Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: ВІЛ-інфекція та підозра на ВІЛ

0 37

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання послуг із тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб з підозрою на ВІЛ, зокрема дотестове інформування, тестування на наявність ВІЛ-інфекції, отримання результату тестування, післятестове консультування, консультування щодо важливості залучення партнерів ВІЛ-позитивної людини до послуг із тестування на ВІЛ.

2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

a. загальний аналіз крові;

b. загальний аналіз сечі;

c. визначення кількості CD4 та рівня вірусного навантаження;

d. визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;

e. виявлення провірусної ДНК та серологічних маркерів ВІЛ;

f. дослідження пуповинної крові;

g. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

3. Направлення на лабораторні та інструментальні обстеження, моніторинг основних клінічних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу, призначення антиретровірусної терапії (АРТ) та профілактики опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ і наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:

a. видача антиретровірусних препаратів;

b. проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;

c. оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;

d. визначення приналежності до ключових груп;

e. консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість і якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування;

f. оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму АРТ;

5. Супровід дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, віком до 18 міс.

6. Направлення пацієнтів на консультації до інших спеціалістів (за медичними показаннями) або до інших закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

7. Консультування членів родин і близьких людей, які живуть із ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, залучення їх до обстеження на ВІЛ-інфекцію із профілактичною метою.

8. Надання послуг з планування сім’ї, збереження репродуктивного та сексуального здоров’я.

Організація та забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики, спрямованої на запобігання розвитку ВІЛ-інфекції, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, у встановленому законодавством порядку.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень.

2. Взаємодія з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть із ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

3. Забезпечення взаємодії з іншими закладами, установами, організаціями незалежно від форм власності в наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці людей, які живуть із ВІЛ.

4. Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення.

5. Забезпечення безперервності лікування пацієнта.

6. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

8. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

9. Організаційно-методична та консультативна робота з питань ВІЛ-інфекції:

a. організація, планування та управління запасами антиретровірусних препаратів, тестів, препаратів для лікування опортуністичних інфекцій;

b. ведення обліково-звітної документації;

c. організація та управління транспортуванням зразків крові на визначення вірусного навантаження та ПЛР-діагностики зразків крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів;

d. забезпечення транспортування антиретровірусних препаратів.

10. Централізоване отримання препаратів, відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я України для проведення АРТ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. ваги;

b. глюкометр і тест-смужки;

c. тонометр;

d. термометр безконтактний;

e. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар, який пройшов відповідний курс тематичного удосконалення та відповідальний за встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції та/або призначення, та/або видачі антиретровірусних препаратів та здійснення медичного нагляду за людьми, які живуть із ВІЛ — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. Сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

3. Ведення обліку людей, які живуть із ВІЛ, та медичного спостереження за ними відповідно до вимог чинного законодавства.

Індикатори якості надання медичних послуг:

1. Частка осіб на АРТ через 12/24/36 міс після початку лікування.

2. Частка осіб на АРТ, які мають невизначальний рівень вірусного навантаження.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.