Медична реформа: МОЗ пропонує зміни до договорів про медичне обслуговування

0 129

Резюме. Відповідний проект Постанови Уряду винесено на громадське обговорення

Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України на громадське обговорення пропонується проект змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект Постанови).

Про що документ

Відповідно до пункту 4 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень, частини сьомої статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — Закон) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є :

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
  2. Установити, що:

1) типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зі змінами, внесеними цією Постановою, та Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в редакції, викладеній цією Постановою, застосовується до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договори), що укладаються на строк дії з 1 квітня 2020 р.;

2) договори, укладені на строк дії до 1 квітня 2020 р., не потребують переукладення після набрання чинності цією Постановою;

3) заклад охорони здоров’я або фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ)  на визначених в оголошенні умовах, вносять в електронну систему охорони здоров’я інформацію про медичне обладнання за наявності технічної можливості в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

4) вимога щодо функціонування системи забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором, передбачена додатком 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією Постановою, застосовується з 1 серпня 2020 р.

Проект Постанови розроблено з метою спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегулювання закупівлі всіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій, підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Проблема, яка потребує розв’язання

Згідно із Закон, НСЗУ здійснює оплату за надані пацієнтам медичні послуги на підставі договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договір).

Протягом 2018–2019 рр. НСЗУ укладала договори на надання первинної медичної допомоги. На сьогодні 1313 надавачів уклали договори на надання первинної медичної допомоги, з них — 1028 комунальних закладів охорони здоров’я, 135 приватних закладів охорони здоров’я та 150 фізичних осіб — підприємців. З наявних у країні комунальних закладів первинної допомоги майже 100% долучилися до змін та перейшли на нову, більш ефективну, модель фінансування — коли гроші йдуть за пацієнтом. Усі робочі місця лікарів у таких надавачів медичних послуг комп’ютеризовані на 92%. Оплата за такими договорами здійснюється відповідно до кількості поданих відповідному надавачу медичних послуг декларацій про вибір лікаря (на сьогодні вже 28 млн громадян вибрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та подали декларації).

Також з 1 квітня 2019 р. у Полтавській області проводиться пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. У рамках цього проекту НСЗУ уклало договори про надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги із 56 закладами охорони здоров’я. За такими договорами НСЗУ оплачує надання амбулаторних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги за глобальним бюджетом, а послуги стаціонарної допомоги оплачуються за окремий пролікований випадок, ураховуючи ресурси на його лікування відповідно до діагностично-споріднених груп. У 2020 р. усі види медичних послуг в Україні мають оплачуватися НСЗУ на підставі договорів. Однак наразі договір містить положення для закупівлі послуг лише первинної та вторинної медичної допомоги. У зв’язку з чим виникла необхідність врегулювати положення щодо істотних умов договору для інших видів медичних послуг.

У зв’язку із розвитком функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я на сьогодні є можливість внесення більшості інформації для укладення і виконання договору про медичне обслуговування в систему. Це дозволить значно спростити процеси укладення договорів та багаторазового використання інформації в електронній системі охорони здоров’я для різних типів договорів, що потребує відповідних змін у порядок укладення договорів. Крім того, у процесі виконання договорів виникла необхідність уточнити умови подання звітності та оплати, моніторингу та запровадження положень щодо співпраці сторін для удосконалення медичного обслуговування та системи внутрішнього контролю надавачем якості надання медичних послуг за договором для фокусування на інтересах пацієнта та недопущення порушень умов договору. Новий порядок укладення договору про медичне обслуговування населення передбачатиме, що проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій розробляються НСЗУ та погоджуються МОЗ України. Тому проектом Постанови вносяться зміни у відповідні положення про НСЗУ та МОЗ для закріплення за ними відповідних повноважень.

З метою дозволити здійснювати попередню оплату послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги проектом Постанови вносяться зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Крім того, для приведення законодавства про методику розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» виникла необхідність закріпити повноваження НСЗУ щодо затвердження референтних закладів та використання результатів розрахунків для формування проекту програми медичних гарантій.

З метою забезпечення покриття пацієнтів медичними послугами за програмою медичних гарантій на відповідній території, проектом Постанови також пропонується додати консультації з НСЗУ при створенні госпітальних округів.

Суть проекту акта

Проектом Постанови пропонується затвердити зміни до:

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» від 25 квітня 2018 р. № 410;

Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 25 квітня 2018 р. № 410 (далі — порядок укладення договору);

Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 25 квітня 2018 р. № 410 (далі — типова форма договору);

Положення про МОЗ України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267;

Положення про НСЗУ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної служби здоров’я України» від 27 грудня 2017 р. № 1101;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23 квітня 2014 р. № 117;

Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075;

Порядку створення госпітальних округів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 932.

Ключові зміни, що вносяться проектом Постанови

Для закупівлі різних видів медичних послуг у порядку укладення договорів передбачаються такі нововведення:

— для того щоб суб’єкти господарювання більш чітко розуміли та могли прогнозувати обсяг послуг, що надаватимуться за договором, а пацієнти могли розраховувати на належний рівень послуг за договором, вводяться нові поняття:

  • «умови закупівлі» — вимоги до наявності обладнання, медичного персоналу, умов надання медичних послуг тощо, без яких суб’єкт господарювання не зможе належним чином надавати пацієнтам послуги за програмою медичних гарантій;
  • «специфікації» — опис, що саме має надати пацієнту суб’єкт господарювання, щоб отримати оплату від НСЗУ;
  • специфікації та умови закупівлі будуть розроблятися НСЗУ та узгоджуватися з МОЗ України;

— суб’єкти господарювання більше не будуть зобов’язані вносити в заявку детальну інформацію про себе та додавати до неї велику кількість додатків. Натомість буде використовуватись інформація з електронної системи охорони здоров’я, яка має завжди підтримуватися в актуальному стані;

— НСЗУ буде зобов’язана публікувати в оголошенні більш детальну інформацію, що стосується майбутніх договорів, зокрема умови закупівлі та специфікації, строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ. Для того щоб суб’єкти господарювання більш чітко розуміли умови майбутньої співпраці з НСЗУ, до оголошення в обов’язковому порядку має додаватися проект додатку до договору для відповідного виду медичних послуг;

— суб’єкти господарювання більше не витрачатимуть час на підготовку проекту договору. Натомість проект договору буде готувати НСЗУ (за наявності затвердженого бюджетного призначення).

Зміни до типової форми договору

— запроваджуються положення з постійної співпраці сторін над удосконаленням медичного обслуговування за договором, зокрема шляхом проведення консультацій, надання надавачу рекомендацій, створення та функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування. За результатами співпраці сторонами договору буде складатися план удосконалення виконання договору;

— уточнюється мета моніторингу: допомогти надавачам забезпечити пацієнтів якісними медичними послугами та у разі виявлення перешкод спільно з НСЗУ скласти план заходів з удосконалення медичного обслуговування за відповідним договором, який після підписання сторонами буде невід’ємною частиною договору;

— з метою балансу інтересів сторін договору закріплюються підстави для його проведення за місцем надання послуг та норма про недопущення перешкоджання процесу медичного обслуговування внаслідок такого моніторингу;

— уточнюються строки подачі звітності. Так, якщо надавач не встигне подати звіт до граничного строку, такий звіт підлягатиме подачі та оплаті лише разом зі звітом за наступний звітний період;

— тепер при зверненні до надавача медичних послуг пацієнти зможуть бачити, що такий надавач надає послуги за програмою медичних гарантій завдяки інформаційним матеріалам, які мають розміщуватися в місцях надання медичних послуг;

— з метою контролю за раціональним використанням бюджетних коштів і недопущення їх нецільового перевитрачання встановлюються чіткі умови, за дотримання яких медичні послуги будуть оплачені за договором:

  • наявність направлення в електронній системі охорони здоров’я (крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається);
  • дотримання специфікації;
  • внесення в систему підтверджуючої медичної документації;

— з метою стимулювання надавачів щодо дотримування умов договору вводиться специфічна відповідальність за окремі порушення;

— додаток 2 до типової форми договору викладається у новій редакції для врахування можливості закупівлі усіх видів послуг, крім первинної медичної допомоги, що містить гнучкі положення для заповнення умов звітування та оплати надання різних видів медичних послуг;

— створюються умови для впровадження системи забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором.

Новий порядок діятиме з 1 квітня 2020 р.

Новий порядок укладення та форма договору застосовуватиметься до договорів, які укладатимуться на строк з 1 квітня 2020 р., переукладання чинних договорів не вимагається.

Уточнено порядок затвердження проектів специфікацій та умов закупівель медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Закріплюються повноваження НСЗУ, які необхідні для укладення та виконання договору за програмою медичних гарантій згідно з новим порядком.

Надається можливість попередньої оплати послуг за договором державним і комунальним закладам охорони здоров’я до 60% суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором.

Зміни до Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування: уточнюється можливість використання результатів розрахунків за методикою для розрахунку коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги за програмою медичних гарантій та від МОЗ України до НСЗУ передається повноваження визначати референтні заклади охорони здоров’я.

Куди надавати пропозиції
Пропозиції та зауваження щодо проекту Постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації за адресою: вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, МОЗ України, Директорат медичних послуг, тел.: (044) 254 04 11, e-mail: moz2000677@gmail.com

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua, rada.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.