Прегабалін показав високу ефективність у терапії при мультифокальній резистентній епілепсії

0 42

Резюме. Результати Кокрейнівського систематичного огляду.

Дослідження ефективності протиепілептичних лікарських засобів

Епілепсія — поширене неврологічне захворювання, яке вражає близько 1% населення. Приблизно у 1/3 цих людей відзначають епілептичні напади, незважаючи на медикаментозне лікування. Прегабалін є одним із нових протиепілептичних препаратів, розроблених для покращення результатів лікування.

У серпні 2012 р. китайські вчені провели дослідження, мета якого — проаналізувати результати двох попередніх досліджень із залученням 753 пацієнтів та визначити ефективність і переносимість монотерапії прегабаліном у пацієнтів з епілептичними нападами. В одному дослідженні вчені вивчали вплив прегабаліну порівняно з ламотриджином у пацієнтів із нещодавно діагностованими епілептичними нападами, а в іншому — вплив прегабаліну порівняно з габапентином у госпіталізованих пацієнтів із рефрактерною епілепсією. Результати цього огляду опубліковані 17 жовтня 2012 р. в Кокрейнівській базі даних систематичних оглядів (Cochrane Database of Systematic Reviews).

Тоді вчені повідомили, що прегабалін та габапентин мають подібну переносимість і ефективність, але прегабалін поступається ефективністю (у монотерапії) в контролі епілептичних нападів порівняно з ламотриджином. Також відзначено, що недоліки прегабаліну більшою мірою виявлені у пацієнтів азіатської етнічної групи. У своїх висновках вчені підкреслили необхідність подальшого проведення клінічних досліджень застосування прегабаліну, оскільки наявна на той час доказова база щодо монотерапії цим препаратом не дозволяла з достатньою впевненістю оцінити його ефективність.

Враховуючи це, нещодавно британські вчені провели систематичний огляд трьох нових досліджень, мета якого — оцінка ефективності й переносимості прегабаліну як додаткового лікарського засобу для проведення терапії у пацієнтів із резистентною до терапії фокальною епілепсією. Результати цього огляду опубліковані в Кокрейнівській базі даних систематичних оглядів (Cochrane Database of Systematic Reviews) в липні 2019 р.

Вчені включили в огляд рандомізовані контрольовані дослідження, в яких порівнювали прегабалін із плацебо або прегабалін як доповнення до альтернативних протиепілептичних препаратів для людей будь-якого віку зі стійкою до лікування фокальною епілепсією. Первинним результатом вчені вважали зниження частоти виникнення епілептичних нападів на ≥50%. Вторинний результат — повна відсутність епілептичних нападів; відміна терапії з будь-яких причин; відміна лікування у зв’язку з побічними ефектами; кількість пацієнтів, у яких розвинулися побічні ефекти.

Чи вдасться знизити частоту нападів за допомогою прегабаліну?

Автори проаналізували результати дев’яти рандомізованих контрольованих випробувань (3327 учасників). У семи дослідженнях порівнювали прегабалін із плацебо. Оцінюючи первинний результат, вчені зазначили, що учасники, які застосовували прегабалін, значно частіше досягали ≥50% зниження частоти нападів порівняно з групами плацебо. Згідно з результатами випробувань, шанси на поліпшення стану подвоюються при підвищенні дози прегабаліну з 300 до 600 мг/добу, що підтверджує дозозалежність ефекту.

Вчені окремо зазначили, що застосування прегабаліну значно асоційовано з досягненням повної відсутності епілептичних нападів. Зауважимо, що учасники з різних причин і у зв’язку з побічними ефектами частіше припиняли лікування прегабаліном порівняно з тими, хто отримував плацебо. Атаксію, запаморочення, сонливість, збільшення маси тіла і втому більше пов’язували з прийомом прегабаліну, ніж із плацебо. Серед найпоширеніших побічних ефектів відзначено збільшення маси тіла і головний біль.

У трьох дослідженнях вчені порівнювали прегабалін із трьома препаратами: ламотриджином, леветирацетамом і габапентином. Пацієнти, які застосовували прегабалін, досягали на >50% зниження частоти епілептичних нападів частіше, ніж ті, хто отримував ламотриджин, але не леветирацетам або габапентин. Вчені не виявили суттєвих відмінностей між прегабаліном і ламотриджином при досягненні повної відсутності епілептичних нападів, але зазначили, що значно менша кількість учасників досягли звільнення від нападів при додаванні до терапії прегабаліну порівняно з леветирацетамом. Дослідники зазначили, що відміна лікування у зв’язку з побічними ефектами виявлялася частіше у пацієнтів, які приймали прегабалін, ніж у тих, хто отримував ламотриджин та леветирацетам. Не було жодних повідомлень стосовно цього результату щодо прегабаліну порівняно з габапентином. Вчені не виявили значних відмінностей між прегабаліном, ламотриджином, леветирацетамом і габапентином при їх порівнянні щодо припинення лікування внаслідок будь-яких причин або побічних ефектів.

Ефективність прегабаліну залежить від дозування

Прегабалін у застосуванні як допоміжний препарат для лікування пацієнтів із резистентною фокальною епілепсією значно ефективніший, ніж плацебо, у досягненні такого показника, як зниження частоти виникнення епілептичних нападів на ≥50%. У короткостроковій перспективі (від 12 до 14 тиж) 150–600 мг/добу прегабаліну з негайним вивільненням, що застосовується два–три рази на добу, може значно знизити частоту епілептичних нападів у дорослих зі стійкою до лікування епілепсією. Застосування прегабаліну негайного вивільнення у дозуванні 600 мг/добу може також значно підвищити частоту досягнення відсутності епілептичних нападів серед людей із резистентною фокальною епілепсією, але пов’язане зі значно вищою частотою відміни лікування порівняно з плацебо. Прегабалін асоціюється з такими побічними ефектами: атаксія, запаморочення, втома, сонливість і збільшення маси тіла. Дані свідчать про те, що між прегабаліном і деякими іншими наявними на сьогодні протиепілептичними препаратами, а саме габапентином, леветирацетамом і ламотриджином, немає істотної різниці в ефективності та ризику. На сьогодні немає даних щодо ефективності прегабаліну порівняно з плацебо або застосування прегабаліну у дітей.

  • Panebianco M., Bresnahan R., Hemming K., Marson A.G. (2019) Pregabalin add-on for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst. Rev.,  7: CD005612.
  • Zhou Q., Zheng J., Yu L., Jia X. (2012) Pregabalin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst. Rev., 10: CD009429.

Маріамі Шургая

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.