Постанова КМУ від 13 червня 2018 р. № 472

0 134

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. № 472 

Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

З метою реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, з перевезення пасажирів та інших послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо реалізації з 1 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цією постановою, до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій (далі — експериментальний проект).
  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, що додається.
  3. Міністерству фінансів забезпечити:

щоквартальне подання звіту про результати реалізації експериментального проекту;

разом з Державною фіскальною службою здійснення заходів, необхідних для реалізації експериментального проекту.

Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2018 р. № 472

ПОРЯДОК 
реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем (далі — експериментальний проект).

2. Терміни в цьому Порядку використовуються у такому значенні:

1) новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначена для реєстрації розрахункових операцій (далі — новітня модель комплексу) — технологічне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування реєстраторів розрахункових операцій;

2) контрольно-звітна інформація — інформація, яку необхідно подавати до ДФС дротовими або бездротовими каналами зв’язку згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон);

3) фіскальна пам’ять новітньої моделі комплексу — програмно-технічний комплекс, призначений для одноразового внесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкових даних про обсяг розрахункових операцій, які неможливо змінити або знищити без пошкодження самого комплексу;

4) система зберігання і збору даних про розрахункові операції (далі — система зберігання даних) — система, призначена для збору даних про розрахункові операції в базі даних системи обліку даних про розрахункові операції, для функціонування якої використовується технологія, розроблена Національним банком;

5) система обліку даних про розрахункові операції (далі — система обліку даних) — програмно-технічний комплекс, що є компонентом системи зберігання даних.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в статті 2 Закону.

3. Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей комплексів, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем, які виявили заінтересованість щодо участі в експериментальному проекті.

4. Організаційне супроводження експериментального проекту здійснюється Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг (далі — Міжвідомча робоча група), утвореною Мінфіном протягом 15 днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій», до складу якої входять представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Національного банку (за згодою), Держспецзв’язку, Державного агентства з питань електронного урядування, неурядових організацій, діяльність яких спрямована на впровадження реформ, та представників бізнес-асоціацій.

5. Міжвідомча робоча група:

1) забезпечує після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій» координацію роботи членів Міжвідомчої робочої групи з розгляду поданих виробниками (постачальниками) новітніх моделей комплексів пропозицій щодо таких моделей та зазначених у пункті 6 цього Порядку документів;

2) забезпечує протягом місяця після надходження зазначених пропозицій попередню перевірку дотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів та узагальнює інформацію про дотримання/недотримання вимог щодо здійснення таких функцій;

3) подає Мінфіну за результатами розгляду пропозицій виробників (постачальників) наступного робочого дня після завершення зазначеної попередньої перевірки пропозиції щодо включення або відмови у включенні новітніх моделей комплексів до переліку таких моделей;

4) надсилає виробникам (постачальникам) у разі недотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів інформацію із зазначенням причин такого недотримання.

6. Виробники (постачальники) подають Міжвідомчій робочій групі пропозиції щодо новітніх моделей комплексів разом з описом їх технології, процесу виконання ними фіскальної функції, розрахункової операції, програмних або програмно-технічних складових моделі; даними про основні конструктивні та функціональні параметри; структурними схемами систем; підтвердження відповідності таких моделей згідно з вимогами Закону України«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та інших нормативно-правових актів, а у разі потреби — висновки про їх відповідність зазначеним вимогам та правилам роботи, визначеним Національним банком; інформацію про центри сервісного обслуговування.

7. До новітніх моделей комплексів застосовуються на період проведення експериментального проекту вимоги, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199«Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362) і від 2 березня 2016 р. № 149«Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 802), з урахуванням таких особливостей:

1) програмні комплекси повинні забезпечувати:

виконання розрахункової операції та передачі контрольно-звітної інформації до системи обліку даних в режимі реального часу;

друкування розрахункових та інших звітних документів;

збереження даних про опис товарів, фіскальної інформації, даних, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти про розрахункові операції;

використання електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» для здійснення технологічних операцій;

використання технології, розробленої Національним банком, або електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» для захисту від підміни та модифікації даних реєстраторів;

2) програмно-технічні комплекси повинні складатися з таких вузлів:

програмно-технічний засіб, де зберігаються дані про опис товарів, фіскальна інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти про розрахункові операції;

годинник-календар з окремим елементом живлення;

процесор, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами новітньої моделі комплексу, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до його складу, а також виконує операції з формування звітів про розрахункові операції та розрахункових документів, внесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті;

запам’ятовувальний пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення новітньої моделі комплексу (програмну пам’ять);

модуль безпеки, що згідно з технологією, розробленою Національним банком, забезпечує здійснення контролю за відсутністю спотворення або знищення даних про розрахункові операції для новітньої моделі комплексу, що створює контрольну стрічку в електронній формі.

8. Координація дій щодо реалізації експериментального проекту здійснюється Мінфіном.

Мінфін:

1) затверджує на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи перелік новітніх моделей комплексів, які беруть участь в експериментальному проекті, надсилає його до ДФС і оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті;

2) узагальнює подані Міжвідомчою робочою групою пропозиції щодо новітніх моделей комплексів;

3) узагальнює подані ДФС висновки та інформацію про хід реалізації експериментального проекту і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо його подальшої реалізації;

4) інформує громадськість про реалізацію експериментального проекту шляхом щомісячного оприлюднення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті;

5) за результатами реалізації експериментального проекту розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавства;

6) готує звіт про результати реалізації експериментального проекту та подає його Кабінетові Міністрів України;

7) готує після завершення експериментального проекту за результатами його реалізації перелік новітніх моделей комплексів, які не підлягають зняттю з реєстрації.

9. ДФС:

1) забезпечує протягом трьох робочих днів з дня надходження затвердженого Мінфіном переліку новітніх моделей комплексів, які беруть участь в експериментальному проекті, реєстрацію таких моделей у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій. При цьому реєстрація новітніх моделей комплексів у зазначеному Реєстрі здійснюється до 1 квітня 2019 року;

2) організовує роботу територіальних органів ДФС з реалізації експериментального проекту та реєстрації новітніх моделей комплексів;

3) здійснює узагальнення та аналіз контрольно-звітної інформації, що надходить до системи обліку даних через новітні моделі комплексів;

4) проводить оцінку своєчасності, повноти, захищеності даних, що надходять до системи обліку даних і зберігаються в системі зберігання даних;

5) узагальнює дані про хід реалізації експериментального проекту, пропозиції, подані територіальними органами ДФС, центрами сервісного обслуговування та користувачами новітніх моделей комплексів, готує та подає висновки Мінфіну;

6) скасовує після завершення експериментального проекту реєстрацію новітніх моделей комплексів, крім тих моделей, що включені до переліку новітніх моделей комплексів, які не підлягають зняттю з реєстрації;

7) готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

10. Користувачами новітніх моделей комплексів є суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія Законута/або які виявили заінтересованість щодо участі в експериментальному проекті та придбали новітню модель комплексу.

11. Користувачі новітніх моделей комплексів:

1) застосовують новітні моделі комплексів, здійснюють їх реєстрацію, введення в експлуатацію, використання, технічне обслуговування, передачу захищеної контрольно-звітної інформації в порядку та у спосіб, визначені нормативно-правовими актами та цим Порядком;

2) здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі з використанням новітніх моделей комплексів;

3) можуть подавати до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо функціонування новітніх моделей комплексів;

4) несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій згідно із законом.

12. Обмін інформацією про хід реалізації експериментального проекту між Мінфіном, ДФС та користувачами новітніх моделей комплексів здійснюється в електронній формі або шляхом безпосереднього автоматизованого обміну електронними даними.

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.