Актуальні питання невідкладної хірургії | Медичний часопис

0 111

Резюме. Конференція на цю тему відбудеться 4–5 квітня 2019 р. у Харкові.

4–5 квітня 2019 р. у Харкові відбудеться щорічна Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» (відповідно до Посвідчення УкрНТІ № 473 від 8 жовтня 2018 р.).

Організатори конференції

 • ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України»;
 • Харківський національний медичний університет;
 • Асоціація хірургів Харківської області.

Питання для обговорення
На обговорення виносяться такі питання:

 • хірургія органів грудної та черевної порожнини;
 • хірургія ушкоджень та їх ускладнень;
 • малоінвазивні технології в сучасній хірургії;
 • новітні технології в хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали статей обсягом 7–12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа». Стаття може бути повернута авторам, якщо вона не відповідає технічним вимогам щодо її оформлення. Тези обсягом до 3 сторінок будуть надруковані у збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Текст друкувати шрифтом Times New Roman, розмір 14 pt, з полуторним міжрядковим інтервалом (29–30 рядків на сторінці).

Відступи з кожного боку сторінки 2 см.

На всі ілюстрації, графіки і таблиці мають бути посилання в тексті.

Виділення в тексті можна робити курсивом або напівжирним шрифтом, НЕ підкресленням.

З тексту слід видалити всі переноси, повторювані пропуски, зайві розриви рядків (в автоматичному режимі через сервіс Microsoft Word «знайти і замінити»).

Файл зі статтею представляти у форматі Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx, *.rtf), він має бути перевірений на відсутність вірусів.

Структура статті повинна відповідати наведеному шаблону.

Анотація

Назва статті
Автори. Прізвище авторів наводити після ініціалів (А.А. Іванов, С.Г. Даніло, В.Л. Нікітін).
Установа. Необхідно наводити офіційну ПОВНУ назву установи (без скорочень). Після назви установи через кому зазначити назву міста та країни. Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і прізвища авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому реєстрі.
Реферат (якщо робота оригінальна) має бути структурованим: мета, матеріали і методи, результати, висновки.
Реферат має повністю відповідати змісту роботи, обсяг тексту не більше 1200 знаків (із пропусками).
Ключові слова. Необхідно вказати ключові слова — від 3 до 10 для індексування статті в пошукових системах. Ключові слова мають повністю відповідати українською/російською та англійською мовою.

Англомовна анотація

Article title. Англомовна назва має бути грамотною з точки зору англійської мови, при цьому за змістом повністю відповідати україно-/російськомовній назві.
Author names. ПІБ авторів наводити відповідно до закордонного паспорта, або так, як в раніше опублікованих зарубіжних журнальних статтях.
Affiliation. Необхідно вказувати ОФІЦІЙНУ англомовну назву установи.
Abstract. Англомовна версія резюме статті за змістом і структурою (Aim, Matherials and Methods, Results, Conclusions) повністю відповідає україно-/російськомовній.
Key words. Для вибору ключових слів англійською використовують тезаурус Національної медичної бібліотеки США (Medical Subject Headings — MeSH).

Текст статті (українською чи російською мовою) структурований за розділами:

 • вступ (актуальність);
 • мета;
 • матеріали і методи;
 • результати;
 • обговорення;
 • висновки.

Обсяг графічного матеріалу мінімальний (до 4 рисунків або фотографій). Таблиці (не більше 4) мають нумерований заголовок і чітко позначені графи, зручні та зрозумілі для читання. Дані таблиці не повинні дублювати інформацію, представлену в тексті. Посилання на таблиці в тексті обов’язкові.

Контактна інформація. Послідовно зазначити всіх авторів статті:

 • прізвище, ім’я по батькові повністю;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • посада, місце роботи, навчання (найменування установи або організації, включаючи підрозділ, кафедру);
 • адреса (включаючи індекс) і телефон організації;
 • особиста адреса електронної пошти.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.

Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 100 грн.

Матеріали просимо надсилати до 1 березня 2019 р. на електронну адресу: e-mail: conference-ionx@i.ua

Контактна інформація

Телефони для довідок: (057) 349-41-39, 349-41-05, або +38 (099)139-22-18 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів слід переводити на картку ПриватБанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна) з урахуванням 1% комісії банку.

У графі «призначення платежу» обов’язково зазначити прізвище першого автора статті або надіслати скриншот квитанції.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
з
а матеріалами www.amnu.gov.ua

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.