Недрібноклітинний рак легені: виявлено ранній маркер рецидиву

0 25

Резюме. Проведено аналіз взаємозв’язку передопераційної втрати м’язової маси та ризику раннього післяопераційного рецидиву недрібноклітинного раку легені у пацієнтів із повністю резектованими N2-позитивними лімфатичними вузлами середостіння.

Актуальність

Виживаність хворих після хірургічного лікування недрібноклітинного раку легені (NSCLC) з метастазами в медіастинальних лімфатичних вузлах (N2) залишається незадовільною. Навіть при добре виконаній операції та видалених лімфатичних вузлах ранній рецидив захворювання є досить частим ускладненням. Визначення чинників, які б давали можливість виявляти ранні ознаки рецидиву, могло б значно покращити лікування пацієнтів із цією тяжкою патологією. Визначення ранніх маркерів імовірного рецидиву захворювання дозволить виявити категорію пацієнтів, які мають найвищий ризик раннього рецидиву, і планувати певні зустрічні клінічні кроки. Відомо, що втрата м’язової маси є поганим прогностичним фактором у пацієнтів із раком легені III–IV стадії як дрібноклітинного, так недрібноклітинного походження, які отримують курс хіміотерапії. Такі ж ознаки виявляли і для хворих недрібноклітинним раком I стадії. Однак науково обґрунтованих підтверджень, які би базувалися на дослідженнях взаємозв’язку між втратою м’язової маси та раннім післяопераційним рецидивом, не проводилося. Мета дослідження — встановити взаємозв’язок втрати м’язової маси та раннього рецидиву пухлинного процесу недрібноклітинного раку легені. Робота виконана під керівництвом Такума Цукіока (Takuma Tsukioka) з відділення торакальної хірургії Університетської лікарні міста Осака, Японія. Її результати надруковано у виданні «Аннали торакальної та серцево-судинної хірургії» («Annals Thoracic and Cardiovascular Surgery»).

Матеріал та методи

Ретроспективно проаналізували дані 47 пацієнтів чоловічої статі з повністю видаленими метастатичними лімфатичними вузлами середостіння під час  резекції пухлини легені із недрібноклітинним раком. Ранній рецидив визначали, якщо було діагностовано протягом 1 року після операції наявні ознаки рецидиву пухлини. Як первинну ознаку рецидиву визначали втрату м’язової маси. Для цього використовували м’язовий індекс L3 (площа поперечного перерізу м’язів на рівні L3/поперекового відділу, нормалізована по висоті) як клінічне вимірювання втрати м’язової маси, яка мала значення ≤52,4 см22. Для  підтвердження відсутності аліментарної складової втрати маси визначали також харчовий індекс: клінічний показник харчового статусу, який розраховується за рівнем альбуміну в сироватці крові та загальною кількістю лімфоцитів периферичної крові, рівень карциноембріонального антигену, рівні С-реактивного білка,  співвідношення нейтрофілів/лімфоцитів. Останній показник був значно вищим у пацієнтів із втратою м’язової маси, ніж у тих, хто цього не мав (р=0,030).

Результати

Середній період спостереження становив 37 міс, протягом яких у 37 пацієнтів відзначали рецидиви захворювання та у 18 — ранні рецидиви. Першими рецидивуючими ділянками були легені в 10, кістки — у 9, лімфатичні вузли — у 9, печінка — у 3, головний мозок — у 3, надниркова залоза —  у 2, а також канцероматоз нирки плеври. Першими рецидивними місцями у разі раннього рецидиву були кістка — у 7, лімфатичні вузли, легені та печінка — у 3, а також надниркова залоза, мозок та карциноматозний плеврит — у одного пацієнта. Ранній рецидив супроводжувався низькою 5-річною виживаністю порівняно з тими, хто не мав такого ускладнення: 6 та 64% відповідно (р<0,01). Ранні рецидиви були тісно пов’язані із втратою м’язової  маси та розмірами первинної пухлини, а також підвищеним рівнем карциноембріонального антигену >5,0 нг/мл.

Висновки

Проаналізувавши отримані результати, автори дослідження стверджують, що рання втрата  м’язової маси є незалежним предиктором раннього рецидиву раку легені із видаленими, ураженими метастатичним процесом лімфатичними вузлами середостіння. Загальне системне запалення, спричинене пухлинним процесом, може бути одним із факторів, який зумовлює втрату м’язової тканини і є поганим прогностичним фактором раннього рецидиву захворювання. Автори вважають, що визначення показника втрати м’язової маси може стати новим біомаркером для визначення стратегії лікування пацієнтів із N2-позитивним недрібноклітинним раком легені.

  • Tsukioka T., Izumi N., Kyukwang C. (2018) Loss of Muscle Mass Is a Novel Predictor of Postoperative Early Recurrence in N2-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. Ann. Thorac.  Cardiovasc. Surg.,  24(3): 121–126. doi: 10.5761/atcs.oa.17-00215.

Олександр Осадчий

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.