Стан служби крові України у 2018 р.

0 120

УДК 615.38(477)
DOI: 10.32471/umj.1680-3051.135.171901

Вступ

Від ефективності роботи закладів служби крові залежить забезпечення компонентами та препаратами крові практично всіх підрозділів клінічної медицини. Сьогодення потребує враховувати ще і події, які відбуваються на Сході України.

Мета — провести аналіз діяльності закладів служби крові України у 2018 р. і надати пропозиції щодо покращення їх роботи.

Об’єкт і методи дослідження

Проведено аналіз звітів «Галузева статистична звітність — форма № 39-здоров», «Звіт Центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові» областей України, міста Києва та відомчих закладів.

Результати та їх обговорення

Станом на кінець 2018 р. в Україні функціонували 42 центри (станції) переливання крові (24 обласних, 17 міських та 1 відом­чий — Міністерства оборони (МО) України), 303 відділення трансфузіо­логії лікувальних закладів (ВТЛЗ) (з них 6 підпорядковані Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) України та 6 — Національній академії медичних наук (НАМН) України). 73 лікарні проводили заготівлю крові (Перехрестенко П.М. та співавт., 2019).

Кількість центрів (станцій) переливання крові у 2018 р. зменшилася на 1, ВТЛЗ — на 6, лікарень, що заготовляють кров, — на 3.

Штатних посад у закладах служби крові нараховували 6849,75 (у 2017 р. — 7230,5), із них: лікарів — 1286,25 (у 2017 р. — 1334,25), в тому числі зайнято біологами — 238,25 посади (у 2017 р. — 237,5), середнього медичного персоналу — 2337,00 (у 2017 р. 2483,25). Укомплектованість штатних посад становила 88,6% (у 2017 р. — 88,7%), із них лікарями — 80,6% (у 2017 р. — 64,5%), середнім медичним персоналом — 90,5% (у 2017 р. — 81,5%) (Перехрестенко П.М. та співавт., 2019).

Оснащеність закладів служби крові України

Для проведення автоматичного плазмаферезу та цитаферезу всі заклади служби крові оснащені відповідними апаратами. Лабораторії полімеразної ланцюгової реакції функціонують, на жаль, лише у 5 центрах служби крові (Запорізький — 1, Луганський — 1) та ВТЛЗ МОЗ України — 3.

Донори України

Як і в попередні роки, спостерігається зменшення кількості донорів. Так, порівняно з 2017 р. їх кількість зменшилася на 6921 особу, або на 1,8% (Перехрестенко П.М. та співавт., 2019). Зменшення відбулося в багатьох регіонах, крім Вінницької, Донець­кої, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Харківської, Сумської та Миколаївської областей.

Середня частка донорів від загальної кількості населення України у 2018 р. становила 0,92% (у 2017 р. — 0,93%). Вище середнього по Україні цей показник був у Волинській (1,84%), Хмельницькій (1,66%), Миколаївській (1,50%), Запорізькій (1,44%), Сумській (1,38%), Дніпропетровській (1,12%), найнижчий — у Донецькій (0,39%), Луганській (0,49%), Івано-Франківській (0,62%), Житомирській (0,65%), Київській (0,66%), Чернівецькій (0,67%) областях.

Незважаючи на зменшення загальної кількості донорів, відзначають зміни у структурі донорських кадрів. Зросла кількість активних донорів із 47 555 у 2017 р. до 50 088 — у 2018 р. Збільшилася кількість донорів клітин крові з 7142 у 2017 р. до 8736 — у 2018 р., що у відсотках від загальної кількості донорів становить 1,82% у 2017 р. до 2,27% — у 2018 р. (табл. 1).

Таблиця 1. Донори України

Найменування регіону та відомства Загалом Частка (%) від загальної кількості населення Динаміка загальної кількості донорів у 2018 р. порівняно з 2017 р. Кількість донорів
активних резерву
Абсолютне число % Абсолютне число %
Вінницька обл. 14 326 0,92 415 1153 8,05 13 173 91,95
Волинська обл. 19 002 1,84 –248 448 2,36 18 554 97,64
Дніпропетровська обл. 35 779 1,12 –3847 3368 9,41 32 411 90,59
Донецька обл. 16 299 0,39 2233 3117 19,12 13 182 80,88
Житомирська обл. 7964 0,65 –755 51 0,64 7913 99,36
Закарпатська обл. 10 328 0,82 2218 1086 10,52 9242 89,48
Запорізька обл. 24 604 1,44 –113 1947 7,91 22 657 92,09
Івано-Франківська обл. 8478 0,62 –2495 589 6,95 7889 93,05
Київська обл. 11 590 0,66 –1502 1890 16,31 9700 83,69
Кіровоградська обл. 8654 0,92 74 392 4,53 8262 95,47
Луганська обл. 10 465 0,49 83 220 2,10 10 245 97,90
Львівська обл. 20 763 0,83 –1661 163 0,79 20 600 99,21
Миколаївська обл. 17 004 1,50 3317 1924 11,31 15 080 88,69
Одеська обл. 20 233 0,85 –665 4300 21,25 15 933 78,75
Полтавська обл. 14 101 1,01 170 801 5,68 13 300 94,32
Рівненська обл. 7898 0,68 –2022 379 4,80 7519 95,20
Сумська обл. 14 870 1,38 6924 9627 64,74 5243 35,26
Тернопільська обл. 7 993 0,77 –137 39 0,49 7954 99,51
Харківська обл. 21 172 0,80 1592 6142 29,01 15 030 70,99
Херсонська обл. 7 403 0,71 –270 2677 36,16 4726 63,84
Хмельницька обл. 20 887 1,66 –3148 2170 10,39 18 717 89,61
Черкаська обл. 10 238 0,85 –1998 1227 11,98 9011 88,02
Чернівецька обл. 6048 0,67 –99 802 13,26 5246 86,74
Чернігівська обл. 7969 0,80 –1491 767 9,62 7202 90,38
м. Київ 21 644 0,74 –1235 1148 5,30 20 496 94,70
Загалом 365 712 0,87 –4660 46 427 12,69 319 285 87,31
ВТЛЗ МОЗ України 9081 0,02 –2661 2174 23,94 6 907 76,06
МО України 4190 0,01 616 257 6,13 3 933 93,87
ВТЛЗ НАМН України 6370 0,02 –216 1230 19,31 5 140 80,69
Україна 385 353 0,92 –6921 50 088 13,00 335 265 87,00

У 2018 р. зменшилася на 4941 особу кількість донорів плазми крові. Імунні донори були лише у Хмельницькій області (3), ізоімунні — у Сумській (120), Донецькій (6), Вінницькій (4), Запорізькій (3), Черкаській (1) областях.

Перехід 13 обласних центрів (станцій) переливання крові та відомчих ВТЛЗ лише на одержання плазми крові методом автоматичного плазмаферезу дозволив покращити ситуацію з використанням еритроцитної маси. Зменшилася кількість заготовленої еритроцитної маси з 121 926,3 л у 2017 р. до 117 732,9 л — у 2018 р. і внаслідок цього — суттєво зменшилася кількість списаної у зв’язку із закінченням терміну зберігання з 14 102,6 л у 2017 р. до 10 003,2 л — у 2018 р. При всій неоднозначності ситуації відзначимо явний перехід від загальних показників до показників якості.

Загальна кількість донацій становила 563 030 (що на 18 050 менше, ніж у 2017 р.), з них кроводач — 461 164, плазмодач — 88 553, донацій клітин крові — 13 313 (табл. 2).

Таблиця 2. Порівняльна характеристика донацій крові, плазми та клітин крові

Найменування регіону та відомства Загалом донацій У тому числі
кроводач плазмодач клітин крові
2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.
Вінницька обл. 16 958 16 752 16 538 16 206 231 186 189 360
Волинська обл. 26 197 22 809 24 131 21 346 1747 1246 319 217
Дніпропетровська обл. 58 494 53 452 51 857 49 496 5 779 2610 858 1346
Донецька обл. 28 439 25 583 20 511 18 121 7928 7393 0 69
Житомирська обл. 10 455 9928 9888 9112 267 354 300 462
Закарпатська обл. 12 418 13 373 12 067 12 800 260 410 91 163
Запорізька обл. 34 128 33 670 26 420 26 413 7478 6904 230 353
Івано-Франківська обл. 14 493 11 666 13 849 10 967 348 415 296 284
Київська обл. 16 272 14 657 15 853 14 253 15 404 404
Кіровоградська обл. 10 775 11 281 10 612 11 146 57 3 106 132
Луганська обл. 10 382 10 465 9759 9715 578 649 45 101
Львівська обл. 23 499 22 210 22 525 21 248 409 281 565 681
Миколаївська обл. 25 692 22 910 23 030 20 942 2 479 1653 183 315
Одеська обл. 27 102 26 699 24 444 24 581 2258 1473 400 645
Полтавська обл. 20 157 20 591 18 179 18 829 1624 1260 354 502
Рівненська обл. 12 053 11 094 11 865 10 649 11 273 177 172
Сумська обл. 53 832 65 478 8044 6776 45 602 58 338 186 364
Тернопільська обл. 10 492 9851 8222 8993 2248 760 22 98
Харківська обл. 29 113 32 379 27 444 29 878 1408 1583 261 918
Херсонська обл. 11 165 12 031 10 260 11 311 725 381 180 339
Хмельницька обл. 32 199 28 422 31 726 27 920 266 317 207 185
Черкаська обл. 15 156 12 816 14 091 11 307 194 91 871 1418
Чернівецька обл. 9665 9411 9 407 8854 139 345 119 212
Чернігівська обл. 13 431 11 353 12 606 10 723 732 446 93 184
м. Київ 28 293 26 338 26 274 25 019 854 207 1165 1112
Загалом 550 860 535 219 459 602 436 605 83 637 87 578 7621 11 036
ВТЛЗ МОЗ України 16 971 14 633 14 246 11 853 574 690 2151 2090
МО України 4024 4575 3863 4472 161 103
ВТЛЗ НАМН України 9225 8603 8995 8234 162 285 68 84
Україна 581 080 563 030 486 706 461 164 84 373 88 553 10 001 13 313

На 1000 населення України у 2018 р. було 12,75 (у 2017 р. — 13,05) донацій, з них: кроводач 10,4 (у 2017 р. — 10,89), плазмодач 2,09 (у 2017 р. — 1,98), донацій клітин крові 0,26 (у 2017 р. — 0,18). У країнах Європи цей показник становить 36 (Чугрієв А.М., 2017).

Зменшується також кількість заготовленої консервованої донорської крові. У 2018 р. одержано 253 708,6 л, що на 9963,7 л менше порівняно з 2017 р.

Компоненти крові. Заготівля плазми крові

У 2018 р. заготовлено 159 479,3 л плазми крові (що на 2660,1 л більше, ніж у 2017 р.). Із 1 л консервованої крові одержано 474,4 мл (47,4%) плазми крові.

Автоматичним плазмаферезом одержано 50 367,2 л (31,6%) від всієї заготовленої плазми крові (у 2017 р. ця частка становила 30,4%), мануальним — 4002,7 л (2,5%). Загалом методом плазмаферезу отримано 54 369,9 л (34,1%) плазми крові.

Середня доза плазми крові становила при автоматичному плазмаферезі 691,0 мл (у 2017 р. — 668,7 мл), при проведенні однократного мануального плазмаферезу — 274,8 мл, двократного — 545,3 мл.

Брак плазми крові від усієї заготовленої у 2018 р. становив 3,9% (у 2017 р. — 4,8%), тобто 6293,9 л виявилися непридатними для використання.

З метою зменшення передачі гемотрансфузійних інфекцій від донора до пацієнта проводили карантинізацію плазми крові (МОЗ України, 2005). У 2018 р. на карантинізації знаходилось 152 370,7 л (95,5%) від усієї заготовленої плазми крові. Лікувально-­профілактичні заклади використали для трансфузій 75 903,0 л (49,8%) карантинізованої плазми крові (2017 р. — 81 814,7 л (54,8%)). Лише 7979,7 л (3,4%) перероблено на препарати, у 2017 р. — 17 357,8 л (7,1%). На рисунку представлено частку карантинізованої плазми крові від усієї заготовленої. Максимальна частка карантинізованої плазми крові у Хмельницькій (99,5%), Сумській (99,2%), Чернігівській (98,3%), Вінницькій (97,0%), Київській (96,7%) областях.

Рисунок

Частка закладеної на карантинізацію плазми крові від усієї заготовленої (%)

Спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості доз заготовленого концентрату тромбоцитів. У 2018 р. заготовлено 37 652,2 дози тромбоцитів, із них: концентрату з 500 мл консервованої крові — 10 567,2 дози, аферезних тромбоцитів — 27 085,0 доз. Використано для трансфузій у лікувально-профілактичних закладах 85,4% (32 148,0 доз) заготовленого концентрату тромбоцитів.

Висновки

Служба крові України як одна зі стратегічних галузей медицини потребує державної уваги та корінного поліпшення діяльності. У період 2018–2019 рр., згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 120-р, розроблено та затверджено Стратегію розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затверджено план заходів щодо її реалізації.

Список використаної літератури

  • МОЗ України (2005) Наказ МОЗ України від 01.08.2005 р. № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-05).
  • Перехрестенко П.М., Горяінова Н.В., Самусь В.М., Аладьєва О.М. (2019) Діяльність закладів служби крові України у 2018 році: Довідник. ДІА, Київ, 72 с.
  • Чугрієв А.М. (2017) Макрооцінка діяльності регіональних служб крові України. Україна. Здоров’я нації, 3(44): 292–297 (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_51).

П.М. Перехрестенко, В.Н. Самусь, Е.М. Аладьева

Резюме. Служба крови Украины относится к одному из ведущих и стратегических разделов национальной системы здравоохранения. Применение компонентов и препаратов крови — едва ли не главное звено оказания медицинской помощи больным и пострадавшим. От использования продуктов крови зависит здоровье, а нередко и жизнь пациентов. Поэтому на основании результатов деятельности учреждений службы крови проводится планирование количественных и качественных показателей работы центров (станций) переливания крови.

Ключевые слова: доноры, донации, кровь, плазма крови, эритроцитная масса, тромбоциты.

Адреса для листування:
Перехрестенко Петро Михайлович
04060, Київ, вул. Максима Берлинського, 12
Державна установа «Інститут гематології
та трансфузіології НАМН України»
E-mail: igt.org@ukr.net

Одержано 30.09.2019

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.