Фактори ризику та профілактика жовчнокам’яної хвороби

0 45

Резюме. Дослідження зв’язку між наявністю метаболічно-аномального ожиріння та розвитку жовчнокам’яної хвороби.

Ускладнення жовчнокам’яної хвороби

Вік, ожиріння та метаболічний синдром — відомі фактори ризику утворення каменів у жовчному міхурі, проте спільний вплив цих різних факторів ризику на утворення каменів у жовчному міхурі досі не вивчено. Виникнення каменів у жовчному міхурі та пов’язаних із цим станом ускладнень — поширені захворювання в усьому світі. Приблизно 6–20% населення мають камені в жовчному міхурі, деякі дослідження підтвердили, що частота виявлення каменів становить 0,6–1,39% на рік у Тайвані та Європі. Крім того, в окремих групах, особливо у пацієнтів із цирозом печінки та цукровим діабетом 2-го типу, захворюваність на жовчнокам’яну хворобу становить 2–5% на рік. У понад 20% людей із жовчнокам’яною хворобою розвиваються жовчні коліки або пов’язані з жовчнокам’яною хворобою ускладнення, включаючи гострий панкреатит, холангіт, холецистит і просування каменів у загальний жовчний проток.

Результати кількох досліджень свідчать, що вік, стать, індекс маси тіла, наявність неалкогольної жирової хвороби печінки, цукрового діабету 2-го типу та інсулінорезистентності мають зв’язок із розвитком жовчнокам’яної хвороби. Крім того, у людей з метаболічними порушеннями відзначають високий ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Підвищений індекс маси тіла і наявність ожиріння також підвищують ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Оскільки у пацієнтів з ожирінням та різними метаболічними порушеннями можуть бути наявні серцево-судинні захворювання або цукровий діабет, вчені визначили підтипи ожиріння, використовуючи метаболічні фактори: метаболічно-здоровий фенотип без ожиріння (МЗБО), метаболічно-здоровий з ожирінням (МЗЗО), метаболічно-аномальний без ожиріння (МАБО) та метаболічно-аномальний з ожирінням (МАЗО). Дослідження продемонстрували, що фенотип МАЗО має найвищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, хронічної хвороби нирок і виникнення колоректальної неоплазії порівняно з МЗЗО- та МАБО-особами. Однак зв’язок між виникненням каменів у жовчному міхурі і цими чотирма фенотипами досі не вивчений. Вік також є одним із основних факторів ризику, який позитивно корелює з утворенням каменів у жовчному міхурі. Однак невідомо, чи ці фактори ризику роблять однаковий внесок для осіб молодшого та старшого віку.

Дослідники з Християнського госпіталю Чанхуа (Changhua Christian Hospital) провели дослідження в Тайвані, мета якого — проаналізувати вплив факторів ризику, включаючи вік, наявність метаболічного синдрому і ожиріння, на формування каменів у жовчному міхурі. Результати дослідження опублікували в журналі «BMC Gastroenterology» в липні 2019 р.

Вплив метаболічного синдрому і ожиріння на утворення каменів

Усі учасники пройшли дослідження сироватки крові з визначенням рівня глюкози, глікованого гемоглобіну (HbA1c), загального холестерину, ліпопротеїнів високої щільності, ліпопротеїнів низької щільності, тригліцеридів, виявлення поверхневого антигену гепатиту В і антитіл до вірусу гепатиту С, а також кожному було проведено ультразвукове дослідження черевної порожнини, вимірювання артеріального тиску, окружності талії.

Взяли участь у ретроспективному поперечному дослідженні 3190, у тому числі — 207 (6,5%) учасників із жовчнокам’яною хворобою і 986 (30,9%) — з метаболічним синдромом. Кількість учасників у кожному фенотипі становила: 1633 (51,2%) — з фенотипом МЗБО, 571 (17,9%) — з фенотипом МЗЗО, 292 (9,2%) — з фенотипом МАБО і 694 (21,8%) — з фенотипом МАЗО. Учасники фенотипів МАЗО і МАБО були старші за віком і мали вищий рівень артеріального тиску, підвищені рівні глюкози в сироватці крові, підвищені рівні біохімічних показників функції печінки (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, лужної фосфатази і гамма-глутамілтрансферази, крім білірубіну), гірші показники ліпідного профілю, рівня сечової кислоти у крові та функції нирок (вміст залишкового азоту сечовини та креатиніну в крові) порівняно з особами з фенотипами МЗБО та МЗЗО.

Наявність метаболічно-аномального фенотипу провокує утворення каменів у жовчному міхурі

Загалом у 98 (10%) учасників з метаболічним синдромом діагностували жовчнокам’яну хворобу, але тільки у 109 (5%) наявні камені в жовчному міхурі серед осіб без метаболічного синдрому. Середній вік учасників дослідження становив 50 років і ефект взаємодії був статистично значущим у двох підгрупах, розділених за віком як молодших та старше 50 років. Результати дослідження виявили вищу частоту утворення каменів у жовчному міхурі та у групі осіб як із фенотипом МАЗО, так і у МАБО порівняно з особами з фенотипом МЗЗО і МЗБО. Частота наявності каменів у жовчному міхурі була однаковою в учасників молодого віку (<50 років) з фенотипом МАЗО порівняно зі старшими учасниками (≥50 років) з фенотипом МЗБО (7,2 проти 6,8%).

Результати дослідження продемонстрували, що фенотип — незалежний фактор ризику розвитку каменів у жовчному міхурі в учасників <50 років. Проте в учасників віком ≥50 років тільки наявність вірусного гепатиту С була значущим незалежним фактором для розвитку каменів у жовчному міхурі. Статистично значущих відмінностей між фенотипами МЗБО, МЗЗО і МАЗО (≥50 років) не виявлено.

Дотримання дієти та виконання регулярних фізичних вправ запобігають ризику розвитку жовчнокам’яної хвороби

Результати ретроспективного дослідження демонструють підвищений ризик розвитку каменів у жовчному міхурі у людей молодого (<50 років) віку з метаболічним синдромом та ожирінням. В осіб із фенотипом МАЗО і МАБО частіше виявляли камені у жовчному міхурі, ніж в учасників із фенотипом МЗЗО і МЗБО, незалежно від віку (<50 або ≥50 років). Поширеність жовчнокам’яної хвороби серед молодого населення з метаболічними порушеннями і ожирінням дорівнювала частоті захворюваності у метаболічно-здорових людей віком ≥50 років без ожиріння. Дієта та фізичні вправи можуть бути корисні для груп осіб високого ризику для запобігання утворенню каменів у жовчному міхурі.

  • Su P.Y., Hsu Y.C., Cheng Y.F. et al. (2019) Strong association between metabolically-abnormal obesity and gallstone disease in adults under 50 years. BMC Gastroenterol., 19(1): 117.

Маріамі Шургая

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.