Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: замісна підтримувальна терапія

0 38

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Видача препаратів та безпосередній контроль прийому препаратів під наглядом надавача послуг за місцем надання послуг, або за місцем перебування пацієнта у разі неможливості щоденного відвідування закладу.

2. Складання плану спостереження та лікування:

a. оцінка стану та потреб пацієнта з метою складання плану лікування;

b. розробка плану спостереження та лікування;

c. оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та проведення відповідного коригування плану лікування.

3. Моніторинг лікування:

a. контроль своєчасності та регулярності відвідувань надавача послуг відповідно до плану спостереження та лікування;

b. контроль виконання направлень надавача послуг до інших закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та врахування результатів їх виконання;

c. відстежування побічних реакцій та ефективності препаратів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), включаючи перегляд індивідуальних доз;

d. врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами, у тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними, знеболювальними препаратами, антидепресантами тощо.

4. Скринінг окремих психічних розладів:

a. скринінг на наявність депресії, посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів тощо;

b. направлення пацієнтів для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у разі позитивних результатів скринінгу.

5. Скринінг на ТБ, ВІЛ і вірусні гепатити та за потреби направлення на діагностику і лікування.

6. Консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, вірусних гепатитів, інфекціями, що передаються статевим шляхом, передозувань та ризиків, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

7. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря особам із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація надання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення лікування з використанням препаратів ЗПТ та досягнення його ефективності.

2. Оцінка отримувача послуг стосовно предмета відповідності вимогам щодо самостійного прийому препарату ЗПТ в амбулаторних умовах, та у разі прийняття рішення щодо можливості такого прийому — організація його видачі.

3. Організація щоденної видачі препаратів, лікарських засобів пацієнтам, які не відповідають критеріям для самостійної видачі, включаючи вихідні та святкові дні, а також організація нагляду за прийманням пацієнтом призначених препаратів медичною сестрою.

4. У разі неможливості щоденного відвідування закладу за станом здоров’я організація доставки препаратів за місцем перебування пацієнта.

5. Забезпечення безперервності лікування у разі госпіталізації пацієнта та доставка препаратів ЗПТ у інші заклади.

6. Забезпечення контролю за цільовим використанням препарату ЗПТ, що видано для самостійного прийому в амбулаторних умовах.

7. Забезпечення перегляду плану лікування раз на квартал на початковому етапі (до 1 року) та індивідуально залежно від потреб пацієнта після одного року лікування.

8. Взаємодія з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги пацієнтам, які перебувають на ЗПТ.

9. Відповідність приміщення, в якому зберігаються препарати ЗПТ, вимогам до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 р. № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 р., в обсягах, визначених пунктами 22, 23 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333.

10. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості

13. Централізоване отримання препаратів, відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я України для проведення ЗПТ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. термометр безконтактний.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-нарколог або лікар будь-якої іншої кваліфікації, який пройшов відповідний курс тематичного удосконалення — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. Сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Індикатори якості надання медичних послуг:

1. Частка осіб, які отримують ЗПТ безперервно не менше 12 міс.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.