Асоціація AMOMD про хід скасування цінового регулювання на медичні вироби

0 136

Як відомо, понад 10 років тому Урядом було запроваджено державне регулювання цін, у тому числі на медичні вироби.

Нині згідно з пп. 2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955  «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, установлено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10%, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки — не вище ніж 10%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Втім, з урахуванням скасування процедури декларування зміни оптово-відпускної ціни передбачено, що на медичні вироби (у тому числі і на медичну техніку), що закуповуються за бюд­жетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10% нараховуватимуться до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки у розмірі 10% — до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Однак у цей алгоритм не закладено витрати на сервісне обслуговування обладнання та витрати на навчання інженерів для сервісного, гарантійного та постгарантійного обслуговування, які надають послуги закладам охорони здоров̓я.

За обґрунтованими даними, які Асоціація систематично отримує від своїх членів та невідкладно ретранслює їх до МОЗ України як до головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації виробів, невирішення проблеми цінового регулювання на медичні вироби призводить до наступних негативних наслідків:

  • обмеження конкуренції та зникнення з Украї­ни якісних медичних виробів та виробів для застосування в терапії орфанних захворювань;
  • зростання рівня корупційних ризиків через залишення ситуації без змін;
  • тінізація ринку через залишення ситуації без змін;
  • зменшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів через втрату платників податків;
  • зменшення кількості робочих місць і підвищення рівня безробіття.

Асоціація дослідила питання механізму державного цінового регулювання медичних виробів у країнах — членах ЄС та інших державах і не виявила жодних інструментів державного цінового регулювання медичних виробів, які придбаваються за бюджетні кошти.

Аналізуючи динаміку здійснення дерегуляції у сфері цінового регулювання на інших ринках, зокрема щодо продуктів харчування, доречно зазначити, що Кабінет Міністрів України після успішної реалізації пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 656, 7 червня 2017 р. прийняв рішення про повне скасування цінового регулювання, введеного у 2008 р. на ряд товарів і послуг, прийнявши постанову Кабінету Міністрів Украї­ни № 394, що набула чинності з 1 липня 2017 р.

Завдяки своїй активності та виваженій позиції Асоціація домоглася того, що операторів ринку було почуто, підтвердженням чого є окреме доручення Прем̓єр-міністра України Володимира Гройсмана від 30.05.2017 р. № 10/1579-17 щодо вирішення цього питання.

З метою зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизації (дерегуляції) у сфері ціноутворення на медичні вироби Асоціацією також було розроблено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» з усіма необхідними супровідними документами, передбаченими нормопроектним законодавством та подано його до заінтересованих центральних органів виконавчої влади на розгляд (таблиця).

Таблиця. Порівняльна таблиця розробленого проекту з нині чинним актом виглядає наступним чином

Зміст положення (норми) чинної постанови Зміст відповідного положення (норми) проекту постанови
У постанові:
2. Установити, що:…

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок кош­тів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпуск­ної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсот­ків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні;

5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів і медичних виробів як єдиної інформаційної бази даних.

6. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів:

разом з Державною митною службою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів і медичних виробів, що ввозяться на митну територію України.

8. Державній митній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів та Державній інспекції з контролю за цінами інформацію про ввезені лікарські засоби і медичні вироби за формою, погодженою з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.

У постанові:
2. Установити, що:…

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні;

5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів як єдиної інформаційної бази даних.

6. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів:

разом з Державною митною службою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України.

8. Державній митній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів та Державній інспекції з контролю за цінами інформацію про ввезені лікарські засоби за формою, погодженою з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.

Після впровадження запропонованого Асоціацією проекту постанови очікується розмежу­вання регуляторного поля окремо для лікарських засобів та медичних виробів, а також знач­не спрощення процедури зміни цін, залежно від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон’юнктури. Більше того, ринкове регулювання цін, на думку Асоціації, сприятиме розвитку конкуренції.

Водночас реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» дозволить виявити реальний вплив державного регулювання на ціноутворення на ринку медичних виробів.

Після тривалого офіційного листування із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, циклу тематичних зустрічей та нарад постало питання щодо необхідності підготовки фінансово-економічного обґрунтування пропонованих Асоціацією змін, зокрема, таку вимогу ставить Міністерство фінансів України у своїх листах до МОЗ України, що по суті блокує подальше проходження проекту постанови та реалізацію задуманої ініціативи в принципі.

Варто зазначити, що пропозиція Асоціації була досить чітко аргументована в усіх супровідних документах, а фінансово-економічне обґрунтування як таке не передбачено чинним законодавством, оскільки реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

Більше того, Асоціація дослідила питання в ретроспективному аспекті прийняття основоположного акта, до якого наразі пропонує вносити зміни, — постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Так, на ряд своїх запитів Асоціація отримала досить інформативну відповідь від Секретаріату Кабінету Міністрів України з копіями архівних документів, які супроводжували цей нормативно-правовий акт у ході його прийняття у 2008 р.

Цими документами підтвердився висновок Асоціації відносно того, що в 2008 р. при введенні такого виду регулювання не було проведено жодного економічного аналізу, а супровідні документи не містили фінансово-економічного обґрунтування, саме через відсутність якого нині ця ініціатива рухається в такому темпі.

Цікавим встановленим фактом є те, що Міністерство фінансів України не погоджувало даний акт і не надавало свої висновки. Міністерство юстиції України під час проведення правової експертизи акта виявило ряд невідповідностей актам законодавства, що мають вищу юридичну силу, та вимогам нормопроектувальної техніки, однак проект із зауваженнями було все ж таки погоджено.

Наразі Асоціація змушена самостійно займатися підготовкою фінансово-економічного обґрунтування для подання на розгляд Міністерству фінансів України до запропонованого раніше проекту постанови з метою подальшого винесення на засідання Уряду України та очікує скасування цінового регулювання на медичні вироби в цілому.

Дар’я Бондаренко,
виконавчий директор Асоціації

Павло Харчик,
президент Асоціації

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.