Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

0 161

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проєкт наказу МОЗ України
«Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

Метою розробки проєкту наказу Міністерства охорони здоровʼя України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188» є встановлення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоровʼя України. Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 при розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, обладнання, призначене для виготовлення цих засобів, речовин, їх аналогів, або прекурсори (статті 305–320 Кримінального кодексу України), суди мають керуватися законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджується та змінюється Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя, а також Таблицями невеликих, великих, та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу, що затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя.

У звʼязку із затвердження змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 390 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 10 липня 2019 року № 600 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якими запроваджено заходи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом включення до таблиць І, ІІІ, ІV Переліку, що за результатами моніторингу наркоситуації в Україні, мають психоактивну дію та є предметом вживання не за медичним призначенням виникла необхідність розробки проєкту наказу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії, повʼязані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що вилучаються із незаконного обігу.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою — 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, Фармацевтичний директорат, e-mail: moz.pharma24@gmail.com; тел.: 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

 1. Резюме

Метою розробки проєкту наказу Міністерства охорони здоровʼя України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188» є встановлення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоровʼя України. Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 при розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, обладнання, призначене для виготовлення цих засобів, речовин, їх аналогів , або прекурсори (статті 305–320 Кримінального кодексу України), суди мають керуватися законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджується та змінюється Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя, а також Таблицями невеликих, великих, та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу, що затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоровʼя.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

У звʼязку із затвердження змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, постановами Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 390 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 10 липня 2019 року № 600 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якими запроваджено заходи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом включення до таблиць І, ІІІ, ІV Переліку, що за результатами моніторингу наркоситуації в Україні, мають психоактивну дію та є предметом вживання не за медичним призначенням виникла необхідність розробки проєкту наказу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії, повʼязані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що вилучаються із незаконного обігу.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта приводяться у відповідність до законодавства таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обіг, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії осіб, визнаних винними у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт наказу не стосується соціально-правової сфери.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Проєкт акта розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоровʼя України.

 1. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проєкту акта не матиме впливу на:

розвиток регіонів;

ринок праці;

екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт наказу впливає на роботу правоохоронних органів та роботу судової системи. Надає змогу притягувати осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння до кримінальної та адміністративної відповідальності.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою України, Верховним судом України, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Державною митною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

Проєкт наказу не містить норм, що зачіпають права і свобода, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, повʼязаних з корупційним ризиком.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до примітки до статті 305 Кримінального кодексу України та примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановити розміри невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниА. Семиволос

Проєкт

Оприлюднено на сайті МОЗ України

28.01.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу

Відповідно до примітки до статті 305 Кримінального кодексу України та примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2010 № 634), що додаються.
 1. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниА. Семиволос

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

_______________ № ______

ЗМІНИ

до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

 1. Виключити з таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), позиції такого змісту:

«

з/п Назва психотропної речовини Невеликі (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
1. AB-PINACA-CHM* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
2. ADBICA* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
3. В-22* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше

»

 1. Доповнити таблицю 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), новими позиціями такого змісту:

«

з/п Назва наркотичного засобу Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
1. AH-7921* до 0,03 від 2,5 до 12,5 12,5 і більше
2. ацетилфентаніл* до 0,0004 від 0,002 до 0,2 0,2 і більше
3. МТ-45 (ІС-6)* до 0,005 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
4. U-47700* до 0,005 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
5. 4-FIBF

(4-Fluoroisobutyrylfentanyl)

*

до 0,0004 від 0,002 до 0,2 0,2 і більше
6. Окфентаніл (A-3217; 2-

fluoro MAF; мethoxyacetyl fentanyl)

до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
7. Фуранілфентаніл (Fu-F;

Furanyl fentanyl)

до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
8. Акрилфентаніл

(Acryloylfentanyl;

Acrylfentanyl;

Акрилоїлфентаніл)

до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
9. Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл) до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
10. Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F) до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше

»

 1. Виключити з таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), позиції такого змісту:

«

з/п Назва психотропної речовини Невеликі (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
1. 5-MeO-DIPT* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
2. N-ізопропілбензиламін* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
3. N,N -дим етил-4-меткатинон

(N-метилмефедрон)*

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4. Метил 1-(5-флюоропентил)- 1Н-індол-3-карбоксилат* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
5. 4-метил-№-етилкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
6. AKB-48* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше

»

 1. Доповнити таблицю 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), новими позиціями такого змісту:

«

№ з/п Назва психотропної речовини Невеликі (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
1. ADBICA* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
2. BB-22* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
3. PX 1 (5-fluoro АРР-РІСА; SRF-30)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
4. PX 2 (5-fluoro

АРР-PINACA; FU-PX)*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5. AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
6. MDMB-FUBINACA (FUD-MDMB; MDMB-Bz-F)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
7. ADB-FUBINACA* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
8. FUB-AMB (AMB-

FUBINACA;

MMB-FUBINACA)

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
9. 5-fluoro AB-PINACA

(5F-AB-PINACA)*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
10. MDMB-CHMINACA,

((S)-MDMB- CHMINACA)*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
11. АМ-1248* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
12. 5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
13. 5F-PB-22 (5-fluoro PB-22) * до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
14. 5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
15. РВ-22* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
16. BZP-2201* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
17. NM-2201 (CBL-2201)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
18. MN-24 (NNE1;

NNEI; CBM-018)*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
19. SDB-006* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
20. DBZP* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
21. aPHtP * до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
22. 3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
23. 1 -фенілпіперазин* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
24. 7-метокси-1-метил-

9H-піридо[3,4-b]індол*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
25. 5-MAPB* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
26. α-PVT* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
27. 4-МЕС (4- метилеткатинон)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
28. 3-MMC (3-methyl MC)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
29. Пентедрон (α-

methylamino-

Valerophenone)*

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
30. MXE (3-Meo-2-Oxo- PCE)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
31. EP (EPH, етилфенідат)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
32. 2C-B-NBOMe (25B- NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36;

Nova; BOM 2-CB)*

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
33. 2C-C-NBOMe (NBOMe-2C-C;

25C-NBOMe)*

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
34. ADB-CHMINACA (МАВ- CHMINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
35. 5F-ADB (5F-MDMB-PINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
36. 5F-ADB-PINACA* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
37. 5F-MN-18* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
38. SDB-001* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
39. MDMB-CHMICA* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
40. MMB-CHMICA* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
41. ADB-FUBICA* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
42. 3-CMC* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
43. 4-CMC* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
44. 5F-ADMB* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
45. TH-PVP* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
46. 3-MeO-MPBP* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
47. FUB-PB-22* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
48. BIM-018* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
49. хінолін-8-іл1-(4-

флюоробензил)-1Н- індол-3-іл)метанон*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
50. 2-піролідино-4-

хлорацетофенон*

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
51. метил-1-(циклогексилметил) -1Н-індол-3-

карбоксилат*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
52. етил- 1-(4-

флюоробензил)-1Н- індол-3-карбоксилат*

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
53. PMMA* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
54. Метоксетамін (MXE)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
55. bk-МРА* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
56. 4,4 ‘DMAR* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
57. N-(фенілметил)про

пан-2-амін*

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
58. 2-(NNдиметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан- 1-он)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
59. метил 1-(5- флюоропентил)-1Н-індол-3- карбоксилат* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
60. AKB-48 (APINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
61. CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4- cyano CUMYL-BUTINACA;

CUMYL-CYBINACA; SGT- 78)

до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
62. 5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
63. MMB-FUBICA

(AMB-FUBICA;

FUB-AMB-indol)

до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
64. 4-хлоро-α– піролідиновалерофенон (4-хлоро-α– піролідинопентіофенон; 4-CI-PVP; 4C-PVP) до 0,15 від 1,5 до 15, 0 15,0 і більше
65. N-етиламіногексанофенон (N-ethylaminohexanophenone; N-ethyl Hexedrone; Hexen) до 0,15 від 1,5 до 15, 0 15,0 і більше
66. 3-MeO-PCMMo до 0,15 від 1,5 до 15, 0 15,0 і більше
67. 3-MeO-PCMo до 0,15 від 1,5 до 15, 0 15,0 і більше
68. Ескалін (4-ethoxy mescaline) до 0,15 від 1,5 до 15, 0 15,0 і більше
69. 3-CEC до 0,15 від 1,5 до 15, 0 15,0 і більше
70. 4-CEC до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
71. 4Cl-PPP до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
72. 5CI-AKB-48 до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
73. 5-MeO-DIBF до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
74. 4-MeO-MIPT до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
75. Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
76. Мекседрон до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
77. TMCP-H (DP-UR-144) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
78. альфа-

бромвалерофенон

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
79. ADB-PINACA до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
80. 4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC;

4-BMAP)

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
81. 4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
82. 4-hydroxy MET (4-HO-MET; Metocin) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
83. JWH-022 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
84. Пара-метоксифенілпіпера зин (p-MeOPP; 4-MeOPP) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
85. 4-метилметамфетамін (4-MMA) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
86. 4-метиламфетамін (4-MA) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
87. 4-метилбуфедрон (4-Me-MABP) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
88. STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
89. JWH-398 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
90. 5-IT (5-API; 5- aminopropylindole) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
91. MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
92. bk-2C-B до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
93. 25I-NBF (2C-I-NBF) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
94. CB-13 (CRA-13, SAB-378) до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
95. RCS-4-C4 до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
96. N-етилбуфедрон (NEB) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
97. Еткатинон (N- Ethylcathinone; ETH-CAT) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
98. MBZP до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
99. 4-метилметамфетамін

(4-MMA)

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
100. 2C-P до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
101. AB-005 до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
102. α-PPP (α– Pyrrolidinopropiophenone) до 0,15 до 0,15 15,0 і більше
103. MDDM до 0,15 до 0,15 15,0 і більше
104. 25D-NBOMe до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
105. 25H-NBOMe до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
106. 2C-H до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
107. Диметиламфетамін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
108. DOC до 0,15 | від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
109. 2-FA (2-фторамфетамін) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
110. 3-FA (3-фторамфетамін) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
111. 2-FMA (2-фторметамфетамін) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
112. 3-FMA (3 – фторметамфетамін) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
113. 2C-B-BZP до 0,015 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
114. pFPP (4-FPP) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
115. 4-AcO-DET до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
116. 4-AcO-DIPT до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
117. 4-AcO-DMT до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
118. 4-AcO-MET до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
119. 4-AcO-MIPT до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
120. 4-HO-DET до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
121. 4-HO-MET до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
122. 4-HO-DIPT до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
123. 4-HO-MIPT до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
124. 5-MeO-DPT до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
125. 5-MeO-ATM до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
126. 5-MeO-DET до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
127. MIPT (N-Methyl-N-

isopropyltryptamine)

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
128. D2PM до 0,01 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
129. N-Acetyl-DOB

(DOB-Ac)

до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
130. 3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT) до 0, 015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
131. MDAI до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
132. MDMAI до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
133. 3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
134. JWH-147 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
135. JWH-030 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
136. JWH-145 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
137. JWH-368 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
138. JWH-071 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
139. JWH-018 N-(5-bromopentyl) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
140. JWH-031 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
141. JTE-907 до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
142. FUB-144 (FUB-UR-144) до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
143. FDU-PB-22 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
144. DMMA до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
145. MOPPP (4′-Methoxy-α-PPP) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
146. Диметилон (bk-MDDMA) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
147. PMEA (para-methoxyethylamphetamine) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
148. 5-EAPB до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
149. 6-EAPB до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
150. AM-679 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
151. 4-CMA (4-chloromethamphetamine) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
152. M5FPIC до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
153. 4-метил-N- етилнорпентедрон до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
154. 2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
155. NM-2AI (N-methyl-2AI) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
156. 25E-NBOMe (2C-E-NBOMe) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
157. 25G-NBOMe (2C-G- NBOMe) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
158. 25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
159. Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
160. Дибутилон (bk-MMBDB, bk- DMBDB) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
161. 4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylamino- valerophenone, 4-FPD) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
162. BMDP до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
163. 4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
164. 3,4-CTMP (3,4- дихлорметилфенідат) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
165. 5Br-AKB-48 до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
166. 25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
167. Етізолам до 0,1 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше

».

 1. Доповнити таблицю 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), новими позиціями такого змісту:

«

з/п Назва прекурсору Великі розміри Особливо великі розміри
1-бензил-3-метил-4- піперидинон від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1 -бром-2-фенілетан від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1 -диметиламіно-2-пропанол від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1 -диметиламіно-2-хлорпропан від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1-(4-метилфеніл)-2-пропанон від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1 -хлор-2-фенілетан від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
1-(1-циклогексен-1-іл) піперидин від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
2,5-диметоксибензальдегід від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
2-диметиламіно-1- хлорпропан від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
2-діетиламіноізопропілхлорид від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
3-метил-1-фенетил-4-піперидином від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
4-метоксибензилметилкетон від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
N-(3-метил-4-піперидиніл) анілін від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
N-(3-метил-4-піперидиніл) пропіонанілід від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
N-метилефедрин від 0,0006 до 0,006 кг 0,006 кг і більше
Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN) від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
2-бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
NPP від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
ANPP від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
Альфа-фенілацетоацетамід (APAA) від 1,0 до 10, 0 кг 10,0 кг і більше
ПМК-гліцидат (PMK- glycidate) від 0,25 до 2,5 л 2,5 л і більше
1,4-бутандіол (BDO,1,4- бутилен-гліколь) від 1,0 до 10, 0 кг 10,0 кг і більше

».

Генеральний директор Фармацевтичного директоратуО. Комаріда

ДОВІДКА

щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської

інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) наказ МОЗ України

«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 01 серпня 2000 року № 188»

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

 1. Належність проєкту до пріоритетних сфер

Проєкт наказу МОЗ України не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо предмета правового регулювання проєкту наказу відсутні.

 1. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Проєкт наказу не належить до сфери діяльності програмних документів у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів.

 1. Порівняльно-правовий аналіз

В проєкті наказу відсутні норми, що належать до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 1. Очікувані результати

Метою даного проєкту наказу є встановлення розмірів невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

 1. Узагальнений висновок

Прийняття проєкту наказу дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що вилучаються із незаконного обігу.

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниА. Семиволос

«____ » _________  2020 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.