Розроблено Стратегію сталого розвитку України до 2030 р.

0 81

7 серпня в Парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується затвердити Стратегію сталого розвитку України до 2030 р. (далі — Стратегія). Ініціатором проекту документа виступила група народних депутатів на чолі з Олегом Недавою, членом депутатської фракції Партії «Блок Петра Порошенка».

Стратегією передбачається:

  • забезпечити щорічне зростання валового внутрішнього продукту в середньому на рівні не менше ніж 4% на період 2019–2020 рр., 6% — на період 2021–2025 рр. і 7% — на період 2026–2030 рр.;
  • домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом диверсифікації, технічної модернізації, створення стимулів, у тому числі податкових, для інноваційної діяльності та збільшення кількості робочих місць;
  • підвищити рівень зайнятості населення до 70% у 2030 р. за рахунок створення нових робочих місць;
  • до 2025 р. ліквідувати крайню бідність (в Україні визначається як добове споживання на суму менш ніж 5,05 дол. США за паритетом купівельної спроможності);
  • до 2030 р. забезпечити поступове наближення мінімального рівня заробітної плати та мінімальної пенсії не нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Стосовно сфери охорони здоров’я, то Стратегією пропонується скоротити міжпоселенські диспропорції забезпечення доступу до послуг, зокрема:

  • частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами швидкої медичної допомоги, до 15%;
  • частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи, до 10%.

Також Стратегія спрямована на розвиток громадського здоров’я в Україні. Для цього, зокрема, пропонується забезпечити загальне охоп­лення послугами охорони здоров’я, а також захист від фінансових ризиків, доступ до якісних базових медико-санітарних послуг і до безпечних, якісних і недорогих основних лікарських засобів і вакцин для всього населення. До 2020 р. передбачається забезпечити всім доступ до базових медичних послуг, а до 2030 р. — забезпечити фінансування системи охорони здоров’я (загальний обсяг державних і приватних витрат) на рівні не менше ніж 8% ВВП з пріоритетним спрямуванням (до 40% усіх витрат) на первинну медико-санітарну допомогу.

Загальна відповідальність за впровадження Стратегії покладається на Кабінет Мініст­рів України. Однак при цьому планується створити Національну агенцію зі сталого розвит­ку при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. На неї покладатимуться повноваження щодо координування дій, стратегічного планування, впровадження Стратегії, моніторингу та регулярного огляду прогресу у її реа­лізації.

Крім того, для інституційної бази сталого розвитку в Стратегії наголошується на необхідності створення в усіх міністерствах, регіональних і місцевих органах влади управлінських підрозділів зі сталого розвитку; розробки комплексних прогнозних документів щодо змін природно-ресурсного потенціалу, рівня життя і здоров’я населення та стану довкілля тощо.

Також зазначається, що для забезпечення належного фінансування заходів на виконання Стратегії необхідно:

  • підвищити ефективність податкової системи шляхом удосконалення системи оподаткування та впровадження європейських принципів належного управління у сфері оподаткування;
  • забезпечити поліпшення інвестиційного клімату та запровадити заходи заохочення іноземних і вітчизняних інвесторів вкладати кошти з наданням пріоритетності інвестиціям, спрямованим на реалізацію цілей Стратегії;
  • впровадити нову модель державного управління інвестиційною діяльністю з метою сприяння інвестиціям у високотехнологічні та експорторієнтовані сектори економіки.

Окрім цього, для виконання Стратегії також передбачається сформувати прозорі механізми залучення міжнародної фінансової допомоги для вирішення системних питань розвитку, насамперед відновлення та структурної перебудови економіки Сходу України.

У разі прийняття проекту документа він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Після цього Уряду надається 6-місячний термін для розробки та затвердження Національного плану дій з впровадження Стратегії.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.