиця. Обсяги фінансування та планова кількість закупівель лікарських засобів та МВ у розрізі централізованих програм із зазначенням обсягів поставок станом на 12.10.2018 р.

Програма Грошове вираження Натуральне вираження
Бюджет програми, тис. грн. Розподілено згідно наказів МОЗ України, тис. грн. Частка поставлених у регіони від бюджету програми, % Обсяг потреби 100%, одиниць Кількість з урахуванням обсягу фінансування, одиниць Розподілено згідно наказів МОЗ України, одиниць Частка поставлених у регіони від потреби 100%, % Частка поставлених у регіони від кількості з урахуванням фінансування, %
Загалом 6 012 596 3 359 386 56 886 296 920 285 452 360 186 431 793 21 65
Закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах 16 625 8247 50 86 197 496 7 563 587 6 607 716 8 87
Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених 51 116 51 114 100% 9919 5069 5282 53 104
Закупівля медикаментів та МВ для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз 31 434 31 426 100 188 973 170 665 158 708 84 93
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження 30 046 26 188 87 620 799 470 611 470 543 76 100
Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень 149 440 20 976 14 2 080 588 1 510 197 1 210 641 58 80
Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей 684 000 515 023 75 123 903 079 69 168 380 69 150 680 56 100
Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій 6600 6508 99 748 453 265 456 265 452 35 100
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч 7000 6998 100 1 778 955 1313 74 137
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз 65 810 65 670 100 1 843 838 1 421 316 1 420 632 77 100
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання 29 104 23 691 81 11 472 10 642 10 573 92 99
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз 395 897 360 010 91 14 903 10 624 10 624 71 100
Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту 119 923 119 916 100 15 904 13 156 12 478 78 95
Закупівля медикаментів для замісної підтримувальної терапії 18 038 4190 23 135 066 944 19 974 210 4737800 4 24
Закупівля ендопротезів і наборів для імплантації 44886 31 429 70 8360 1795 1167 14 65
Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених 1963 1962 100 18 125 2032 1597 9 79
Закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями 1238 1237 100 4 689 123 326 939 320 586 7 98
Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих 809243,9 638 242 79 13 353 956 5 214 125 5 135 057 38 98
Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікозильованого гемоглобіну 19740,3 0 0 13 355 357 6 646 073 0 0 0
Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів 397 713 23 610 6 25 267 179 14 370 867 2 240 800 9 16
Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на гемофілію 421 573 317 579 75 220 561 279 90 346 537 87 700 880 40 97
Закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу А або В або хворобу Віллебранда 281 047 274 856 98 110 004 53 978 59 676 54 111
Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз 71 057 69 395 98 499 863 88 962 89 042 18 100
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше 109 972 109 936 100 6115 2481 2840 46 114
Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію 76 176 29 563 39 817 347 475 169 79 874 10 17
Закупівля лікарських засобів та МВ для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів 160 915 361 0 626 556 416 007 120 0 0
Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу 143 795 142 0 2336502 1036395 390 0 0
Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром 48 776 23 595 48 582 743 506 422 499 026 86 99
Закупівля медикаментів та МВ для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації 84 714 59 731 71 6 559 792 2 718 333 2 547 809 39 94
Закупівля лікарських засобів та МВ для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями 400 359 134 006 33 1 154 772 476 089 401 420 35 84
Закупівля лікарських засобів та МВ для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання 558 057 332 515 60 922566 607657 220 508 24 36
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити 16 000 12 570 79 12993 9721 3873 30 40
Закупівля медикаментів та МВ для дитячого діалізу 32 705 0 0 98170 60304 0 0 0
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит 5124 3506 68 63 575 30 857 16 023 25 52
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму 16 351 3379 21 2 219 631 1 510 344 1 147 562 52 76
Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С 136 238 36 232 27 4 523 057 1 523 990 405 481 9 27
Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз 11000 10 236 93 490 564 194 231 194 198 40 100
Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу 496 218 1793,5 0 237 106 167 58 101 373 1 301 414 1 2
Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу 56 265 0 0 208964 146797 0 0 0
Закупівля МВ для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію 6439,7 3554 55 14 14 8 57 57

Номенклатура закупівель містить дані щодо обсягів необхідної кількості препаратів та МВ для задоволення 100% потреби та кількості з урахуванням обсягів фінансування. Обсяг фінансування закупівель становить 32% необхідної кількості для задоволення 100% потреби. Станом на 12.10.2018 р. в регіони поставлено лише 21% необхідної кількості лікарських засобів та МВ для задоволення 100% потреби.

Також слід відзначити, що за окремими державними програмами поставки ліків та МВ досі не відбулися або відбулися в незначній кількості. Серед таких програм, зокрема, і закупівля препаратів для лікування туберкульозу та засобів для його діагностики. У той же час за іншими програмами поставлена більша кількість, ніж зазначено в номенклатурі.

ВИСНОВКИ

Стан закупівель лікарських засобів та МВ міжнародними організаціями невтішний. Минуло вже більше року з моменту перерахунку коштів міжнародним закупівельним агенціям, а поставки препаратів досі не завершені та виконані на 64%. У той же час уже частково перераховані кошти для здійснення закупівель за кошти бюджету 2018 р.

На останньому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет), яке відбулося 2 жовтня 2018 р., розглядалося питання щодо стану закупівель лікарських засобів та МВ через міжнародні організації. Члени Комітету наголошували на значній затримці у поставках, яка становить 1,5–2 роки. При цьому за ці послуги держава сплачує міжнародним організаціям значну комісійну винагороду. Ці кошти могли бути спрямовані на додаткову закупівлю ліків, зокрема для онкохворих дітей.

Окрім того, розпорядженням КМУ від 23.08.2017 р. № 582-р схвалено концепцію реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та МВ. Зокрема, концеп­цією передбачено створення національної закупівельної агенції, яка здійснюватиме закупівлі за державними цільовими програмами з 2019 р. З моменту схвалення концепції минуло вже більше року, проте жодних кроків щодо її реалізації досі не здійснено. Однак дія закону України, яким передбачено проведення закупівель лікарських засобів і МВ через міжнародні організації, закінчується 31 березня 2019 р.

Механізм закупівель через міжнародні організації є непрозорим. Громадськість не має змоги контролювати процес проведення торгів та визначення переможців, оскільки ці дані не оприлюднюються. Міжнародні організації публікують дані вже за фактом проведених закупівель.

Також слід зазначити, що деякі дані про стан поставок в регіони препаратів та МВ за окремими програмами, які оприлюднюються на офіційному сайті МОЗ України, не мають документального підтвердження. Зокрема, в інформації про стан поставок за кошти 2017 р. за деякими програмами зовсім не опубліковані номери та дати таких наказів. Цей фактор викликає сумнів щодо коректності наведеної інформації.

Прихильники закупівель через міжнародні організації наголошують на економії кош­тів під час їх проведення та додатковій закупівлі препаратів на заощаджені кошти. При цьому незрозуміло, за яким принципом здійснюється розрахунок кількості та обсягів фінансування.

P.S.: Найближчим часом наша редакція більш детально проаналізує закупівлі через міжнародні організації у розрізі програм.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.