ДРС проведено моніторинг висвітлення державними органами інформації про реалізацію ними регуляторної політики на їх веб-сайтах

0 127

Державна регуляторна служба України (ДРС) провела моніторинг висвітлення 43 центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах, у ході якого проаналізовано:

 • наявність на веб-сайті розділу «Регуляторна політика» або «Регуляторна діяльність»;
 • доступність та зручність розташування розділу та легкість знаходження потрібної інформації;
 • структурованість розділу та наявність у ньому рубрик з інформацією, передбаченою вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі — Закон).

За результатами моніторингу встановлено наступне.

Інформація щодо реалізації регуляторними органами, у тому числі центральними органами виконавчої влади, регуляторної політики оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу в розділі «Регуляторна політика» або «Регуляторна діяльність».

Такий розділ наявний на 98% проаналізованих офіційних веб-сайтів міністерств та відомств. У ДРС підкреслюють, що на веб-сайтах різних міністерств та відомств найменування розділу, його місцезнаходження, структура та наповнення значно відрізняються, що ускладнює пошук потрібної інформації зацікавленими особами, у тому числі суб’єктами господарювання та представниками громадськості.

При цьому, на сайтах лише 30 (69%) цент­ральних органів виконавчої влади розділ розміщено на стартовій сторінці або у вкладці «Напрямки діяльності»/«Діяльність», що робить його доступним та легким у знаходженні будь-якою зацікавленою особою.

На сайтах 13 міністерств та відомств, у тому числі МОЗ, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба), розташування розділу є незручним, що ускладнює пошук інформації про здійснення цими органами регуляторної діяльності.

Наприклад, на сайті МОЗ рубрика «Регуляторна політика» знаходиться в розділі «Фахівцям» та підрозділі «Ліцензування», що робить розміщену там інформацію майже недоступною для знаходження.

Розділ «Регуляторна політика»/«Регуляторна діяльність» на сайтах більшості міністерств та відомств має чітку структуру за видами розміщуваних документів. Лише 10 регуляторних органів центрального рівня не структурують інформацію, яку розміщують у розділі, у тому числі й МОЗ.

Рубрика «Планування регуляторної діяльності», у якій розміщуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та змін до них, відсутня на сайтах 12 центральних органів виконавчої влади, зокрема й МОЗ.

Водночас, плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 р. майже всіх міністерств розміщено в інших розділах на офіційних сайтах цих органів, а проекти регуляторних актів, включені до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міністерств, що спрямовують їх діяльність.

Лише у МОЗ План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 р. взагалі не затверджено. Відсутні також відповідні плани в рубриках «Планування регуляторної діяльності» на веб-сайтах Держлікслужби.

Рубрика «Оприлюднення проектів регуляторних актів» (назва може відрізнятися) наявна на веб-сайтах 84% центральних органів виконавчої влади. Однак на сайтах деяких органів, у тому числі МОЗ, зазначена рубрика відсутня, а проекти регуляторних актів оприлюднюються безпосередньо в розділі «Регуляторна політика».

Однак, як встановлено за результатами моніторингу, найгірша ситуація спостерігається щодо виконання центральними органами виконавчої влади вимог ст. 14 Закону, а саме оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. Так, рубрика «Відомості/Інформація про здійснення регуляторної діяльності» наявна на офіційних сайтах лише 11 міністерств та відомств, що становить 27% від усіх проаналізованих сайтів. МОЗ та Держлікслужба в перелік таких міністерств та відомств не потрапили.

Водночас структура розділу на сайтах окремих центральних органів виконавчої влади містить інші рубрики, у яких розміщуються документи, передбачені вимогами Закону. Наприклад, деякі міністерства і відомства оприлюднюють проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них в окремих розділах з відповідною назвою. Деякі регуляторні органи центрального рівня розміщують також плани-графіки відстежень результативності регуляторних актів в окремому розділі.

ДРС нагадує, що відповідно до ст. 4 Закону одним з основних принципів державної регуляторної політики є принцип прозорості та врахування громадської думки, який передбачає:

 • відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності;
 • обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій громадськості;
 • обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
 • інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На виконання цього принципу весь масив документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, підлягає обов’язковому оприлюдненню, у тому числі шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет або в друкованих засобах масової інформації.

Зокрема, Закон вимагає від регуляторних органів оприлюднення усього масиву інформації та документів, які готуються в процесі регуляторної діяльності, а саме:

 • планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 • повідомлень про оприлюднення проектів регуляторного акта;
 • проектів регуляторних актів;
 • аналізів регуляторного впливу до них;
 • звітів про відстеження результативності регуляторних актів;
 • інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Зазначені документи підлягають оприлюдненню на офіційних сайтах регуляторних органів також і відповідно до п. 8 Порядку оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 04.01.2002 р. № 3.

Крім того, з метою реалізації вимог ст. 5 Закону, зокрема забезпечення систематизації регуляторних актів, а також підвищення ефективності здійснення регуляторними органами заходів з відстеження результативності, ДРС рекомендує регуляторним органам оприлюднювати на офіційних веб-сайтах:

 • переліки (бази даних) регуляторних актів, прийнятих відповідним органом або розробником яких виступав такий орган;
 • плани-графіки з відстеження результативності дії регуляторних актів з подальшою їх поквартальною актуалізацією (доповнення в разі прийняття нових регуляторних актів).

У ДРС планують оприлюднити детальні рекомендації щодо висвітлення центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах.

За матеріалами www.drs.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.