Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: мобільна паліативна допомога

0 32

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Координація та надання паліативної медичної допомоги дорослим та дітям за місцем їх перебування та з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.

2. Оцінка стану пацієнта за органами і системами.

3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.

4. Оцінка нутритивного стану та консультування з нутритивної підтримки.

5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому: призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та/або знеболення ненаркотичними знеболювальними препаратами.

6. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.

7. Надання респіраторної підтримки (за допомогою апаратів неінвазивної вентиляції легень, кисневих концентраторів та ін.), адекватної умовам перебування пацієнта.

8. Оцінка та забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).

9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

10. Консультування спеціалістами служби лікарів — спеціалістів відділень або закладів інших профілів надання медичної допомоги, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліа­тивної допомоги, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

11. Навчання членів родин (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: направлення лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності, відповідно до побажань пацієнта щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпеченням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.

2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.

3. Співпраця з іншими ЗОЗ, установами, соціальними службами, громадськими, благодійними та релігійними організаціями, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання паліативної допомоги.

4. Наявність транспортного засобу для забезпечення оперативного доїзду до пацієнта.

5. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання паліативної допомоги (зокрема тренінги з комунікації, оцінки болю, призначення знеболення, симптоматичної терапії та ін.).

6. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

8. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар — гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар — анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар — гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар — кардіолог дитячий, та/або лікар — кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар — невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар — нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар — пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар загальної практики — сімейний лікар, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар — хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар — фтизіатр дитячий, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.

2. Сестра медична загальної практики — сімейної медицини, сестра медична, фельдшер, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.

3. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У службі:

a. пульсоксиметр;

b. глюкометр і тест-смужки;

c. тонометр;

d. термометр безконтактний;

e. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

f. кисневі концентратори — щонайменше 6;

g. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 5;

h. пристосування для ентерального харчування та витратні матеріали для неї — щонайменше 5;

i. електрокардіограф;

j. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

k. інгалятор — щонайменше 2.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.