МОЗ створено підприємство з впровадження еHEALTH

0 63

МОЗ створено підприємство з впровадження еHEALTHНаказом МОЗ України від 14.12.2017 р. № 1597 утворено Державне комерційне підприємство «Електронне здоров’я» (далі — Підприємство), що належить до сфери управління МОЗ України і є підзвітним йому. Також цим наказом затверджено статут підприємства, відповідно до якого Підприємство набуде прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Станом на 11:00 20 грудня дане Підприємство ще відсутнє в цьому реєстрі.

Завданнями підприємства, зокрема, є:

 • технічне та технологічне забезпечення створення, запровадження, експлуатації програмно-інформаційних комплексів системного ведення реєстрів, розробка та впровадження яких належить до компетенції МОЗ, а також реєстрів, що запроваджуються відповідно до законодавства України про охорону здоров’я;
 • розробка інтелектуальних систем управління електронними базами даних;
 • координація впровадження на місцях програмно-технічних засобів для користування електронними системами;
 • проведення сертифікації розроблених програмно-технічних засобів та ІТ-технологій;
 • надання інформації з електронних баз даних;
 • випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції;
 • створення автоматизованих систем та їх сервісне обслуговування;
 • надання послуг інтернету, провайдерська діяльність;
 • видавнича діяльність, у тому числі організація видання газет, журналів і бюлетенів;
 • оптова та роздрібна торгівля;
 • провадження підприємницької діяльності, у тому числі торговельної, посередницької, консалтингової, маркетингової, брокерської та дилерської;
 • надання послуг з перевезення та доставки вантажів, у тому числі в міжнародному сполученні;
 • розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
 • надання послуг електронного цифрового підпису та ін.

При цьому уточнюється, що види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюватимуться Підприємством лише після їх отримання.

Зазначається, що Підприємство здійснюватиме обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових, адміністративно-правових відносин, а також відносин у сфері управління персоналом, бухгалтерського обліку, податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, встановлених законодавством. Персональні дані оброблятимуться у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

Статутом передбачено, що зміни до нього можуть вноситися за рішенням МОЗ та підлягатимуть державній реєстрації в порядку, передбаченому законом. Однак зауважимо, що сам статут не проходив державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Підприємству дозволяється мати самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також товарний знак, який реєструватиметься відповідно до законодавства.

При цьому Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві господарського відання майном згідно із законодавством.

Джерелами формування майна Підприємства є:

 • державне майно, передане Підприємству МОЗ;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснюватиме МОЗ.

Також Підприємство має право:

 • реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, — за фіксованими державними цінами;
 • утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них, за погодженням МОЗ;
 • укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства та ін.

Підприємство оприлюднюватиме інформацію про свою діяльність шляхом розміщення її на власній веб-сторінці або на офіційному веб-сайті МОЗ у строки та в порядку, який визначатиме Кабінет Міністрів України.

Управління Підприємством здійнюватиметься через генерального директора, який призначатиметься МОЗ на підставі проведеного конкурсу.

Крім того, МОЗ відповідно до покладених завдань:

 • проводитиме моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживатиме заходів щодо поліпшення його роботи;
 • забезпечуватиме проведення внутрішніх аудитів діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом;
 • погоджуватиме призначення та звільнення заступників генерального директора Підприємства, юрисконсульта і головного бухгалтера Підприємства та ін.

Також статутом передбачена можливість створення при Підприємстві наглядової ради, члени якої призначатимуться (обиратимуться) МОЗ.

Прибуток Підприємства формуватиметься за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишатиметься у повному його розпорядженні та використовуватиметься відповідно до законодавства.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.