Національний перелік основних лікарських засобів потребує перегляду — Валерія Лутковська

0 70

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з поданням щодо забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров’я, зокрема на отримання безоплатно та на пільгових умовах лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

До такої ситуації призвело набрання чинності постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів Украї­ни». Вказаний документ позбавляє значну кількість найвразливіших категорій пацієнтів права на отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів більше ніж 500 життєво необхідних лікарських засобів.

До офісу Омбудсмана вже надходять непо­одинокі звернення від громадян і представників громадських організацій щодо порушення права на охорону здоров’я у зв’язку з дією вказаного документа.

Так, до 1 липня 2017 р. пацієнти з окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування мали право на отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів лікарських засобів, зазначених у переліку лікарських засобів віт­чизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Натомість Постановою КМУ № 180 вказаний перелік скасовано. На сьогодні пацієнтам безоплатно та пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, до якого входить 450 міжнародних непатентованих назв.

«У контексті зазначеного зауважу, що на сьогодні існує величезний ризик залишення пацієнтів без необхідних їм лікарських засобів, що може призвести до ускладнення перебігу захворювання та незворотних процесів — аж до летальних випадків», — зазначила В. Лутковська.

За її словами, у зоні ризику опинилися діти, у тому числі діти-інваліди; учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи; пенсіонери, інваліди I і II груп; ветерани військової служби та силових структур; діти з багатодітних сімей; жертви нацистських переслідувань; особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами; реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.

У зв’язку з вказаним В. Лутковська звернулася до Прем’єр-міністра України з пропозицією вжити невідкладних заходів нормативно-правового характеру для врегулювання окресленої проблеми з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я.

УПОВНОВАЖЕНИЙ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПРАВ ЛЮДИНИ

№ 1-2034/17-45 від 5 вересня 2017 р.

Прем’єр-міністрові України
Гройсману В.Б.

ПОДАННЯ

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров’я, зокрема на отримання безоплатно та на пільгових умовах лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування

Шановний Володимире Борисовичу!

Останнім часом до мене надходять непоодинокі звернення громадян та представників громадських організацій щодо порушення прав пацієнтів на забезпечення безоплатно та на пільгових умовах лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Згідно зі змінами, внесеними зазначеною постановою, значну кількість найуразливіших категорій пацієнтів позбавлено права на отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів більше ніж 500 життєво необхідних лікарських засобів (обґрунтування викладеної проблеми наведено в додатку).

У такій ситуації опинилися пацієнти, які мають онкологічні, соціально небезпечні, гематологічні, орфанні (рідкісні), ендокринні, системні, інфекційні, психічні, серцево-судинні захворювання; пацієнти, які перенесли трансплантацію, та особи, які потребують гемодіалізу.

Керуючись статтями 3, 13, 15, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», прошу вжити невідкладних заходів нормативно-правового характеру для врегулювання окресленої вище проблеми з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я та про прийняті рішення поінформувати в установлений законом строк.

Додаток: на 2 арк.

З повагою В.В. Лутковська

Додаток

Обґрунтування необхідності врегулювання питання перегляду Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

До 1 липня 2017 р. пацієнти з окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (далі — пацієнти) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (далі — постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303) у разі амбулаторного лікування мали право на отримання без­оплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів лікарських засобів, зазначених у Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі — Перелік лікарських засобів), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету».

До зазначеного Переліку лікарських засобів входило майже 1000 назв діючих речовин лікарських засобів.

Однак з 1 липня 2017 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», згідно з якою постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 втратила чинність.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 180 до абзацу другого пункту 1 постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 внесено зміни, якими встановлено, що безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

До Національного переліку лікарських засобів на сьогодні включено майже 450 міжнародних непатентованих назв.

Водночас аналіз чинних нормативно-правових актів свідчить, що внаслідок запровадження відпуску пацієнтам у разі амбулаторного лікування лікарських засобів, включених до Національного переліку (на відміну від раніше діючого Переліку лікарських засобів), пацієнтів позбавлено права на отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів більше ніж 500 життєво необхідних лікарських засобів.

У такій ситуації опинилися пацієнти, які мають онкологічні, соціально небезпечні, гематологічні, орфанні (рідкісні), ендокринні, системні, інфекційні, психічні, серцево-судинні захворювання; пацієнти, які перенесли трансплантацію, та особи, які потребують гемодіалізу.

Запровадження зазначених змін призвело до того, що питання отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів необхідних лікарських засобів стало проблемним для найвразливіших верств населення, серед яких діти, у тому числі діти-інваліди; учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; пенсіонери, інваліди I і II груп; ветерани військової служби та силових структур; діти з багатодітних сімей; жертви нацистських переслідувань; особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами; реа­білітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.

У контексті зазначеного зауважу, що на сьогодні існує величезний ризик залишення пацієнтів без необхідних їм лікарських засобів, що може призвести до ускладнення перебігу захворювання та незворотних процесів — аж до летальних випадків.

Представниками громадських організацій наголошується, що Експертним комітетом з відбору та використання основних лікарських засобів та Міністерством охорони здоров’я України без уваги залишено пропозиції, що надавалися громадськими організаціями з грудня 2016 р. щодо включення лікарських засобів, затверджених у клінічних настановах як найбільш ефективних, до Національного переліку. Крім того, до розроблення Національного переліку лікарських засобів не були залучені галузеві фахівці й представники громадських організацій.

З огляду на вищевикладене Національний перелік основних лікарських засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (у редакції постанови Кабінету Міністерства України від 16.03.2017 р. № 180, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 547), потребує перегляду з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.