Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: колоноскопія

0 38

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Колоноскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Колоноскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.

2. Ендоскопічне обстеження ампули прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій (зокрема взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).

3. Колоноскопія діагностична для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.

5. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур.

6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час колоноскопії.

7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Колоноскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнта — від 40 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення фотофіксації обстеження або відеозапис втручання зі зберіганням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років:

a. нижньої частини rectum на 2 cм вище від анального сфінктера;

b. середньої частини сигмоподібної кишки;

c. низхідної ободової кишки нижче селезінкового вигину;

d. поперечно-ободової кишки після селезінкового вигину;

e. поперечно-ободової кишки перед печінковим вигином;

f. висхідної ободової кишки нижче печінкового вигину;

g. термінального відділу тонкої кишки;

h. ілеоцекального клапану;

i. сліпої кишки з візуалізацією отвору червоподібного відростка;

j. огляду ректосигмоїдного вигину в інверсії (за технічної можливості);

k. огляду нижньоампулярного відділу прямої кишки в інверсії (за технічної можливості);

l. локальних змін слизової оболонки та всіх утворень (поліпів, виразок, пухлин тощо.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

4. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості й безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа.

2. Лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. відеоколоноскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

j. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

k. джерело кисню;

l. термометр безконтактний.

2. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ендоскопія, анестезіологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.