ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

0 55

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту

У наказі Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473:

у пункті 1:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

2) форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах» та Інструкцію щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально- профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» та Інструкцію щодо її заповнення;

у пункті 1:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

2) форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах» та Інструкцію щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» та Інструкцію щодо її заповнення;

5) форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструкцію щодо її заповнення;

6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

5) форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструкцію щодо її заповнення;

6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

7) листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

7) форму первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» та Інструкцію щодо її заповнення;

8) норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів.

8) норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’ я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів;

9) форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення.

ЛИСТОК ПРИЗНАЧЕНЬ

препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого __________

Хворий(а) ___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Хворий(а) прийнятий(а) «___»_________________ 20___ року

Діагноз______________________________________________________

Форма первинної облікової документації № 129-11/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ

Листок призначень

препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого __________

Хворий(а) ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Дата призначення (число, місяць, рік)

Назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо)

Час введення/ приймання препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

Доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення

Дата призначення (число, місяць, рік)

Назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо)

Дата (число, місяць, рік) та час введення/ приймання препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

Доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення

Директор Медичного департаменту В. Кравченко

Директор Медичного департаменту В. Кравченко

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129- 11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» (далі — форма № 129-11/о).

2. Форма № 129-11/о заповнюється у разі призначення лікуючим лікарем хворому препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, про що має бути зроблений запис у «Медичній карті стаціонарного хворого» форма № 003/о (далі — форма № 003/о) або у «Медичній карті амбулаторного хворого» форма № 025/о (далі — форма № 025/о).

3. Над таблицею проставляється номер медичної карти, прізвище, ім’я та по батькові хворого.

4. У графі 1 зазначається дата призначення препарату

наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

5. У графі 2 розбірливо вказується назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

6. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис лікуючого лікаря, який призначив наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.

7. У графі 4 вказуються дата і час введення/приймання призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

8. У графі 5 вказується доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору відповідно до дати призначення, зазначеної у графі 1 або, який вводиться/приймається відповідно до дати і часу, зазначених у графі 4.

9. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, яка виконала призначення лікаря.

10. Форма № 129-11/о зберігається у медичній карті хворого (форма № 003/о або форма № 025/о) протягом строку встановленого для зберігання відповідної медичної карти.

11. У разі виконання призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим вдома, форма № 129-11/о після виконання цих призначень повертається до закладу охорони здоров’я та зберігається у медичній карті хворого.

Директор Медичного департаменту В. Кравченко

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації № 129-12/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ

ЖУРНАЛ

реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я

Розпочато «_____»_______________ 20______ року

Закінчено «_____»____________ 20______ року

Дата (число, місяць, рік)

Серія та номер(и) бланка(ів)

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала бланк(и)

Підпис особи, яка отримала бланк(и)

Дата повернення зіпсованого бланку (число, місяць, рік)

Серія та номер зіпсованого бланку

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка повернула бланк(и), та підпис

Дата (число, місяць, рік) та номер акта про знищення

надходження бланків до закладу охорони здоров’я або відокремленого структурного підрозділу

видачі бланків лікарю або фельдшеру

Директор Медичного департаменту В. Кравченко

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» (далі — форма № 129-12/о).

2. Форма № 129-12/о заповнюється особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладі охорони здоров’я або його відокремленому структурному підрозділі.

3. У графі 1 зазначаються дата надходження спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) до закладу охорони здоров’я або його відокремленого структурного підрозділу, дата видачі відповідальною особою бланка(ів) лікарю або фельдшеру.

4. У графі 2 зазначаються серія та номер(и) спеціального рецептурного бланку(ів) форми № 3 (ф-3), які надійшли до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу або видані лікарю, фельдшеру. Номери спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), якщо вони йдуть підряд, можуть зазначатись як початковий та через дефіс кінцевий номери.

5. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря або фельдшера), яка отримала спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3). У разі одночасного отримання однією особою декількох серій чи різних номерів спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у графі 4 може бути застосована об’єднуюча дужка, після якої особа ставить власний підпис.

6. Графи 5-8 заповнюються у разі повернення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3). У графах 5, 6 особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зазначаються дата повернення бланку, серія та номер бланку.

7. У графі 7 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря або фельдшера), яка повернула зіпсований спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3).

8. У графі 8 зазначаються дата та номер акта про знищення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).

9. Форма № 129-12/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу та печаткою закладу охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу).

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-12/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу.

12. Строк зберігання форми № 129-12/о — 5 років.

Директор Медичного департаменту В. Кравченко

У наказі Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»:

Виключити абзац тридцять третій пункту 1

1. Затвердити форми медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях):

1. Затвердити форми медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях):

форма № 090/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення»

форма № 090/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення»

форма № 091/о «Листок призначення лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень»

форма № 092/о «Повідомлення про травму невиробничого характеру»

форма № 092/о «Повідомлення про травму невиробничого характеру»

Интересная информация для Вас:

  • Додаток до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2018 р. № 1244
  • Додаток 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08.11.2017 р. № 1384
  • Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня 2017 року
  • Додаток 3 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2017 р. № 247
  • Додаток 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2017 р. № 564
  • Додаток 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.06.2017 р. № 627
  • Додаток 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.06.2017 р. № 627
  • Додаток 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2018 р. № 1572
  • Додаток 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2016 р. № 1153
  • Додаток 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.08.2018 р. № 1479

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.