Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: туберкульоз на первинці

0 29

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом «туберкульоз» (ТБ) на амбулаторному етапі.

2. Проведення лабораторних та інструментальних обстежень для:

a. вимірювання зросту та маси тіла;

b. ЕКГ;

c. первинна оцінка симптомів полінейропатії при прийомі лінезоліду;

d. перевірка слуху, гостроти зору та кольоросприйняття;

e. загальний аналіз крові, аналіз сечі загальний;

f. глюкоза крові;

g. швидкі тести на вірусні гепатити В та С;

h. швидкі тести на ВІЛ;

i. швидкі тести на вагітність.

3. Визначення спільно з пацієнтом амбулаторної моделі лікування ТБ (коди А15–А19), на підставі рекомендації лікаря-фтизіатра та лікарів інших спеціальностей.

4. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем-фтизіатром (під безпосереднім наглядом в амбулаторних умовах та/або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів).

5. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції на протитуберкульозні препарати в межах чинного законодавства, з повідомленням про кожний такий випадок лікаря-фтизіатра, яким призначено відповідне лікування протитуберкульозними препаратами.

6. Постійна координація процесу лікування з лікуючим лікарем-фтизіатром.

7. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який перебуває у стані, загрозливому для життя, та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.

8. Направлення (за наявності показань) пацієнтів із ТБ в інші заклади/підрозділи охорони здоров’я для надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги для діагностики, лікування супутніх захворювань що загострилося на фоні ТБ, які не підлягають лікуванню в амбулаторних умовах, із залученням за потреби інших спеціалістів та дотриманням призначеного ними лікування.

9. Направлення (за наявності показань) хворих на ТБ в інші заклади/підрозділи охорони здоров’я для надання послуг з медичної реабілітації та реінтеграції.

Проведення індивідуальної профілактичної роботи із хворими на ТБ, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам, запобігання виникненню та зниженню імовірності передачі мікобактерій ТБ здоровим особам.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта, та/або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-фтизіатра із подальшим укладанням декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення організації проведення забору біологічного матеріалу від пацієнтів з ТБ для подальшого дослідження в регіо­нальному фтизіопульмонологічному центрі.

2. Регулярне перенаправлення для необхідних фізикальних та інструментальних методів обстеження відповідно до регіонального фтизіопульмонологічного центру.

3. Забезпечення взаємодії зі спеціалізованими закладами надання фтизіатричної допомоги, іншими закладами охорони здоров’я (ЗОЗ) спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги, а також закладами, установами, організаціями незалежно від форм власності в наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці пацієнтів із діагнозом ТБ.

4. Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування.

5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД хворим на ТБ.

6. Організаційно-методична робота з питань ТБ:

a. планування та управління запасами щодо протитуберкульозних препаратів, витратних матеріалів для діагностики ТБ, препаратів для лікування побічних реакцій (які необхідні для надання невідкладної медичної допомоги), постійна співпраця із лікарем-фтизіатром з надання консультативної допомоги в разі потреби;

b. організація та забезпечення доставки протитуберкульозних препаратів, витратних матеріалів для діагностики ТБ, препаратів для лікування побічних реакцій;

c. організація зберігання, застосування протитуберкульозних препаратів та патогенетичних препаратів відповідно до вимог нормативних документів;

d. ведення облікової та звітної документації.

7. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у разі декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря задля ефективного та своєчасного надання хворим на ТБ медичної допомоги.

8. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Централізоване отримання протитуберкульозних препаратів, відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше 1 особа, яка працює у цьому закладі і пройшла відповідний курс тематичного удосконалення за напрямом «Фтизіатрія».

2. Сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. електрокардіограф;

b. ваги;

c. ростомір;

d. глюкометр і тест-смужки;

e. тонометр;

f. камертон;

g. таблиця для визначення гостроти зору;

h. поліхромні таблиці;

i. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина, та/або терапія, та/або педіатрія.

Індикатори якості надання медичних послуг для врахування при оплаті медичних послуг:

1. Кількість пацієнтів із ТБ, які перебували під амбулаторним спостереженням, які мають результати лікування — «вилікуваний» або «лікування завершено».

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.