Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: мобільна психіатрична допомога

0 36

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання послуг з охорони психічного здоров’я амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта, пов’язаних із профілактикою рецидивів, лікуванням і психосоціальною реабілітацією осіб із тяжкими та/або комплексними порушеннями психічного здоров’я.

2. Забезпечення психіатричного огляду пацієнта з визначенням тяжкості розладу психіки і поведінки.

3. Формування із залученням пацієнта його індивідуального плану лікування і реабілітації з метою досягнення одужання або стійкої ремісії та запобігання рецидиву.

4. Відвідування пацієнта за місцем його перебування та/або амбулаторні візити пацієнта за місцем базування мобільної мультидисциплінарної команди з охорони психічного здоров’я щонайменше 4 рази на місяць протягом 6 міс.

5. Психологічна підтримка членів родини пацієнта (законних представників та осіб, які здійснюють догляд), навчання техніки самодопомоги.

6. Проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці.

7. Застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.

8. Визначення потреби пацієнта у фармакотерапії, призначення і слідкування за дотриманням призначеного лікування.

9. Моніторинг побічної дії призначеного лікування та його корекція в разі потреби.

10. Оцінка соматичного стану пацієнта із видачею направлення та залученням до консультацій фахівців відповідного профілю в разі потреби.

11. Соціальна, соціально-трудова адаптація та соціальна реабілітація осіб з розладами психіки та поведінки.

12. Направлення пацієнта за наявності показань на стаціонарне лікування до закладів відповідного профілю надання медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-психіатра або лікаря — психіатра дитячого, або лікаря — психіатра підліткового або лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) мобільної мультидисциплінарної команди з охорони психічного здоров’я для надання психіатричної та психосоціальної допомоги особам з розладами поведінки і психіки амбулаторно та/або за місцем їхнього перебування.

2. Забезпечення психіатричного огляду із встановленням діаг­нозу, визначенням ступеня тяжкості психічного розладу, виду динамічного спостереження та рівня психосоціальної дезадаптації.

3. Формування індивідуальної програми лікування та реабілітації на основі отриманих результатів психіатричного огляду.

4. Надання допомоги пацієнтам із психічним розладом, що асоційований із вираженою психосоціальною дезадаптацією та/або у яких виявляють підвищений ризик загострень, а також пацієнтам із низькою прихильністю до лікування.

5. Визначення потреби пацієнта в отриманні паліативної допомоги та за потреби направлення на отримання стаціонарної паліативної допомоги або паліативної допомоги вдома, що надається мобільною паліативною бригадою.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичної допомоги всіх рівнів для забезпечення комплексного спостереження стану пацієнта з розладами поведінки і психіки.

7. Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, сприяння соціальній реінтеграції пацієнтів з розладами поведінки і психіки.

8. Відповідність вимогам до пакета медичних послуг «Стаціонарна психіатрична допомога дорослим та дітям».

9. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

10. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

11. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців у складі мобільної мультидисциплінарної команди з охорони психічного здоров’я:

1. Лікар-психіатр та/або лікар — психіатр дитячий, та/або лікар — психіатр підлітковий — щонайменше 1 особа.

2. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог, та/або дитячий психолог — щонайменше 1 особа.

3. Сестра медична — щонайменше 1 особа.

4. Фахівець з соціальної роботи — щонайменше 1 особа (зокрема за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету).

Вимоги до переліку обладнання в розрахунку на кожну команду:

a. тонометр;

b. пульсоксиметр;

c. глюкометр і тест-смужки;

d. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність чинної ліцензії на провадження діяльності з медичної практики за напрямом психіатрія та/або дитяча психіатрія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.