Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату

0 36

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Первинний огляд та консультація спеціалістами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу за МКФ та МКФ-ДП (категоріальний профіль МКФ або МКФ-ДП).

3. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою.

4. Складання індивідуальної програми реабілітації (лист/таб­лиця втручань) за категоріальним профілем МКФ або МКФ-ДП та визначенням SMART (S-специфічні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реалістичні, T-визначені в часі) цілей та здійснення контролю за виконанням індивідуальної програми реабілітації з оцінюванням прогресу в досягненні намічених цілей. Оцінювання стану та можливості пацієнта отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.

5. Оцінка стану та можливості переходу на інший етап реабілітації з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники).

6. Направлення для проведення лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнта.

7. Направлення для проведення інструментальних досліджень відповідно до потреб пацієнта.

8. Консультування пацієнта лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта.

9. Надання послуг з медичної реабілітації за напрямом опорно-­рухової реабілітації та/або післяопераційна реабілітація, поточний моніторинг та внесення коректив.

10. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особ­ливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

11. Психологічний супровід пацієнтів після перенесених травм та/або післяопераційних втручань.

12. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) мультидисциплінарної команди для надання послуг медичної реабілітації.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

4. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-ортопед-травматолог та/або лікар-ортопед — травматолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі.

2. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

3. Фізичний терапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

4. Ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

5. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

6. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуг:

a. тонометр;

b. пульсоксиметр;

c. електрокардіограф багатоканальний;

d. термометр безконтактний;

e. глюкометр і тест-смужки;

f. кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 2;

g. асистивні технології для забезпечення мобільності (крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки);

h. стандартизовані тести та нестандартизовані набори для проведення терапевтичного оцінювання;

i. крісло-туалет — щонайменше 3;

j. ортези, бандажі, слінги;

k. засоби для позиціонування різних форм та розмірів;

l. обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі в активностях повсякденного життя (у тому числі допоміжне обладнання);

m. м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;

n. різні типи балансирів;

o. степ платформи;

p. велотренажер;

q. шведська стінка;

r. бігова доріжка;

s. механічні та/або автоматичні ротори для тренування верхніх та нижніх кінцівок для збільшення сили та об’єму рухів у суглобах;

t. обладнання для функціональної електростимуляції;

u. модуль активної реабілітації/стельова рейка та стельовий підйомник;

v. бігова доріжка;

w. комплект гумових джгутів;

x. реабілітаційні пояси на кожного фахівця фізичної та ерготерапії для страхування пацієнтів під час ходи та переміщень;

y. обладнання для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключами, ігрові матеріали для дітей тощо);

z. допоміжне обладнання для дотягування та хапання, одягання/роздягання та адаптивний одяг;

aa. просторий туалет, обладнаний для осіб, які користуються кріслами колісними, достатньо просторий для одночасного перебування пацієнта і терапевта.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізична та реабілітаційна медицина, та/або психотерапія, медична психологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, неврологія, дитяча неврологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.